Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MËËT KYAˈPXY

¿Wiˈix mbäät nˈijtëm mëdë jiiky mëguˈuk diˈib të yaˈëxkexy?

¿Wiˈix mbäät nˈijtëm mëdë jiiky mëguˈuk diˈib të yaˈëxkexy?

Nitii mëk kyayajawë extëm ko yaˈëxkexy mä Diosë kyäjpn tuˈugë jiiky mëguˈuk o mëtnaymyaayëbë mët ko kyaj të jyodëmbity. Biiblyë nyigajxypy ti mbäät nduˈunëm ets wiˈix nmëmëdoˈojëmë yˈanaˈamën ja nyigëxëˈëgäˈäny nëˈënën ntsojkëmë Jyobaa ets ndunäˈänëm ti yëˈë tsyejpy. * Pääty min nˈokˈijxëm tijaty jotmay mbäät jyaˈˈaty ets ti mbäät nduˈunëm.

¿Wiˈix mbäät nˈijtëm mëdë jäˈäy diˈib të yaˈëxkexy? Biiblyë jyënaˈany: “Pën jam tuˈugë jäˈäy nyaynyigajxyëty ko yëˈë tpaduny ja Jesukristë es dëˈënyëm myëˈinduny, o yˈatseky, o tˈawdaty diˈibë kyaj Diosëty, o yˈabiˈtsëty, o yˈamiˈikyjyaˈayëty, o myaˈtspëty, esë dëˈëmbë jäˈäyëty kyaj mëët mdaˈanmuk mwäˈkmukët. Pesë dëˈëmbë jäˈäy ni jeˈeyë mëët mgakääymyuktët” (1 Korintʉ 5:11). Nanduˈun ja diˈib kyaj tnekypyanejxyë Kristë tyukniˈˈijxën, Biiblyë xyˈanmäˈäyëm: “Kidi meets ja xyiktëkë jam mdëjkjotp, jëts kidi meets ja xmoˈodë ja käjpxpooˈkxën; pënts ja tkäjpxpooˈkxp, jaˈats ëdëˈën tpadump ja kaˈoy ëxpëjkën” (2 Juan 9-11, ØXN). Mä La Atalaya 15 de noviembre de 1981 pajina 19, jyënaˈany ko mët yëˈëyë ko tuˈugë jäˈäy ngäjxpoˈxëm mbäät pojënë tyëkë maytyaˈaky ets mbäät axtë mëët naymyaˈaybyëjkëm. ¿Nyajtsondäˈägäˈänëm duˈunë maytyaˈaky mëdë jäˈäy diˈib të yaˈëxkexy? Kyaj. Pääty kyaj mëët nekytyuˈukmujkëm ets nan kyaj mëët nekykyäjx nekymyaytyakëmë Diosë jyaˈa.

¿Jëjpˈam ets ninëˈën mëët ngatuˈukmujkëmë jäˈäy diˈib të yaˈëxkexy? Jëjpˈam, min nˈokˈijxëm tiko. Tuk peky, yëˈko ndunäˈänëm ti Dios tsyejpy ets wiˈixë yˈayuk jyënaˈany. Ntsojkëm mëkë Jyobaa ets xëmë nmëmëdowäˈänëm axtë mä xytsyiptakxëm. Nan ijtëm seguurë ko Jyobaa xytsyojkëm ets tyuumbyë tëyˈäjtën, ets ko tukëˈëyë yˈanaˈamën yëˈë parë  ndukˈoyˈäjtëm (Isaías 48:17; 1 Fwank 5:3). Myëmajtsk peky, yëˈko mbäät xyajmäˈtëm ja poky jyaˈay diˈib kyaj jyodëmbity. Pääty ko kyaj mëët nekytyuˈukmujkëm yëˈë xykyuwäˈänëm parë kyaj xyajmäˈtëm ets xytyukmëjagamgakëmë Jyobaa. Nanduˈun parë yˈitët wäˈätsë Diosë kyäjpn ets kyaj axëëk yajnimaytyäˈägët (1 Korintʉ 5:6, 7). Myëdëgëk peky, yëˈko mbäät pyudëkëty ja poky jyaˈay ets jyodëmbitët. Ko ngupëjkëm extëm ja nidëgëëkpë mëjjäˈäytyëjk të dyajwëˈëmdë jotmay, mbäät ja pokyjyaˈay yungë kyorasoon ets ok tˈaxäjëdë mëjjäˈäytyëjkë nyaybyudëkë. Ko tˈixët ko të dyajtëgooytyaˈayë jyiiky myëguˈuk mbäät tyëkë jyot wyinmäˈäny ets tjaygyukët ko mëjwiin kajaa të pyokytyuny, etsë net ttunëdë mëjää parë tnijëmbitëdë Jyobaa (Lucas 15:17, NM).

