Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 78

Jesus kyäjpxwäˈkx ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën

Jesus kyäjpxwäˈkx ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën

Ko Jesus nyëbajtääy, ta tyëjkë käjpxwäˈkxpë, duˈun jyënany: “Ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën wingon yajpääty”. Jesus mëdë yˈëxpëjkpëty ojts jyëdittë mä tukëˈëyë Galilea ets Judea. Ko Jesus jyëmbijty Nazaret, mä ja nyax kyäjpn, ta ojts nyijkxy sinagoogë ets ojts tˈayaˈpwaˈkxy ja royë diˈibë Isaías jyaay, ta net mëk ojts tkajpxy: “Jyobaa yëˈëts të xymyoˈoyë espiritë santë parëts ngäjpxwäˈkxëdë oybyë ayuk”. ¿Ti tyäˈädë yˈandijpy? Ko Jesus kyaj ojts tˈaxäjë espiritë santë parë jeˈeyë ttunëdë miläägrë, yëˈë duˈun parë tkäjpxwäˈkxët ja oybyë ayuk, pes yëˈë nety diˈib mas jëjpˈam. Ok, ta tˈanmääy pënatyë nety jam mëdoowˈijtëp: “Tyam yˈadëy diˈib yä ojts yajnaskäjpxë”.

Ok, ta Jesus ojts nyijkxy mä ja mejny diˈib Galilea. Jam tpaty nimäjtaxk ja yˈëxpëjkpë diˈibë nety äjkxmäjtstëp, ta tˈanmääy: “Pamiindëgëts ets nëjkx xymyatstë jäˈäy en lugäärë äjkx”. Ja txëwˈäjttë Pedro, Andrés, Santiago etsë Juan. Netyë tmastuttë ja nyegosyë mä yˈäjkxmatstë ets ta ojts tpanëjkxtë Jesus. Mä tukëˈëyë yˈit lyugäärë Galilea ojts tkäjpxwäˈkxtë ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ojts kyäjpxwäˈkxtë mäjaty ja sinagoogë, määyoty ets nëˈääy tuˈääy. Nimay ja jäˈäy ojts pyanëjkxëdë. Oytyim määjëty yajmëdoyˈajtyë Jesus, axtë Siria mä ja it lugäärë jagambë.

Ok, ta nääk ja Jesusë yˈëxpëjkpëty tmooyë mëjääw parë dyaˈˈagëdäˈäktëdë päˈäm jäˈäy ets tˈëxkaxtëdë kaˈoybyëty. Etsë wiinkpë, jamyëdäjttëdë mä tuˈuk tuˈuk ja käjpn o siudad. Nan ojts pyanëjkxëdë tuk grupë ja toxytyëjk extëmë María Magdalena, Juana, Susana etsë wiinkpë diˈib pyudëjkëdë Jesus ets ja yˈëxpëjkpëty.

Jesus jawyiin ttukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty, ta net tkejxy käjpxwäˈkxpë. Mientrësë nety nyëjkxtë Galilea mët ja yˈëxpëjkpëty, ta nanduˈun mayë jäˈäy pyatsoˈonëdë ets nyëbajttë. Tamë nety mayë jäˈäy diˈib pyanëjkxandëbë Jesus, pääty ojts tˈijxkijpxyë mët tuˈugë kam mä myukanë ja pëjtaˈaky. Duˈun jyënany: “Mënuˈkxtäˈäktë Jyobaa parë tkaxët niˈigyë tuumbëtëjk ets dyajmuktët ja pëjtaˈaky”. Ok, ta twinˈijxy 70  yˈëxpëjkpëty ets ta net tkejxy nimajtskaty parë nëjkx kyäjpxwäˈkxtë mä tukëˈëyë yˈit lyugäärë Judea. Oytyim pënëty ttukmëtmaytyaktë ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ko jyëmbijttë, ta Jesus tjantsy tyukmëtmaytyäˈägandë wiˈixë nety ojts të kyäjpxwäˈkxtë. Ja Mëjkuˈu kyaj nety mbäät ti të ttuny parë dyajtuˈuˈadukëdë tyäˈädë tuunk.

Jesus yajxon ttukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty parë duˈunyëm ttundëdë tyäˈädë tuunk ko nety të jyëmbijnë tsäjpotm. Duˈun tˈanmääy: “Käjpxwäˈkxtë ja oybyë ayuk diˈib nyimaytyakypyë Diosë Kyutujkën mä tukëˈëyë naxwinyëdë. Tukniˈˈixëdë jäˈäy ja Diosë yˈAyuk ets yajnëbattë”.

“Tsojkëp nandëˈën ëj nnëjxët mä wiinkpë käjpn es nˈawanëdëts ja oybyë ayuk diˈibë nyigajxypy ja Diosë kyutujkën, jaˈa ko päätyëts ja Dios të xykyexy” (Lukʉs 4:43).