Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 89

Pedro jyënany ko kyaj tˈixyˈatyë Jesus

Pedro jyënany ko kyaj tˈixyˈatyë Jesus

Ko Jesus yˈakˈaˈuxˈäjty mët ja yˈapostëlëty, ta tˈanmääy: “Niˈamukë miitsëty xymyastuˈudäˈändëts mä tyäˈädë koots”. Pedro ta yˈatsooy: “Ëjts kyaj. Oy niˈamukë mmastuˈudëdët, ninäˈäts mijts ngamastuˈudët”. Perë Jesus ta tˈatsooyë Pedro: “Kyajnëmë nety yˈëy tuˈugë nëˈääw o tëgaak, ko tëgëkˈok mjënäˈänäˈäny ko kyajts xyˈixyˈaty”.

Ko ja soldäädëty ojts tmënëjkxtë Jesus mä tyëjkë Caifás, të nety nimay kyaˈaktë ja yˈapostëlëty. Per nimajtsk ojts tpanëjkxtë Jesus. Niduˈuk yëˈë Pedro. Ta tyëjkë mä ja tyëjkwiinë Caifás ets ta tmëwingoony ja jëën parë xyamäˈäny. Ets jam tuˈugë tuumbë yˈëxkäjpë ets yˈanmääyë: “¡Nˈixyˈajtypy mijts! ¡Yëˈë nety mëdë Jesus mjëdity!”.

Pedro ta yˈatsooy: “Kyaj, kyaj tyëyˈäjtënëty. Kyajts nijawë ti mmaytyakypy”, ta ojts nyijkxy mä ja tëjkˈääw. Ta jatuˈugë kiixy diˈib mëduump yˈijxë ets tˈanmääy ja myëguˈuktëjk: “¡Tyäˈädë yetyëjk yëˈë nety mëdë Jesus jyëdity!”. Pedro ta yˈatsooy: “¡Ni ngaˈixyˈatyëtsë Jesus!”. Ta jatuˈugë yetyëjk jyënany: “Pë mijts niduˈuk diˈib mëët jyëdity. Yëˈë myajnidëˈkxëbë mˈëˈëw mgäjpxën ko nan Galilea mtsoony extëmë Jesus”. Per ta jyënany: “¡Tëyˈäjtënëts njënäˈäny ko kyajts nˈixyˈaty!”.

Ta net yääxëˈky ja nëˈääw o tëgaak. Pedro ta tˈijxy ko tamë Jesus yˈixyëty ets ta tjamyejtsy extëm yˈanmääyë. Ta pyëtsëëmy ets tyëjkë jëëy yaxpë.

Mientrës tapë nety ja Sanedrín të tyuˈukmuktë mä tyëjkë Caifás parë tpayoˈoyäˈändë Jesus. Ja Sanedrín yëˈë duˈun yajtijtëp pënaty nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk. Të nety dyajwingëdäˈäktë ko dyaˈoogäˈändë Jesus, jeˈeyë ko tˈakˈëxtäˈäyäˈändë wiˈix tniwäämbattët, per kyaj tpattë tyëgoˈoyën. Ok, ta Caifás dyajtëëyë Jesus: “¿Mijtsë Dios mˈUˈunkˈäjtëp?”. Jesus ta yˈatsooy: “Ëjtsë duˈun”. Ta Caifás jyënany: “Mët yëˈëyë tyäˈädë. ¡Yëˈë myëdëgoobyë Dios!”. Ta ja wintsëndëjk tkupëjktë ets jyënandë: “Tyäˈädë yetyëjk nitëjkëp yˈoogët”. Ta twimbojtsëˈktë, twintsujëˈktë,  twingutsuˈumëdë ets tkojxtë, ta net tˈanmääytyë: “¡Pën mijts kugajpxy, anmääytyëgëts pën të mgoxyëty!”.

Ko ojts xyëënyë, ta Jesus ojts yajmënëjkxy mä nety të tyuˈukmuktë pënaty nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk ets ta jatëgok dyajtëëwdë: “¿Mijtsë Dios mˈUˈunkˈäjtëp?”. Jesus ta yˈatsooy: “Ëjts. Miitsëty këˈëm jaa mjënäˈändë ko ëjts”. Ta net tniwäämbajttë ko të tmëdëgoyë Dios ets net ojts dyajnëjkxtë mä yajkutukyë Poncio Pilato. ¿Ti net ok tuun jäjtë? Min nˈokˈijxëm.

“Tyamë dëˈën, ko miits mˈagakwäˈxtët niduˈuk niduˈuk këjknëˈë këjktuˈu es xymyastuˈudäˈändëts, es nwëˈëmäˈänyëts naytyuˈuk. Per ëj kyajts nweˈemy naytyuˈuk mët ko ja nDeetyëts yˈity mët ëj” (Fwank 16:32).