Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 83

Jesus yajkääy milˈamë jäˈäy

Jesus yajkääy milˈamë jäˈäy

Mä nety ttimpatnë ja Paskë xëëw mä jëmëjt 32, ja mä jyëmbijttë ja apostëlëty mä nety ojts të kyäjpxwäˈkxtë. Të nety jyantsy yˈanuˈkxëdë, päätyë Jesus ojts yajnëjkxëdë barkoty Betsaida parë jam pyoˈkxtët. Per ko jyäjttë mejnybyëˈääy, ta Jesus tˈijxy ko të nety milˈamë jäˈäy pyaminëdë. Jesus yëˈëyë nety mëët ja yˈapostëlëty jyayajpäädäˈäny, per tsuj yajxon ojts tˈagëˈë tˈaxäjë ja jäˈäyëty. Yaˈˈagëdakë päˈäm jäˈäy ets tijaty ttukniˈˈijxë. Xëwnaxy ttukmëtmaytyaky ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ko ojts tsyuˈujënë, ta ja yˈapostëlëty yˈanmääyëdë: “Seguurë ko tyäˈädë jäˈäyëty yuˈoˈkëndëp. Anëëmë waˈan nëjkx tjuytyë ti jyëˈxtëp”.

Perë Jesus ta yˈatsooy: “Kyaj tyimtsokyëty tnitsoondët. Yajkaytyë miitsëty”. Ta ja apostëlëty yˈatsoowdë: “¿Oyëts nëjkx njuuyëdë ja kyaˈay yˈukën?”. Felipe, niduˈuk ja apostëlë, jyënany: “Oyxyëp mayë meeny njamëdäjtëmbë, kyaj mbäät njuuytyaˈayëmë kyaˈay yˈukënë tyäˈädë mayjyaˈay”.

Jesus ta yajtëëwëdë: “¿Nuˈun jap nmëdäjtëmë käˈäy ukën?”. Andrés ta yˈatsooy: “Mëgoxkë tsäjpkaaky ets majtskë äjkxuˈunk. Per tim waanë tyäˈädë parë mayjyaˈay”. Jesus ta jyënany: “Mëmin ja tsäjpkaaky ets ja äjkx”. Ta net tˈanmääy ja jäˈäy ets nyaxwaˈtstäˈäytyët mëëyoty, ets nyaybyëjktäˈägëdët tuk grupaty, tam diˈib 50 ets tam diˈib 100. Ta net tkonëˈky ja tsäjpkaaky ets ja äjkxuˈunk, ta pyatˈijxy tsäjpotm ets nyuˈkxtaky. Ta ja apostëlëty ojts dyajwäˈkxtë mä niˈamukë jäˈäy. Ja nimëgoxk milë yetyëjk kyaay yˈuktë jotkëdaˈaky ets  abëkyë toxytyëjk etsë ënäˈkuˈunk. Ok, ta ja apostëlëty dyajmujktë mäjmajtskaty diˈibë nety të nyadëkë parë kyaj yaˈëxpëkët. ¿Këdii xyyajmonyˈijx xyyajmonyjäˈäwëmë tyäˈädë miläägrë?

Mëjˈixyë jäˈäy tjäˈäwëdë axtë jënandë parë Jesus tyunët rey. Perë Jyobaa kyaj nety ttsoky parë Jesus tyunët rey mët ko kyajnëmë tiempë tpääty, etsë Jesus nyijäˈäwëbë nety. Ta tˈanmääy ja jäˈäy parë nyëjkxtäˈäytyët ets tˈanmääy ja yˈapostëlëty parë wiinktsoo nyëjkxtët mä ja mejny diˈib Galilea. Ta ojts nyëjkxtë barkoty, etsë Jesus ta naytyuˈuk pyatëjkë mä tuˈugë kopk. ¿Tiko? Yëˈko naytyuˈugë nety yajpäädäˈäny parë Tyeety tmënuˈkxtäˈägäˈäny. Jesus xëmë tjuˈtyë tiempë parë Tyeety tmënuˈkxtaky, oy jantsy mayë tyuunk tmëdäjty.

“Katë mdundë mët ja mgäˈäy mˈukën diˈibë kyaj yˈiiky. Tundë mët ja mgäˈäy mˈukën diˈibë iigëp es mmoˈoyëdët ja jikyˈäjtën winë xëë winë tiempë. Tyäˈädë dëˈën ja käˈäy ukën diˈibëts ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, nmoˈoyaambyëts” (Fwank 6:27).