Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 YAJTËˈËWËN 1

¿Nayˈixyˈäjtëbëts?

¿Nayˈixyˈäjtëbëts?

¿TIKO JYËJPˈAMËTY?

Ko xynyijawët mbënën mijts ets wiˈix tijaty xytyuny, yëˈë mbudëkëyanëp parë xytyunët diˈib oy wimbëtsëmëp ko tijaty myajtuktunäˈänët.

¿TIXYËP MIJTS MDUUMPY?

Okwinmayë tyäˈädë: Myäjk minutëp jyaˈtyë Karen mä jäˈäy xyëwdundë, ko ajotkumonë pën jyëgugäjpxëty:

“¿Ti yä mduumpy naytyuˈuk?”.

Ko yˈijxëmbity, yëˈëdëmë Jessica diˈib mëët nyaymyayëty ets tmëminy majtskë serbesë. Ta tuˈuk myoˈoyëty ets yˈanëˈëmxëty: “Kyaj mnekykyixyuˈungëty. Mbäät waanë mxondakojy, ¿këdii?”.

Karen kyaj yˈuugäˈäny yëˈko mutsknëm, per nan kyaj ttseky etsë myëtnaymyaayëbë wyinmayët ko yëˈë nitii tkatukxondaˈaky. Ta wyinmay: “Jessica jantsy oyjyaˈay. Pën ukp kyajts nwinmay tyim axëëgëty, pes jeˈeyë tuˈugë serbesë kyaj dyuˈunëty extëm ko njëˈxëmë droogë”.

Koxyëp xypyaatyë jotmay extëmë Karen, ¿tixyëp mduumpy?

WÄˈKWËˈËMË ETS WINMAY

Parë oy tijaty xytyunët mä duˈumbë jotmay, tsojkëp këˈëm mnayˈixyˈatëdët. ¿Ti yˈandijpy? Ko xynyijawët tijaty jëjpˈam mbëjtakypy ets tijaty mmëbëjkypy. Ko yajxon xyjaygyukët, yëˈë mbudëkëyanëp ets mguwäˈänanëp parë këˈëm xynyijawët ti mdunëp ets kyaj wiink jäˈäy tijaty mduktunëdët (1 Korintʉ 9:26, 27).

¿Ti mdunëp parë xymyëdatëdë duˈumbë jotmëkˈäjtën? Wenë, min nˈokˈijxëm.

 1 ¿TIJATYËTS OY NDUUMPY?

Pën mnijäˈäwëp tijaty oy mduumpy ets wiˈix mjäˈäyˈaty, ta mas seguurë mnayjawëdët.

IJXPAJTËN DIˈIB MÄ BIIBLYË. Apostëlë Pablo tkujäˈäyë: “Oyëts ëj nyajtijy ko kyajts njaty ja ëw käjx, kyajts jaˈijty xyjatëgoyˈäjtxëty ja wijyˈäjtën” (2 Korintʉ 11:6). Kom nyijäˈäwë yajxon ja Diosë jyaaybyajtën, mëk tyënääy ko yaˈëbaty yajkäjpxpaty. Kyaj tnasˈijxë ets yaˈëxtëkëwäˈägëdët ko jäˈäy axëëk nyimaytyakë, duˈunyëm nyayjäˈäwë seguurë (2 Korintʉ 10:10; 11:5).

NAYˈIXYˈATËDË KËˈËM: Kujayë ti mjäjtypy xytyunët o ti wijyˈäjtënë mmëdäjtypy.

Kujayë tuˈugë oybyë mjäˈäyˈäjtën (extëm, pën mˈoyjyaˈay, mˈyäjkpëjäˈäy, myajtukjotkujkˈäjtp o tsojk mjäˈty).

2 ¿TIJATYËTS KYAJ OY NDUNY?

Duˈun extëm tuˈugë kadenë pyojtuky mët ko të pyejˈyënë mä nyayjëjpjanëty, nan mbäät pojënë xyjyaˈaytyëgoy mbënën mijts pën yëˈëyë mwinmaapy tijaty kyaj oy xytyuny.

