Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 MYËDUK PËKY

“Ja diˈib të yoˈoytyëgoy nˈëxtäˈäyaambyëts”

“Ja diˈib të yoˈoytyëgoy nˈëxtäˈäyaambyëts”

Tyäˈädë borreegë të yoˈoytyëgoy. Mientrësë nety jyeˈxy, ta të jyagamgeˈeky ets kyaj të tpëkyë kuentë. Kyaj mä tnekyˈixy ja myëborreegëty ets diˈib kuentˈäjtëp. Yajpääty mä tuˈugë lugäärë kutsëˈëgëbë mä jyamëtyë jëyujkë awäˈämbë ets ta kyootsënë. ¡Per ta ajotkumonë dyoˈkmëdoy ja wyintsën! Ta pëyeˈegyë nyinëjkxyëty ets tsyaˈanëˈëgyëty, ta tyukˈabityëty ja wyit ets myënëjkxyëty mä tyëjk.

JYOBAA xëmë nyayˈijxkijpxyëty mët tuˈugë borreegë kuentˈäjtpë. Mä Biiblyë xyˈanmäˈäyëm: “Nˈëxtäˈäyaambyëts ja nborreegëts etsëts nguentˈatäˈany” (Ezequiel 34:11, 12).

“Borreegë diˈibëts nguentˈäjtypy”

¿Pënatyë Jyobaa byorreegëˈäjtypy? Yëˈë diˈib tsojkëp ets mëduunëp. Biiblyë jyënaˈany: “Tëkëdë, nˈokˈawdäjtëm ets nˈokniwindakëm, nˈokwingoxtënäˈäyëmë Jyobaa diˈib të xyajkojëm. Mët ko yëˈë diˈib nDiosˈäjtëm ets ëtsäjtëm xykyäjpnˈäjtëm diˈib yajjëˈxëˈkypy, ja diˈib kyuentˈäjtypyë borreegë” (Salmo 95:6, 7). Dios mëduumbë, xëmë tjapanëjkxäˈändë Wyintsën, duˈun extëmë borreegë. Per näˈäty, duˈun jyattë extëmë borreegë diˈib yoˈoytyëgooytyëp o jyagamgaˈaktë (Ezequiel 34:12; Matewʉ 15:24; 1 Peedrʉ 2:25). Per ko tuˈugë jäˈäy jyagamgeˈeky, Jyobaa  kyaj wyinmay ko kyaj nyekytsyobääty, tsyejpy ets jatëgok jyëmbitët.

¿Duˈunyëm xyjawë ko mguentˈäjtëbë Jyobaa extëmë borreegë kuentˈäjtpë? ¿Wiˈix tyam xykyuentˈäjtëm?

Xymyoˈoyëmë ëxpëjkën diˈib duˈun extëmë käˈäy ukën. Jyobaa jyënaˈany: “Nyajjëˈxäˈänyëts mä oyatypyë mëëy”. Ets ta yˈakjënäˈäny: “Jam kyoˈknëyäˈändë mä oybyë jëˈxtakn, ets jam jyëˈxëˈëgäˈändë mä oyatypyë mëëy” (Ezequiel 34:14). Jyobaa xëmë xymyoˈoyëmë ëxpëjkën mä meerë nyajtëgoyˈäjtëm. ¿Waˈan xyjamyetsy tuˈugë artikulo, tuˈugë diskursë o bideo diˈib mjäˈäwë ko yëˈë Jyobaa yˈatsoowëmbijtë mnuˈkxtakën? ¿Mjäˈäwë ko Jyobaa naytyukjotmaytyuunëp mët mijts?

Xykyuentˈäjtëm ets xypyudëjkëm. Jyobaa twandaˈaky: “Ja diˈib të yˈanaytyuˈukpëtsëmy nyajjëmbitaambyëts, ja diˈib të tsyayuty nbitaampy nmotsaambyëts ets ja diˈib amääy amutsk njotmëkmoˈoyaambyëts” (Ezequiel 34:16). Jyobaa jyotmëkmoopy pënaty amääy amutsk yajpattëp o myëgëjx myëdujktëbë amay jotmay. Pyijty myojtsypy ja borreegë diˈib axëëk të yajtuny parë tsyoˈogët, axtë pën yëˈë duˈun të tyunyëty ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëët nduˈukmujkëm. Ets yajjëmbijtypy jatëgok mä ja korral diˈib të tyëgoy ets ja diˈib tyuumbyë mëjää parë kyaj axëëk nyayjawëdët.

Xyˈëxtäˈäyëm ko ndëgoˈoyëm. Jyobaa jyënaˈany: “Nyaˈˈawäˈätspëtsëmaambyëts mä ja it lugäär mä të yoˈoytyëgoytyë” ets twandaˈaky: “Ja diˈib të yoˈoytyëgoy nˈëxtäˈäyaambyëts” (Ezequiel 34:12, 16). Jyobaa tsyejpy ets jatëgok jyëmbitët ja borreegë diˈib të yoˈoytyëgoy. Yëˈë yˈijxypy ko niduˈuk yoˈoytyëgoy, pääty tˈëxtäˈäy ets ttukxondaˈaky ko tpääty (Matewʉ 18:12-14). Jyobaa ja ttijy pënaty mëduunëp, “ja nborreegëts, ja borreegë diˈibëts nguentˈäjtypy” (Ezequiel 34:31). Ets mijts niduˈugë tadë borreegë.

Jyobaa tsyejpy ets jatëgok jyëmbitët ja borreegë diˈib të yoˈoytyëgoy ets tyukxondakypy ko tpääty

“Yaˈˈajamëts jatëgokë njukyˈäjtën”

¿Mnijäˈäwëp tiko Jyobaa mˈanëˈëmxëty parë jatëgok xynyijëmbitët? Yëˈko tsyejpy parë mˈitët jotkujk ets të twandaˈaky ko kyunuˈkxaampy mëjwiin kajaa ja byorreegëty (Ezequiel 34:26). Kyaj nëgoobë duˈun jyënaˈany. Mijts të xyˈixy wiˈixë Jyobaa mgunuˈkxyëty.

Jamyats wiˈix mnayjäˈäwë ko xyˈixyˈäjtsondakyë Jyobaa. Ko xynyijäˈäwë ti txëˈaty ets ti tyuknibëjtakëp parë naxwinyëdë jäˈäy. ¿Mjamyejtsypy wiˈix ijty mëjämoˈoyëty ko myajpääty mä asamblee mëdë nmëguˈukˈäjtëm? Ets ko ijty xytyukmëtmaytyaˈagyë jäˈäy ja oybyë ayuk diˈib mä Biiblyë, ¿këdii agujk jotkujk ijty mjëmbity mä mdëjk?

Mbäät jatëgok jotkujk mnayjawëty. Pënaty tëëyëp Dios mëduundë, duˈun nyuˈkxtaktë: “Yajjëmbijttëgëts jatëgok mijts këˈëm, Jyobaa, ets pojënë jatëgok nijëmbittët. Yaˈˈajamëts jatëgokë njukyˈäjtën” (Lamentaciones 5:21). Jyobaa yˈatsoowëmbijt ets ojts jatëgokë kyäjpn myëdunëdë agujk jotkujk (Nehemías 8:17). Jyobaa nanduˈun mbudëkëyaˈanyëty.

Pënaty nyijëmbijttëbë Jyobaa, pyattëp jatëgokë jotmay. Tyää yajnimaytyäˈägäˈäny tuˈuk majtsk ets wiˈix mbäät twinguwäˈägëdë.