¿Ets pën yëˈë të yaˈëxkexy tuˈugë jiiky mëguˈuk? Kom mëk ntsojkëm ja nmëguˈukˈäjtëm, ja mä net nyaˈijxëm nëˈënën nmëmëdowäˈänëmë Jyobaa. ¿Wiˈixë net mëët nˈijtëm? Yä kyaj yajnigäjxtäˈäy tijaty mbäät nduˈunëm, per min nˈokˈijxëm majtsk peky.

Näˈäty ja diˈib të yaˈëxkexy jam tsyëënë mëdë fyamilyë, ets mbäät duˈunyëm mëët tyun yˈayowdë, pes ko tuˈugë jäˈäy yaˈëxkexy kyaj jabäät jyëjpkexyë naymyëguˈukˈatë. Per diˈib jabäät jëjpkëjxp yëˈë mä naty tuˈugyë Dios mëdundë. Pääty, pën ntsojkëmë Jyobaa ets ndunäˈänëm ti tsyejpy, kyaj nasˈijxëm ets ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib të yaˈëxkexy tyuˈukmukët mët ëtsäjtëm mä ja Diosë jyaˈa ndunëm. Mbäät yajpääty mä ja fyamilyë tˈëxpëktë Biiblyë per kyaj tyukˈëw tyukäjxët. Ets ¿ti mbäät ttundë ja tääk teety pën yëˈë të yaˈëxkexy tuˈugë yˈuˈunk diˈib mutsknëm? Tsojkëp duˈunyëm dyaˈëxpëktët ets tnëˈëmoˈoy ttumoˈoyët (Proverbios 6:20-22; 29:17). *

¿Ets ti mbäät ttunyë Dios mëduumbë pën ja jyiiky myëguˈuk diˈib të yaˈëxkexy abeky tsyëënë? Mbäät mëk nyaygyuentˈatyëty parë kyaj mëët tyuˈukmukët, jaayë ko ti jëjpˈam  tmaytyäˈägäˈänët mëdë fyamilyë. Ja Dios mëduumbë kyaj ti ttukäjxët parë mëët tyuˈukmukët. Kom tsyejpy mëkë Jyobaa ets myëmëdowaampy, ta tkupeky extëm ja myëguˈuk të yajjëjwijtsëmbity. Tyukmëtsejpyë oyˈäjtën ets ko tmëmëdowëdë Jyobaa yˈanaˈamën, mbäät pyudëkëty ja pokyjyaˈay ets tˈaxäjëdë nayjëjwijtsëmbitë (Ebreeʉsʉty 12:11). *

^ parr. 1 Extëmë Biiblyë xyˈanmäˈäyëm ti mbäät nduˈunëm mët tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm ko yaˈëxkexy, nan yëˈë mbäät nduˈunëm mët diˈib këˈëm të jyënanë ko kyaj nyekyˈitäˈäny Jyobaa tyestiigë.

^ parr. 2 Parë niˈigyë xynyijawët ti mbäät ttunyë tääk teety diˈib të yaˈëxkexy tuˈugë myäänk o nyëëx diˈib mutsknëm käjxë La Atalaya 1 de octubre de 2001, paj. 16, 17, etsë 15 de noviembre de 1988, paj. 20

^ parr. 3 Parë niˈigyë xynijawët wiˈix mbäät nˈijtëm mëdë jiiky mëguˈuk diˈib të yaˈëxkexy ets wiˈixë Diosë yˈanaˈamën jyënaˈany käjxë La Atalaya 15 de abril de 1988, paj. 26-31, etsë 15 de noviembre de 1981, paj. 20-25.