Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MËËT KYAˈPXY

¿Wiˈix mbäädë jäˈäy tmastuˈuty diˈib këˈëmë nyax nyiˈkx tyoony myajtsypy?

¿Wiˈix mbäädë jäˈäy tmastuˈuty diˈib këˈëmë nyax nyiˈkx tyoony myajtsypy?

Dios kyaj tˈoyˈixy ko jäˈäyë nyax nyiˈkx ttony tmatsy, pes diˈib duˈun adëtsp jeˈeyë këˈëm nyayajjotkujkˈatäˈänyëty ets dyajmäˈätyë jyot wyinmäˈäny. * Ets mbäädë net jeˈeyë tˈixtë yetyëjk o toxytyëjk extëmë iˈk kuyäjtk diˈib mbäät yajjotkujkˈatyëty. Kyaj tnekyˈixtë tsënäˈäy jukyˈäjtën ko yëˈë parë nimajtskë jäˈäy diˈib naytsyojkëdëp, jeˈeyë tˈixtë extëm mbäät jyotkujkˈattët waanë o dyajxaamdë tsyojkën. Ets mbäät niˈigyë tyukˈatsekyëty ets ttunëdë axëkˈäjtën ets yˈit tsyëënët oypyënëty mëët (Kolosʉ 3:5).

Apostëlë Pääblë ojts jyënaˈany ets “nayaˈijtëm wäˈäts mä yëˈë diˈibë mbäät xyaˈˈaxëˈkëm, dëˈën extëm niniˈxkyëjxm es extëm nandëˈënë nˈanmëjäˈänˈäjtëm. Nˈoktuˈunëm wiˈix nˈijtëm wäˈäts wäˈäts jaˈagyëjxm ko Dios ntsëˈkëm” (2 Korintʉ 7:1). Näägë jäˈäy kajaa tsyiptakxëty nyayaˈitëdët wäˈäts extëm yä yajnigajxy; per mbäät duˈun nyayaˈityëty pesë Jyobaa ijtp “listë parë xypyokymyaˈkxäˈänëm” ets xypyudëkëyäˈänëm (Salmo 86:5; Lukʉs 11:9-13). Mbäät tuˈugë jäˈäy ttuny jatëgok diˈib të tˈokmastutpë, per ko axëëk nyayjawëty ets ttunyë mëjää parë kyaj tnekytyuunëmbity, ta dyaˈixyëty ko jyantsy myastuˈudaampy. Nˈokjamyajtsëm xëmë ko “Dios niˈigyë myëjëty es këdiinëm ëtsäjtëm njotˈäjt nwinmäˈänyˈäjtëm, [ets] nyijäˈäp yëˈë tëgekyë” (1 Fwank 3:20). Jyobaa kyaj jeˈeyë  tˈixy mä ndëgoˈoyëm, yˈijxypy nanduˈun wiˈix oy njäˈäyˈäjtëm. Wäˈäts tnijawë wiˈix nyajpatëm, pääty xynyasˈayoˈojëm ko nˈamdoˈojëmë nyaybyudëkë. Nˈokmënuˈkxtakëm amumduˈukjot ets mëdë yujyˈat tudaˈakyˈat, duˈun extëm tuˈugë mixyuˈunk tˈaˈoogë tyeety ko ttsekyë naybyudëkë. Jyobaa mbäät dyajwäˈätsyë jot winmäˈäny (Salmo 51:1-12, 17; Isaías 1:18). Per kyaj jeˈeyë tsyekyëty nuˈkxtakëm, jëjpˈam ets nguytyuˈunëm diˈib nˈamdoˈojëmë Dios. Extëm nˈokpëjtakëm, kyaj nˈijxëm mä jäˈäy kyëxeˈeky niwäˈäts ëxwäˈäts ets kyaj naymyaˈayëm mëdë jäˈäy diˈib mbäät xyajmäˈtëm. *

Pën tuˈugë jäˈäy duˈunyëm tmëdatyë jotmay mët ja nyax nyiˈkx, oy ko myaytyäˈägët mëdë tyääk o tyeety, o tuˈugë myëtnaymyaayëbë diˈib yajxonë Dios myëduumpy parë pyudëkëdët (Proverbios 1:8, 9; 1 Tesalónikʉ 5:14; Titʉ 2:3-5). *

^ parr. 1 Ko jäˈäy këˈëmë nyax nyiˈkx ttony tmatsy o ttukuyaty, yëˈë yˈandijpy ko tjawë extëmxyëp ko pën mëët yˈity tsyëënë.

^ parr. 2 Parë kyaj tˈixtëdë axëkˈäjtën mayë familyë tmëdattë kyomputadoorë mä oypyënëty yˈixëdët. Ets ta nääk diˈib yajtëjkëp tuˈugë programë mä komputadoorë parë kyaj pyëtsëmëdë axëkˈäjtën. Per oy ko xëmë naygyuentˈäjtëm, pes näˈäty oyë duˈumbë programë njayajtëjkëm pëtsëëmˈadëtspë axëkˈäjtën.

^ parr. 1 Diˈib mbäät nanduˈun pyudëkëty, yëˈë ko netyë twinmayëdë oybyë (Filipʉs 4:8). Kyaj tˈixët diˈib mbäät tyukˈatsekyëtyë axëkˈäjtën (Salmo 119:37). Tˈamdowëdë Jyobaa parë myoˈoyëdët ja “mëkˈäjtën” diˈib mëjwiin kajaa (2 Korintʉ 4:7). Ets ttunët niˈigyë ja Diosë tyuunk (1 Korintʉ 15:58).