Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë myëdëgëk pëkypyë

Yajnimaytyaktsoonyë myëdëgëk pëkypyë

Biiblyë nyimaytyakypy ko niwaanë jäˈäy diˈib Dios mëduundë ko nyajxy ja Ayoˈonduu. Extëmë Abrahán, diˈib yaˈixyˈäjt ko naymyaayë mëdë Jyobaa, yëˈë nnijawëyäˈänëm tiko duˈun yaˈixyˈajty. Pën mijts jamë mˈuˈunk mˈënäˈk, pudëkëdë parë tˈixtët ko Jyobaa naytyukjotmaytyuunëp mët yëˈëjëty ets pudëkëyanëdëp. Ets duˈun extëmë Abrahán, Lot, Jacob etsë wiinkpë Dios mëduumbë, nˈokˈanmäˈäyëmë Jyobaa ets xypyudëjkëm, pes yëˈë kyuytyunaampy tijaty xytyukwandakëm.

TIJATY MYËMIIMPY

ËXPËJKËN 7

Ja potsy diˈib Babel

Ja jäˈäyëty ojts tjayajnaxkëdäˈägäˈändë tuˈugë käjpn ets dyajpëdëˈktë tuˈugë potsy diˈib jäˈtëp tsäjwinm. ¿Tiko Jyobaa ajotkumonë ojts dyajkäjpxëˈëky kanäk ayuk?

ËXPËJKËN 8

Abrahán mëdë Sara myëmëdoowdë Dios

¿Tiko Abrahán mëdë Sara tmastuttë ja jukyˈäjt madakën diˈibë nety myëdäjttëp mä ja nyax kyäjpn parë ojts nyëjkxtë Canaán?

ËXPËJKËN 9

¡Ojts tpäättë tuˈugë yˈuˈunk!

¿Wiˈixë netyë Jyobaa dyaˈˈadëwäˈäny ja wandakën diˈib tyuun mëdë Abrahán? ¿Mët yëˈëgyëjxmë Isaac o Ismael?

ËXPËJKËN 10

Jamyats wiˈix jyajty ja kyudëjkë Lot

Dios yajmiinë jëënduu etsë asufrë jam Sodoma ets Gomorra. ¿Tiko dyajkutëgooyë tyäˈädë majtskpë käjpn? ¿Tiko mbäät njamyajtsëm wiˈix jyajty ja kyudëjkë Lot?

ËXPËJKËN 11

Yaˈijxmäjtsyë myëbëjkën

Dios tˈanmääyë Abrahán: “Tunë mayˈäjtën, mmoogyëts extëmë wintsëˈkënë mduˈukˈuˈunk mä ja kopk diˈib Moria”. ¿Ti netyë Abrahán tyunaampy mä yaˈijxmäjtsyë myëbëjkën?

ËXPËJKËN 12

Jacob yˈaxäjë ja kumäˈäyën

Isaac mëdë Rebeca myëdäjttë majtskë myäänk diˈib tuˈugyë miin jäjttë naxwiiny, ja txëwˈäjty Esaú ets Jacob. Komë Esaú yëˈë jawyiin maxuˈunkˈäjt, pääty yëˈë nety yˈaxäjëyaampy kumäˈäyën. ¿Tiko ttukwingubëjky tuk texyë tojkx?

ËXPËJKËN 13

Jacob mëdë Esaú nyayajtuˈugyëdë

¿Ti tyuunë Jacob parë ojts kyunuˈkxyëty tuˈugë anklës? ¿Wiˈixë Esaú ojts nyayajtuˈugyëty mëdë Jacob?