Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 MYËDUKTUJK PËKY

Ko ti ayoˈon xytyukjäjtëm

Ko ti ayoˈon xytyukjäjtëm

“Pääty miits mjantsyˈit mjantsyxyondë, oyëdaa kanäk peky ayoˈon jotmay xyjapäädäämbëdë jeˈeyë [tuk] tiempë.” (1 Peedrʉ 1:6)

Näˈäty mbäät ti ajotkumonë tyuny jyatyëty diˈib mbëjkxëdëp ja jotkujkˈäjtën, oy të xyjatunyë mëjää parë jotkujk mgasäädëˈatët o xymyëdatët tuˈugë familyë jotkujk (Eclesiastés 9:11). Perë Dios xymyoˈoyëmë naybyudëkë parë nwinguwäˈkëmë ayoˈon jotmay. Pën mbaduumpy extëmë Biiblyë dyakyë käjpxwijën, nëjkxëp mëdë mfamilyë xymyëmadaˈaky axtë mëjwiin kajaabë ayoˈon jotmay.

 1 TUKˈIJXPATË JYOBAA

BIIBLYË JYËNAˈANY: “Tukëdëkë tëgekyë Dios diˈibë mjotmayˈajtypy, mët ko yëˈë naytyukjotmaytyuunëp mët miitsëty” (1 Peedrʉ 5:7). Yaˈit mwinmäˈänyoty ko Dios kyaj yëˈë tpokyëty ko ti ayoˈon xypyäädët (Santiago 1:13, Traducción del Nuevo Mundo). Pën mmëwingoompy, nëjkxëp mbudëkëty extëm kyaj mdimwinmay (Isaías 41:10). “Wyinduuy yajpëtsëëmdäˈäy diˈib mjäˈäwëp mä mgorasoon.” (Salmo 62:8.)

Diˈib mbäät nanduˈun mjotkujkmoˈoyëty, yëˈë ko xykyäjpxët ets xyˈëxpëkët jabom jabomë Biiblyë. Pën mduumpy duˈun, ta xypyëkäˈänyë kuentë ko Jyobaa “xyajjotkujkˈäjtëm mä tëgekyë nˈayoˈonˈäjtëm” (2 Korintʉ 1:3, 4; Romanʉs 15:4). Yëˈë wyandakypy ko mmoˈoyaˈanyëty ja “agujkˈäjt jotkujkˈäjtën [diˈib] kyuwäˈänëp ja mjot mwinmäˈäny” (Filipʉs 4:6, 7, 13).

DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

  • Anëëmë Jyobaa waˈan mjotkujkmoˈoyëty ets waˈan mwinmäˈänymyoˈoyëty ti mbäät xytyuny

  • Winmay tijaty mbäät xytyuny parë xywyinˈixët diˈibë mbäät yˈoybyëtsëmy

2 NAYGYUENTˈATËDË ETS KUENTˈAT JA MFAMILYË

BIIBLYË JYËNAˈANY: “Diˈibë kyorasoon jaygyujkëp nyijäˈäwëp tijaty, ets ja wijyjyaˈayë tyatsk yˈëxtaapy parë tnijawëyaˈany tijaty” (Proverbios 18:15). ¿Wiˈix yajpudëkëyaˈany niduˈuk niduˈuk ja mfamilyë? Payoˈoy wiˈix yaˈix yajpäättë. Mmëtmaytyäˈäk ets mmëdooˈit wiˈix jyënäˈändë (Proverbios 20:5).

¿Ets ko pën yˈoogët diˈib mtsejpy? Yajnigëxëˈëk wiˈix mnayjawëty, kyaj mtsoytyunët. Jamyats ko axtë Jesus ojts jyëˈëy yaˈaxy (Fwank 11:35; Eclesiastés 3:4). Nan jëjpˈam mmäˈäjët ets mboˈkxët (Eclesiastés 4:6). Duˈun xymyëdatët ja mëjää parë xywyinguwäˈägët ja jotmay.

DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

  • Mmëdatë kostumbrë parë mgäjpx mmaytyäˈägët mëdë mfamilyë mä xykyapäätynyëm tuˈugë ayoˈon. Net kyaj nëjkx tsyiptakxëdë mëtmaytyäˈägëdët

  • Mmaytyäˈäk mëdë jäˈäy diˈibë duˈumbë jotmay të tpääty

 3 ËXTÄˈÄYË NAYBYUDËKË DIˈIB MYAJTËGOYˈAJTYPY

BIIBLYË JYËNAˈANY: “Tuˈugë jaantsypyë mëtnaymyaayëbë xëmë dyaˈixyëtyë tsojkën, ets duˈun extëm tuˈugë mëgaˈax diˈib yajpatp ko nyajnäjxëmë ayoˈon jotmay” (Proverbios 17:17). Seguurë ko mëtnaymyaayëbë mbudëkëyanëdëp, per mbäät kyaj tnijawëdë wiˈix. Pääty tukˈawanë ti naybyudëkë myajtëgoyˈajtypy (Proverbios 12:25). Nan oy ko xyˈamdowëdë naybyudëkë pënaty yˈëxpëjktëbë Biiblyë. Pes nëjkxëp mbudëkëty ja käjpxwijën diˈibë Biiblyë yajkypy (Santya̱ˈa̱gʉ 5:14).

Nëjkxëp xypyaatyë naybyudëkë diˈib myajtëgoyˈajtypy, pën mduˈukmujkp mëdë jäˈäy diˈib jyantsy myëbëjktëbë Dios ets tijaty të twandaˈaky. Nan mbäädëbë jotkujkˈäjtën ko xypyudëkët pënaty yajpattëp mon tuk. Tukmëtmaytyäˈäk ko mmëbëjkypyë Jyobaa ets tijaty wyandakypy. Winmay tijaty mbäät xytyukmëdunyë wiinkpë ets kyaj xymyëjagamgaˈagët pënaty mtsojkëp ets naytyukjotmaytyuunëp mët mijts (Proverbios 18:1; 1 Korintʉ 15:58).

DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

  • Mmaytyäˈäk mët tuˈugë oybyë mëtnaymyaayëbë ets waˈan mbudëkëty

  • Nigäjpx ti naybyudëkë meerë myajtëgoyˈajtypy