Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 62

Tuˈugë gobiernë diˈib duˈun extëmë mëj kepy

Tuˈugë gobiernë diˈib duˈun extëmë mëj kepy

Mä tuˈugë koots, ta Nabucodonosor wyingumääy ets jyantsy tsyëˈkë. Ta ojts tnigaxë ja wyijyjyaˈayëty parë yˈanëˈëmxëdët wiˈix nyikejy ja kyumäˈäy, per nipën mbäät tkanimaytyaky. Ok, ta ttukmëtmaytyaky ja Daniel.

Nabucodonosor ta tˈanmääy ja Daniel: “Yëˈëts të nwingumäˈäy tuˈugë mëj kepy diˈib yoonjäjtp axtë tsäjpotm. Mbäät yaˈixy oy mää jäˈäy tsyëënëdët, jantsy oyatyë yˈaay ets jantsy mayë tyëëm. Etsë jëyujk animal jap yˈaniktsoˈoktë, ets mä yˈaay xyeˈentsy jamë joon jëyujk tpëjtäˈäktë pyaˈan. Ta net tuˈugë anklës kyëdaky ets yaxkeky: ¡Poˈtëˈëktë tadë kepy ets winbujxtäˈäytyë! Per yajwëˈëmëdë waanë kyopk etsë tyikts yˈääts. Ets tukujanëˈëktë pujxn diˈib yerrë ets koobrë. Ja kepyë jyot tëgatsäämp. Kyaj jyot kyorasoon tnekymyëdatäˈäny extëmë naxwinyëdë jäˈäy, duˈun tmëdatäˈäny extëmë jëyujk animal. Ets ja nyaxäˈäny jëxtujk tiempë. Niˈamukë jäˈäy tpëkäˈändë kuentë ko Dios, yëˈë duˈun Yajkutujkp ets ko yëˈë, mbäät tmoˈoyë kutujkën pën yëˈë tyim mmoˈoyaampy”.

Jyobaa ta tuknijäˈäwë Daniel wiˈix ja kumäˈäy nyikejy. Ko Daniel tnijäˈäwë, ta tsyëˈkë ets jyënany: “Rey, oyxyëp ko yëˈë duˈun jyatyë mëtsip extëm të mwingumäˈäy, per mijts duˈun mjatäämp. Ja mëj kepy diˈib të yajpoˈtëˈëky mijts myaˈˈandijp. Kyaj mnekyˈanaˈamäˈäny ets yëˈë mjëˈxaambyë ääy ujts extëmë awäˈän jëyujk. Per ko ja anklës të jyënaˈany ets wyëˈëmët ja kepy kyopk ets ja tyikts yˈääts, yëˈë yˈandijpy ko mdunäämp jatëgok rey”.

Ko nyajxy tuk jëmëjt, ta Nabucodonosor pyejty tyëjknikëjxy mä yˈaneˈemy ets tˈijxy wiˈix yˈoy tsyujëty ja Babilonia käjpn. Ta jyënany: “¡Ix wiˈix yˈoy tsyujëty ja nax käjpn diˈibëts ngoj! ¡Nipën extëm ëjts!”. Mientrësë nety duˈun jyënaˈany, ta tmëdooy tuˈugë ayuk tsäjpotm: “¡Nabucodonosor! Të tyam xyyajtëgoy ja mgutujkën”.

Ta Nabucodonosor lyokëjaty ets tyëjkë adëts ënäämbë extëm tuˈugë awäˈän jëyujk. Ta yajjuˈty mä ja pyalasyë, ets jamë net ojts jyukyˈäjnë kamoty tuˈujoty mët ja jëyujk animal. Ja kyuwääy nëgooyë ojts yoonë ets duˈun kyëxëˈky extëmë witsnë kyakn, ets ja kyëxyooky tyekyxyooky ojts yoonë extëmë joon jëyujk.

 Ko nyajxy jëxtujk jëmëjt, ta Nabucodonosor tyëjkë jyot wyinmäˈäny, ets ta jatëgokë Jyobaa yajtuunë rey jam Babilonia. Ta netë Nabucodonosor jyënany: “Nmëjkumaabyëtsë Jyobaa, diˈib Reyˈäjtp tsäjpotm. Yëˈë yajtsoytyuˈunbatypyë jäˈäy diˈib nayjäˈäwëp mëj këjxm. Tyamnëmëtsë net të nnijawë ko Jyobaa yëˈë diˈib Anaˈamp ets ko mbäät tmoˈoyë kutujkën pën yëˈë tyim mmoˈoyaampy”.

“Yëˈë mëjˈat këjxmˈat ja myiny mä pën kyaˈˈayoˈonbäätynyëm; etsë jäˈäyˈäjtënë mëj këjxmbë mä kyakunapënëm” (Proverbios 16:18).