Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 YAJTËˈËWËN 2

¿Tikots ndimmëmay ndimmëdäjy wiˈixëts nˈixëty?

¿Tikots ndimmëmay ndimmëdäjy wiˈixëts nˈixëty?

¿TIKO JYËJPˈAMËTY?

Ta diˈib mas jëjpˈam ets kyaj dyuˈunëty diˈib mˈijxypy mä ijxn.

¿TIXYËP MIJTS MDUUMPY?

Okpawinmayë tyäˈädë: ko Julia nyayˈixyëty mä ijxn, jantsy niˈkx nyayˈixyëty. Ta wyinmay, “tsojkëbëts nnijënakët”. Perë tyääk tyeety etsë myëtnaymyaayëbë yˈanëˈëmxëdë ko yëˈë jantsy pejykyäjpnë.

Julia taayëm twinmay ti yˈoktunëp parë nyijënakët tuk kilë majtsk kilë. Ets diˈib tyunaampy, ayuˈatäämp tuk xëëw majtsk xëëw...

Koxyëp mnayjawëty extëmë Julia, ¿tixyëp mduumpy?

WÄˈKWËˈËMË ETS WINMAY

Mbäät kyaj dyuˈunëty extëm mnayˈixyëty.

Kyaj yˈaxëëgëty ko xymyëmay xymyëdäjy wiˈix mˈixëty. Pesë Biiblyë myaytyakypyë yetyëjk toxytyëjk diˈib jantsy tsujjaty, extëmë Sara, Raquel, José, David etsë Abigail. Extëm nˈokpëjtakëm, tuˈugë toxytyëjk diˈib xyëˈäjt Abisag, Biiblyë jyënaˈany ko “nëgooyë tsyujˈäjtnë” (1 Reyes 1:4).

Per mayë ënäˈktëjk yëˈëyë myëmääy myëdäjtëp wiˈix yˈixˈattë. Tyäˈädë mbäät mëjwiin kajaa yajjotmaybyäädëdë. Okwinmayë tyäˈädë:

  • Të yaˈëxpëjkpëtsëmy ko mä 100 toˈoxyˈënäˈk, ja 58 diˈib jënandëp ko jantsy niˈkx, per kyaj tyëyˈäjtënëty, jeˈeyë 17 diˈib jantsy niˈkx.

  • Nan të yaˈëxpëjkpëtsëmy ko mä 100 toxytyëjk diˈib pejy, ja 45 diˈib jënandëp ko nyiˈkxˈattë.

  • Näägë ënäˈktëjk yëˈëyë myëmääy myëdäjtëp ko jantsy pejy yˈitäˈändë, ta net xëmë yˈayuˈäjnëdë. Tyäˈädë yëˈë tuˈugë päˈäm ets kujotmay ko kyaj nyekykyaytyë.

 Pën mmëdäjtypyë duˈumbë päˈäm, amdowë naybyudëkë. Tukmëtmaytyäˈägë mdääk mdeety o tuˈugë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë diˈib mdukjotkujkˈäjtypy. Biiblyë jyënaˈany: “Tuˈugë jaantsypyë mëtnaymyaayëbë xëmë dyaˈixyëtyë tsojkën, ets duˈun extëm tuˈugë mëgaˈax diˈib yajpatp ko nyajnäjxëmë ayoˈon jotmay” (Proverbios 17:17).

DIˈIB MBÄÄT OY XYTYUNY

Diˈib mas xyaˈoygyëxëˈkëm yëˈë wiˈix njäˈäyˈäjtëm. Okˈix wiˈixë Biiblyë tmaytyaˈagyë Absalón, ja myäängë rey David:

“Nituˈugë yetyëjk diˈib ijtp mëjkumay mët ko jyantsy tsyujëty extëmë Absalón. Desde mä tyeky axtë mä kyëbäjk nimää nety kyamäˈädëty” (2 Samuel 14:25).

Per yëˈë nety tuˈugë mixy diˈib mëj këjxm nayjäˈäwëp, atsojkp ets winˈëˈën winxäjp. Päätyë Biiblyë kyaj oy tmaytyaˈagyë Absalón, duˈun tmaytyaˈaky ko kyaj jyukyˈajty tëyˈäjtën myëët ets ko yëˈë tuˈugë yajjäˈäyˈoˈkpë diˈib jantsy axëkˈijxp.

Päätyë Biiblyë xykyäjpxwijëm:

“Jikyˈattë ja jikyˈäjtënë jembyë” (Kolosʉ 3:10).

“Nayaˈoy nayajpäädëdë. Kyajts yëˈë nˈandijy es xymyëmay xymyëdäjtët [...] wiˈixë mwääy mgëbäjkëjxy xyajtsujtëkëdët, [yëˈën] ja tsujˈäjtën diˈibë kyaj nyaxy es niˈigyë tsobatp Dios wyindum” (1 Peedrʉ 3:3, 4).

Kyaj wyiˈixëty ko oy mgëxëˈëgäˈäny, per diˈib mas jëjpˈam, yëˈë wiˈix mjäˈäyˈaty ets kyaj yëˈëjëty wiˈix mˈixëty. Ok, yëˈë diˈibë jäˈäy yˈixaampy wiˈix mjäˈäyˈaty. Tuˈugë kiixy diˈib xyëˈäjtypy Phylicia, jyënaˈany: “Pën mtsuj nikëjxy këbajky pojënë jäˈäy tpëkäˈänyë kuentë, per diˈib masë jäˈäy jyamyatsaampy, yëˈë wiˈix jantsy oy mjäˈäyˈaty”.

OKNAYˈIXËDË

¿Mˈoyˈijxypy wiˈix mˈixëty?

¿Të näˈä xywyinmay myajtsukäˈäny parë yˈoyëdë mwiin mjëjp o xypyajnëjkxët tuˈugë dietë parë yˈoyëdë mniniˈkx mgëbäjk?

¿Tijaty myajtëgatsëp mä wiˈix mˈixëty? (Winˈix).

  • NUˈUN MDANË

  • MJEˈEMTSYËTY

  • MGUWÄÄY

  • WIˈIX XYMYËDATYË MNINIˈKX MGËBÄJK

  • MWIIN MJËJP

  • JAM TI WIINKPË

Pën mjënäämp “duˈun” mä majtsk pëky dyajtëy, ets mä myëdëgëëkpë yajtëˈëwën të xywyinˈixy naa tëgëëk o taxk, winmayë tyäˈädë: waˈanë wiink jäˈäy kyaj duˈun mˈixyëty extëm mijts këˈëm mnayˈixyëty. Jamyats ko mbäät pojënë mnayˈijxmäˈätyëty ets yëˈëyë xymyëmay xymyëdäjët (1 Samuel 16:7).