IJXPAJTËN DIˈIB MÄ BIIBLYË. Pablo nyijäˈäwëbë nety tijaty diˈib kyaj oy ttuny. Pääty tkujäˈäyë: “Yëˈë njot nwinmäˈänyëts kyupejkypy amumduˈukjot ko yˈoyëty ko ja Diosë yˈanaˈamën jyënaˈany diˈibëts ndunëp, per taa mäts ëj nˈity tuˈuk diˈibëts xymyëtsipˈäjtp. Yëˈë pojpë yëˈëts xytyuknimiimp ja axëk winmäˈäny, esë tyäˈädë tsyiptundë diˈibëts ëj nnijäˈäp diˈibë oy, es dëˈënëts xymyëdaty extëmë tsimyjyaˈayën, es xytyukmëdunyëts aguanë ja pojpë” (Romanʉs 7:22, 23).

NAYˈIXYˈATËDË KËˈËM: ¿Mä tsyekyëty mnayaˈoyëdët?

 3 ¿TIJATYËTS NDUNAAMPY?

¿Mbatëp mä tuˈugë taksi ets jeˈeyë xyˈanëëmët ja tsyofeer parë mëmin mëxëpëdët axtë ko kyëxëdë gasolinë? Kyaj nety jyapëtyë mjot mwinmäˈäny ¿këdii? Ets nan tsooxë pyëtsëmäˈäny.

¿Ti tyäˈädë mdukniˈˈijxëp? Pën mduknibëjtakëp ti mdunaampy mä mjukyˈäjtën, ta kyaj nanëgoobë min mxëpët. Mnijawëp mä mnëjkxy ets wiˈix jam mjäˈtët.

IJXPAJTËN DIˈIB MÄ BIIBLYË. Pablo tkujäˈäyë: “Ëjtsë dëˈën extëm ja oybyë pëyëˈkpë diˈibë pëyëˈkp tëyë mä pyëyëˈkjäˈtäˈäny” (1 Korintʉ 9:26). Pablo tyukniwinmäˈäyë tijaty tyunaampy mä jyukyˈäjtën ets tyuunë mëjääw parë duˈun ttuuny, kyaj alokë jyukyˈajty (Filipʉs 3:12-14).

NAYˈIXYˈATËDË KËˈËM: Kujayë tëgëk pëky ti mdunaampy mä tyäˈädë jëmëjt.

4 ¿TIJATYËTS NMËBËJKYPY?

Ko këˈëm mnayˈixyˈatëdët, duˈunë nety myajpääty extëm tuˈugë kepy diˈib këkë tyikts yˈääts diˈib myëmadakypyë mëk poj tuu.

Pën kyaj mˈity seguurë tijaty mmëbëjkypy, ta kyaj xynyijawët ti mdunëp. Nanduˈun tijaty xytyunäˈänët extëm ja mëtnaymyaayëbëty, extëmë camaleón, diˈib yajtëgäjtsypyë kyoloor parë kyëxëˈëky extëm ja lugäär yˈixëty mäjaty nyaxy. Pënaty duˈun adëtsp, kyaj yajxon nyayˈixyˈatyëty.

Pën yëˈë mduumpy extëm të xytyukniwinmayë oy wiˈix mjayaˈˈanëëmët, ta kyaj xyjyaˈaytyëgoyët mbënën mijts.

IJXPAJTËN DIˈIB MÄ BIIBLYË. Waˈanë nety jeˈeyënëmë Daniel yaˈkpëtsëmy ko “tpëjtakyë wyinmäˈäny” tmëmëdowäˈänyë Diosë yˈanaˈamën, oyë nety të yajtukmastuˈutyë fyamilyë (Daniel 1:8). Yajnigëxëˈk pënën yëˈë ets jyukyˈajty extëmë nety të ttuknibëjtäägë.

NAYˈIXYˈATËDË KËˈËM: Extëm nˈokpëjtakëm: ¿Ti mmëbëjkypy? ¿Mmëbëjkypyë Dios? ¿Tiko? ¿Ti diˈib myaˈijtëp seguurë ko jantsy tamë Dios?

¿Mmëbëjkypy ko Diosë yˈanaˈamën yëˈë parë xytyukˈoyˈatët? ¿Ets tiko xymyëbëky?

¿Myajpäädäämp extëm tuˈugë ujtsˈääy diˈib pojmiin pojxëjp mënëjkxëp o extëm tuˈugë ujts kepy diˈib mëk tënaapy oy myinëdë mëk poj tuu? Pën mˈitäämp extëm tuˈugë ujts kepy, tunë mëjääw parë xyajnigëxëˈëgët mbënën mijts. Ets yëˈë mbudëkëyanëp parë xyˈatsoowëmbitëdë tyäˈädë yajtëˈëwën: ¿Nayˈixyˈäjtëbëts?