Ko yˈooky tuˈugë jäˈäy diˈib mëk ntsojkëm

¿Të pën yˈooky diˈibë nety mëk mtsojkypy? ¿Myajtëgoyˈajtypy ets pën mjotkujkmoˈoyëdët?

Mä tyimtsondaˈaky

Tyäˈädë ëxpëjkpajn mbäät jyotkujkmoˈoyëty pënaty të yˈooktë jyiiky myëguˈuk.

“¡Kyajts nmëbëkäˈäny!”

Abëtsemy nyaxwinyëdë may duˈunë jäˈäy yˈayoˈonbäättë bom bom.

¿Axëëgëdaa ko duˈun nayjäˈäwëm?

¿Axëëgëdaa ko njäˈäwëmë jäj jëmuˈumën ko yˈooky tuˈugë jiiky mëguˈuk?

¿Wiˈixëts mbäät nmëmadaˈagyë jäj jëmuˈumën?

¿Oy kots nguyuˈutsët wiˈixëts nnayjyawëty, o oy kots nyajnigëxëˈëgët?

¿Wiˈix mbäät yajpudëkë ja diˈib moon tujkp?

Ko pën yˈoogyë jyiiky myëguˈuk, ja myëtnaymyaayëbëty, tsojkëp tˈixtët wiˈix mbäät tjotkujkmoˈoytyë ets kyaj tˈawixtë parë pën yˈanëˈëmxëdët.

Seguurë ja oˈkpë jyukypyëkäˈändë

Mëk njantsy jäˈäwëm ko nwinmäˈäyëm ko ninäˈä mëët nganekyxyiˈigäˈän nganekyxyoˈonäˈänëm, nganekymyaytyäˈägäˈänëm o nganekynyaymyënaˈanëm. Perë Biiblyë jyënaˈany ko jatëgok mëët nnaybyäädäˈänëm.