Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 93

Jesus jyëmbijnë tsäjpotm

Jesus jyëmbijnë tsäjpotm

Ko Jesus tyuˈukmujky mëdë yˈëxpëjkpëty jam Galilea. Ta tmooyë tyäˈädë anaˈamën diˈib jëjpˈam: “Nëjkx yaˈëxpëktë jäˈäyëty mä tukëˈëyë naxwinyëdë etsëts ëjts njäˈäyˈattët. Tukniˈˈixëdë tukëˈëyë diˈib mijts të ndukniˈˈixëdë ets yajnëbattë”. Ta net ttukwandaky: “Jamyatstë, xëmëts nyajpäädäˈäny mët miitsëty”.

Ko netyë Jesus të jyukypyeky, ta 40 xyëëw yˈakˈijty ets nyaytyukˈijxë nimay ja yˈëxpëjkpëty duˈun Galilea ets Jerusalén. Ta ttukniˈˈijxë tijaty ets tyuun kanäägë miläägrë. Ok, ta yˈaktuˈukmujky mët ja yˈapostëlëty mä ja kopk Olivos. Jesus të nety yˈanëˈëmxëdë: “Këdii mtsoondët Jerusalén. Duˈunyëm jëjpˈixtë ti ja nDeetyˈäjtëm të twandaˈaky”.

Ja apostëlëty kyaj tjaygyujkëdë ti netyë Jesus myaytyäˈägaampy, pääty dyajtëëwdë: “¿Ti mijts tyam mdunäämp rey yää Israel?”. Jesus ta yˈatsooy: “Jyobaa kyajnëm tnatsoky etsëts ndunët rey. Per tim tsojk xyˈaxäjëyäˈändë espiritë santë diˈib mmoˈoyanëdëbë mëjääw, ets miitsëty ndestiigëˈatandëp. Pääty, käjpxwäˈkxpë Jerusalén, Judea, Samaria ets axtë mä it lugäärë jagambë”.

Ta netë Jesus ojts pyatëjkënë tsäjpotm ets ja yoots yajnitujkë. Ja yˈëxpëjkpëty yˈakpäˈtˈijxëdë, axtë ko ojts yˈijxtëgooyëndë.

Ta ja yˈëxpëjkpëty pyatëjkëdë mä ja kopk diˈib Olivos ets jyëmbijttë Jerusalén. Jam Jerusalén mä tuˈugë tëjk diˈib tuknikëˈëy xëmë ijty jam tyuˈukmuktë ets nyuˈkxtäˈäktë, yˈawijxtëbë nety parë Jesus nyëˈëmoˈoy tyuˈumoˈoyëdët.

“Tyäˈädë oybyë ayuk diˈib nyimaytyakypy ja Anaˈam Kutujkën yajkäjpxwäˈkxäˈäny abëtsemy nyaxwinyëdë parë yajtuknijawët tukëˈëyë nasionk; ets taanëm myinäˈäny ja kutëgoˈoyën” (Mateo 24:14, TNM).