Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 103

“Yajmin ja mˈAnaˈam mGutujkën”

“Yajmin ja mˈAnaˈam mGutujkën”

Jyobaa twandaky: “Kyaj nyekyjaˈˈatäˈänyë jëˈëy yaxën, pëjk adoˈonën, oˈkën etsë päˈäm. Yajtëˈëtsaambyë winëë. Kyaj nyekyyajamyatsäˈäny ja axëkˈäjtën diˈib të nyaxy”.

Jyobaa jam tpëjtakyë Adán mëdë Eva mä tuˈugë lugäär diˈib xyëwˈäjtypy Edén parë jyukyˈattët agujk jotkujk ets tuˈugyë. Tsojkëbë nety yëˈëyë tˈawdattët ja Tyeetyë tsäjpotmëdë ets tmëdattët nimayë yˈuˈunk yˈënäˈk parë dyajwinduktëdë naxwinyëdë. Adán mëdë Eva kyaj tmëmëdoowdë Jyobaa, per diˈibë Jyobaa tyuknibëjtakë, duˈunyëm tkuytyunäˈäny. Mä tyäˈädë liibrë të nˈijxëm ko Dios xëmë tkuytyuny tijaty wyandakypy. Ja yˈAnaˈam Kyutujkën mëjwiin kajaa dyajminäˈänyë kunuˈkxën yä naxwiiny ets duˈun tkuytyunäˈäny diˈibë Abrahán tyukwandak.

Tim tsojkë Satanás mëdë kyaˈoybyë etsë axëkjäˈäytyëjk kyaj nyekyjaˈˈatäˈäny. Abëtsemy nyaxwinyëdë jäˈäy tˈawdatäˈändë Jyobaa. kyaj pën nyekypyäˈämbatäˈäny ets nyekyˈoogäˈäny, niˈigyë bom  bom nbëdëˈëgäˈänëm mëdë jot mëjääw ets agujk jotkujk. Naxwinyëdë jyëmbitäˈäny extëm tuˈugë it lugäärë tsujpë. Jantsy oy ngayäˈän nˈuugäˈänëm ets jantsy oyatyë jëën tëjk nmëdatäˈänëm. Kyaj nyekyjaˈˈatäˈänyë axëkjäˈäytyëjk, niˈamukë ak oyjyaˈay nˈitäˈänëm. Kyaj nekytsyëˈëgëyäˈänëmë awäˈän jëyujk ets ni yëˈë xykyatsëˈëgëyäˈänëm.

Nëjkxëp xyyajmonyˈijx xyyajmonyjäˈäwëm ko Jyobaa ogäˈän nëjkx dyajukypyeky pënaty të yˈooktë. Nëjkxëp nˈagëˈë nˈaxäjëm pënaty tëëyëp oˈktë extëmë Abel, Noé, Abrahán, Sara, Moisés, Rut, Ester etsë David. Yëˈë xypyudëkëyäˈänëm parë nyajjëmbijtëmë tyäˈädë naxwinyëdë extëm tuˈugë it lugäärë tsujpë. Xëmë tijaty nëjkx nduˈunëm.

Jyobaa tsyojkypy ets mijts mjukyˈatët mä tadë it lugäärë tsujpë. Kajaa nëjkx tijaty njatäˈänëm diˈib mä Dios extëmë nety kyaj duˈun ndimpawinmäˈäyëm. Pääty, ¡nˈokmëwingoˈonëm bom bom mas niˈigyë Jyobaa, duˈun tyam ets winë xëëw winë tiempë!

Jyobaa “Dios, mijtsë dëˈën mbatëp es xyˈaxäjët ja mëjˈäjtën, wintsëˈkën esë mëkˈäjtën, mët ko mijtsë dëˈën të xyajkojtäˈäy tëgekyë diˈibë ijtp, es mgëˈëmtsojkëngyëjxm mij xyaˈity es xyajkojy” (Diˈibʉ Jatanʉp 4:11).