Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 YAJTËˈËWËN 4

¿Wiˈixëts mbäät nyaˈoyë diˈibëts të nduundëgoy?

¿Wiˈixëts mbäät nyaˈoyë diˈibëts të nduundëgoy?

¿TIKO JYËJPˈAMËTY?

Pën mˈëxkajpy ja mdëgoˈoyën, ta myajtukjotkujkˈatët ets nëjkxëp oy tijaty xytyuny.

¿TIXYËP MIJTS MDUUMPY?

Okwinmayë tyäˈädë: tuˈugë mixy diˈib xyëˈäjtypy Tim, ëyëˈk kuyäjtpë nety mëdë myëtnaymyaayëbëty, ko ajotkumonë ojts tmëjkäˈtspetyë pelotë mä ja myëdëjkpäˈä kyarrë ets twimbuˈudutääy.

Koxyëp mijts Tim, ¿tixyëp mduumpy?

WÄˈKWËˈËMË ETS WINMAY

TËGËK PËKY DIˈIB MBÄÄT XYTYUNY:

 1. Mgaˈagët.

 2. Xytyuknitijëdë wiinkpë.

 3. Xytyukˈawanët ja mëdëjkpäˈä ets xyˈanëëmët ko mgujuyaampy diˈib të xyajwindëgoy.

Waˈan yëˈë xywyinˈixäˈänyë myëduˈukpë. Per diˈib xëmë oybyëtsëëmp, yëˈë ko xyˈëxkapëdë mdëgoˈoyën, oy ti xytyim tuundëgoobyët.

 TËGËK PËKY TIKO MBÄÄT XYˈËXKAPYË MDËGOˈOYËN

 1. Diˈib oy.

  Biiblyë jyënaˈany: “Ndunäˈänëm tukëˈëyë tëyˈäjtën myëët” (Hebreos 13:18, TNM).

 2. Pën mˈëxkajpy ja mdëgoˈoyën, waˈan ja mëguˈuktëjk mbokymyaˈkxëdët.

  Biiblyë jyënaˈany: “Diˈib kyuyuˈtsypy tukëˈëyë tyëgoˈoyën kyaj oy wyimbëtsëmäˈänxëty, per diˈib myaytyakypy ets myastutypy yajpaˈˈayowäämp” (Proverbios 28:13).

 3. Diˈib mas jëjpˈam: myajxondäˈägaambyë Jyobaa.

  Biiblyë jyënaˈany: “Jyobaa yˈaxëkˈijxypy diˈib axëkjäˈäy, per jantsy oy mëët nyaymyayëty diˈib tyuumbyë tëyˈäjtën” (Proverbios 3:32).

Karina diˈibë jyëmëjt 20, kyaj tjatuknijawëyanyë tyeety ko të nety yajmultëˈaty, mët ko amëjääw ja karrë tjantsy yajpëyeˈeky, per ok, ta ojts nyidëˈkxy. Karina jyënaˈany: “Ko nyajxy naa tuk jëmëjtën, tatsë ndeety tˈijxy ko tëts nyajmultëˈaty mët ko amëjääwëtsë karrë njantsy yajpëyeˈky. ¡Jotmayotyëts nnayajtëjkë!”.

¿Ti xytyukniˈˈijxëm? Karina jyënaˈany: “Ko ti njakuyuˈutsäˈänëm, niˈigyë myëjwindëkë ja jotmay. Seguurë ko ok ngumëdoˈowëm”.

JA MDËGOˈOYËN MDUKNIˈˈIJXËP

Biiblyë jyënaˈany: “Nidëgekyë nbekytyuˈunëm” (Santya̱ˈa̱gʉ 3:2). Extëm të nˈijxëm, ko pojën nˈëxkäjpëm ja tëgoˈoyën, yëˈë nety nyajnigëxëˈkëm ko ijtëm yujy tudaˈaky ets ko tapë jot winmäˈäny.

Ja tuk pëky, ja mdëgoˈoyën mbäät tijaty mdukniˈˈixëty. Tuˈugë kiixy diˈib xyëˈäjtypy Vera, jyënaˈany: “Mäjatyëts ndëgoy, yëˈëts xytyukˈijxp mäjatyëts mbäät nnayaˈoyëty, ets xypyudëjkëbëts parëts mas oy njäˈäyˈatët. Ets kots jatëgok duˈumbë jotmay nbäädët, nëjkxëbëts nnijawë tits ndunëp”. Ets mijts, ¿ti mdunaampy ko xypyäädëdë duˈumbë jotmay diˈib yä yajnigäjpxäämp?

Ko mdeety mdukˈanuˈkxëdët ja byisikletë ets xyajwindëgoyët. ¿Ti mdunëp?

 • Kyajts wiˈix nˈanëëmët; waˈan kyaj tpëkëdë kuentë.

 • Ndukmëtmaytyäˈägëbëts extëm tyëyˈäjtënëty.

 • Ndukˈawanëbëts ti të tyuny të jyatyëty, per yëˈëtsë wiinkpë nduknitijëp.

Ko xytyunët tuˈugë eksamen ets kyaj të xytyuknaxy mët ko kyaj të mˈëxpëky. ¿Ti mdunëp?

 • Jënäˈänëbëts ko jantsy tsip ja eksamen.

 • Nˈëxkapëbëts ko ëjtsë nboky mët ko kyajts të nˈëxpëky.

 • Jënäˈänëbëts ko yëˈëtsë nmaˈestrë xykyaˈixäämp.

Ko yëˈëyë xyjantsy wyinmayët ti kyaj oy të xytyuny, duˈunxyëp extëm mgarrë wiity, per jamë mwiin xykyayajjëgeˈeky mä ja ijxn diˈib ëxkëˈëy mdukˈijxypy.

 Okpawinmayë tyäˈädë: mä tim jawyiimbë, mijts uˈunkteety ets mä myëmajtskpë mijts ja maˈestrë. ¿Wiˈixëdaa wyinmaytyët ko pojën xyˈëxkapët ja mdëgoˈoyën? ¿Wiˈix wyinmayäˈändë mä mijts ko xykyuyuˈutsët diˈib të xytyuny?

Okwinmay ti diˈib kyaj oy të xytyuny mä jëmëjt të nyaxy ets atsoowëmbitë tyäˈädë:

¿Mä mdëgooy? ¿Ti mduun?

 • Njakuyuˈutsanëts.

 • Yëˈëtsë wiinkpë nduknitij.

 • Netyëts ojts nnigajpxy.

Pën kyaj xyˈëxkajpy ja mdëgoˈoyën, ¿wiˈix ok mnayjäˈäwë?

 • ¡Jantsy oy! Ndukpëtsëëmëts ja nwinmäˈäny.

 • Axëëk. Ojxyëbëts nnigajpxy extëm tyëyˈäjtënëty.

¿Tixyëp diˈib mas oy mduun?

Ko duˈun mdëgooy, ¿ti mdukniˈˈijxë?

¿WIˈIX MˈOKWINMAY?

¿Tiko näˈäty tsyiptaˈaky nˈëxkäjpëmë tëgoˈoyën?

¿Wiˈixë jäˈäy wyinmayaˈany mä mijts pën xëmë xykyuyuˈutsy ja mdëgoˈoyën? ¿Wiˈix wyinmayäˈändë ko xyˈëxkapët ja mdëgoˈoyën? (Lukʉs 16:10).