Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 MYËMÄJTAXK PËKY

Wiˈix xyajtundëdë meeny sentääbë

Wiˈix xyajtundëdë meeny sentääbë

“Mët ja käjpxwijën wyeˈemy täˈtspëky tijaty yajtukniwinmäˈäyëp.” (Proverbios 20:18)

Niˈamukë nyajtëgoyˈäjtëmë meeny sentääbë parë nmoˈoyëmë familyë tijaty yajtëgoyˈajtypy (Proverbios 30:8). Meeny sentääbë “xykyuwäˈänëm” (Eclesiastés 7:12). Näˈäty, tsiptakp naygyäjpxëm wiˈix nyajtunäˈänëm ja meeny sentääbë, per këdii xynyasˈixë parë yëˈë myajtsiptunëdët mä mgasäädëˈaty (Éfesʉ 4:32). Naytyukjotkujkˈatëdë nixim niyam ets ixtë nimajtsk wiˈix ja meeny xyajtunäˈändë.

 1 TUKNIWITSËDË YAJXON

BIIBLYË JYËNAˈANY: “Pën miits niduˈuk mgojaampy tuˈugë potsy këjxm, ¿kyaj jawyiin xyˈoktunët ja mguentë es xyˈixët wiˈix xyaˈˈabäädët?” (Lukʉs 14:28.) Jëjpˈam ets nimajtsk xynyimaytyäˈäktët wiˈix ja meeny sentääbë xyajtunäˈändë (Amós 3:3). Ixtë tijaty mjuyandëp ets nuˈun myajmeenytyunäˈändë (Proverbios 31:16). Pën mëdäjttëbë meeny sentääbë, kyaj yëˈë tˈandijy ko kuanë tijaty xyjuytyët. Nan oy ko kyaj mnaynyinuˈkxëdët, yëˈëyë myajtundëp diˈib mmëdäjttëp (Proverbios 21:5; 22:7).

DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

  • Ko kyëxët tuˈugë poˈo ets të ja meeny yˈaknadëkë, naygyäjpxëdë wiˈix xyajtunäˈändë

  • Pën të niˈigyë myajmeenytyundë, ixtë wiˈix kyaj nëgoo myajmeenytyundët. Extëm nˈokpëjtakëm, mbäät xyajˈyaaktë tutk këtsey o xyaˈittëdë mjeˈxy mbëky en lugäär xyjuytyët

 2 TUN TIJATY TËYˈÄJTËN MYËËT

BIIBLYË JYËNAˈANY: Tun tijaty tëyˈäjtën myëët “kyaj jyeˈeyëty Nintsënˈäjtëm [Jyobaa] windum, nandëˈënë dëˈën mayjyaˈayoty” (2 Korintʉ 8:21). Tëyˈäjtën xytyukˈawanët ja mjamyëët nuˈun mganaraty ets nuˈun myajmeenytyuny.

Xëmë xyajtëwët ja mjamyëët ko kajaa xyajtunäˈänët ja meeny (Proverbios 13:10). Ko yajxon xynyimaytyäˈäktët wiˈix xyajtunäˈändë ja meeny, yëˈë mbudëkëdëp parë kyaj mtsiptundët mä mgasäädëˈattë. Winmay ko ja mëjuˈuyën kyaj mijts jeˈeyë xyjaˈˈaty, nan yëˈë parë mfamilyë (1 Timotee 5:8).

DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

  • Naygyäjpxëdë nuˈun mbäät myajmeenytyundë niduˈuk niduˈuk, oyë net ok xykyanekyyajtëwët ja mjamyëët

  • Nimaytyäˈäktë kontiempë wiˈix xyajtunäˈändë ja meeny, kyaj jyaanëmëty ko nety xyajtsiptäˈäktë