Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 80

Jesus twinˈixy ja nimäjmajtskpë yˈapostëlëty

Jesus twinˈixy ja nimäjmajtskpë yˈapostëlëty

Ko netyë Jesus kujk kyäjpxwaˈkxy naa tuk jëmëjt ja kujkmën, ta tpaty ja tiempë parë twinˈixët ja yˈapostëlëty, diˈibë nety mëët wingon tyunäˈäny ets tnëˈëmoˈoyaˈany ttuˈumoˈoyaˈany ja Diosë kyäjpn. Mä duˈun tkatunyëm, ta tˈamdooyë Jyobaa nyaybyudëkë parë nyëˈëmoˈoy tyuˈumoˈoyëdët. Pääty ojts nyijkxy mä tuˈugë kopk, ets jam tuk tsuˈum nyuˈkxtaky. Jakumbom, ta Jesus dyajtuˈukmujky ja yˈëxpëjkpëty ets twinˈijxy ja nimäjmajtskpë yˈapostëlëty. ¿Mnijäˈäwëp ti txëwˈäjttë? Ja txëwˈäjttë Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago yˈuˈungë Alfeo, Tadeo, Simón etsë Judas Iscariote.

Andrés, Pedro, Felipe, Santiago

Jesus yëˈë mëët jyëdijttë ja nimäjmajtskpë yˈapostëlëty. Ets tyukniˈˈijxë wiˈix kyäjpxwäˈkxtët, taanëmë net ojts tkexy ak yëˈëjëty. Jyobaa nan mooyëdë mëkˈäjtën parë tˈëxkaxtët ja kaˈoybyëty ets dyaˈˈagëdäˈäktët ja päˈäm jäˈäy.

Juan, Mateo, Bartolomé, Tomás

Jesus duˈun tˈijxy ja nimäjmajtskpë yˈapostëlëty extëmë myëtnaymyaayëbë ets tyukjotkujkˈäjt. Ja fariseety duˈunë nety  wyinmaytyë ko ja apostëlëty kyaj ti tjat tnijawëdë. Perë Jesus kyaj duˈun wyinmääy. Yëˈë të nety yajxon ttukniˈˈixë wiˈix ttundët ja tuunk. Ets kyaj netyë Jesus tmastuˈudäˈändë ko dyajnaxët ja amay jotmay. Extëm nˈokpëjtakëm, yajpäädandëbë nety mëdë Jesus mä kyaˈookynyëm ets ko nety të jyukypyeky. Nimay jamë nety kyugäjpnˈattë Galilea, duˈun extëmë Jesus. Ets tam diˈibë nety të pyëjknëdë.

Santiago yˈuˈungë Alfeo, Judas Iscariote, Tadeo, Simón

Ja apostëlëty nan pokyjyaˈay yajpattë, pääty tyëgooytyë. Näˈäty alokë ijty kyäjpxtë ets kyaj tniwinmayëdë, ets näˈäty kyaj oy tijaty ttuundë. Nan kyaj myaˈkxtujktë, axtë yajtsiptaktë pënën niˈigyë mëj ijtp, per tsyojktë Jyobaa. Ets yëˈë diˈibë nety yajnaxkëdäˈägandëp ja tuˈukmujkën ko netyë Jesus kyaj yˈokˈyajpatnë yä naxwiiny.

“Miitsëty ndijtë mëtnaymyaayëbëty, mët ko të ndukˈixtë tëgekyë diˈibëts ja nDeety ëj të xytyukˈixy” (Fwank 15:15).