Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MËËT KYAˈPXY

¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ko jäˈäy nyaymyastuˈutyëty ets ko yaˈˈajääywyaˈxy?

¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ko jäˈäy nyaymyastuˈutyëty ets ko yaˈˈajääywyaˈxy?

Jyobaa tsyejpy ets pënaty të pyëktë tkuytyundët diˈib ojts nyaytyukwandäˈägëdë ko pyëjktë. Ko Jyobaa ojts dyajtuˈukmuky ja tim jawyiimbë yetyëjk mëdë toxytyëjk, ta jyënany: “Yëˈë yeˈeytyëjk [...] tpuwäˈägëty yëˈë tyoˈoxytyëjk, ets nimajtsk tuˈugyë yäjpäätëty. Ets tuˈugyë jyaˈayˈätëty”. Ok, ta Jesus tnikäjxëmbijty ko jyënany: “Ja yetyëjk kyaj tmastuˈudët ja nyëdoˈoxy, mët ko ja Dios të yajnaymyikyëty” (Génesis 2:24, MNM; Matewʉ 19:3-6). Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko Jyobaa mëdë Jesus tsyojktëp etsë jäˈäy ninäˈä kyanaymyastuˈudëdët, jaanëm ko niduˈuk yˈoogët (1 Korintʉ 7:39). Dios të tpëjtaˈagyë  pëjk ukën, pääty kyaj mbäädë jäˈäy nyaymyastuˈudëdë mët waanë tii. Jyobaa mëk tˈaxëkˈixy ko jäˈäy yaˈˈajääywyaˈxy pën kyaj Biiblyë dyajnigutukë (Malaquías 2:15, 16).

¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany näˈä mbäädë jäˈäy yaˈˈajääywyaˈxy? Ko tsyëënët mëdë wiinkpë pesë Jyobaa mëk tˈaxëkˈixy (Génesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Salmo 51:4). Ets kom mëk tˈaxëkˈixy, pääty axtë yajnigutujkëp etsë jäˈäy yaˈˈajääywyäˈxët ko yˈity tsyëënë extëm kyaj të ttuknibëjtäägë. (Mä kapitulo 9, parrafo 7 tnimaytyaˈaky tijaty poky yajmaytyakp.) Dios yëˈë të tmoˈoyë madakën ja diˈib kyaj të pyokytyuny parë twinmayët pën akˈitäämp mëdë jyamyëët o pën kyaj (Matewʉ 19:9). Pën yaˈˈajääywyäˈxtëp Jyobaa kyaj axëëk tˈixy. Nituˈugë Dios mëduumbë mbäät tkaˈˈanëëmë ja diˈib kyaj të pyokytyuny parë yaˈˈajääywyäˈxët. Pes yëˈë mbäät wyinmay ko kyaj tmastuˈudäˈänyë jyamyëët mët ko tˈixy jyantsy jodëmbity. Per oy wyiˈixˈatët, yëˈë diˈib patëp twinmayët pën yaˈˈajääywyäˈxäämp o kyaj, pes yëˈë wyinguwäˈägëyaampy tijaty ok miin këdakp (Galasyʉ 6:5).

Per taaˈäjtpë wiinkpë jotmay mä mbäät tuˈugë Dios mëduumbë nyaymyastuˈutyëty o yaˈˈajääywyaˈxy oy ja jyamyëët të kyaˈity të kyatsëënë mëdë wiinkpë. Pën naymyastutëdëp, ta Biiblyë jyënaˈany “ko naytyiˈigyë dëˈën yˈitët, o nik oy ttimnijodëmbitët” ja jyamyëët (1 Korintʉ 7:11). Ko duˈumbë jotmay tpäädët kyaj ja Dios mëduumbë wyeˈemy awäˈätstum parë tˈixyˈatëdë wiink jäˈäy ets pyëjktëgatsët (Matewʉ 5:32). Min nˈokˈijxëm tëgëk pekyë tyäˈädë jotmay diˈib jaˈäjtp parë jäˈäy nyaymyastuˈudëdët.

Pën kyaj tmoˈoyaˈanyë fyamilyë tijaty tëgoyˈäjtxëp. Mbäät tuˈugë familyë jyantsy ayoy ets kyaj tmëdaty ti tyukjukyˈatëp mët ko ja yetyëjk kyaj tyunäˈäny oy jyamadaˈaky. Biiblyë jyënaˈany: “Pes pën ja pën kyaj nyaytyukjotmaytyunyëty ja [...] kyëˈëm familyë, të dëˈën tˈëxtijy ja mëbëjkën es waanë axëëk yëˈë wyeˈemy këdiinëm ja diˈibë kyaj tmëbeky” (1 Timotee 5:8). Pën ja yetyëjk kyaj ttunäˈäny extëmë Biiblyë jyënaˈany, ta ja nyëdoˈoxy dyajˈyoˈoyëdë jyot wyinmäˈäny pën oybyëtsëmëp ko  nyaymyastuˈudëdët ets pën tyukˈoyˈatëp mëdë yˈuˈunk yˈënäˈk. Ko tuˈugë Dios mëduumbë yajnimaytyäˈägët ko kyaj tˈixäˈänyë fyamilyë, ta mëjjäˈäytyëjk diˈib mä naymyujkën tpayoˈoyët yajxon, pesë duˈumbë jäˈäy mbäät yaˈëxkexy.

Pën mëk awäˈän ets jantsy axëëk ttuny ja jyamyëët. Taa jäˈäy diˈib jantsy awäˈän ets mbäät dyajpäˈämdëkë jyamyëët o tpëjtakë ja jyukyˈäjtënë jotmay jëjpˈam. Pën Dios mëduump ja diˈib yˈaxëktuumbyë jyamyëët, ta mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoyët, pes mbäät tuˈugë jäˈäy yaˈëxkexy mët ko jyantsy awäˈänëty o yˈaxëktuny (Galasyʉ 5:19-21).

Ko mëktaˈaky ja jyamyëët ttukmastuˈudäˈänëdë Dios. Taa yetyëjk o toxytyëjk diˈib ninëˈën tkatukmëtsekyë jyamyëët ets tmëdunëdë Jyobaa, o axtë tyukˈaguanëˈäjtypy parë tkutëjëdë Jyobaa yˈanaˈamën. Pën tuˈugë Dios mëduumbë myëdäjtypyë duˈumbë jotmay, ta twinmayët pën jaanëmë Dios tmëmëdowët ets këdiinëm ja jäˈäyëty ko tmastuˈudët ja jyamyëët (Apostʉlʉty 5:29).

Ko tuˈugë jäˈäy tpäädëdë duˈumbë jotmay diˈib yä tëgëk peky të yajnigajxy kyaj yˈoyëty yaˈˈanëëmët ets tmastuˈudët ja jyamyëët o mëët yˈakˈitët. Yëˈë mëjjäˈäytyëjk etsë wiinkpë nmëguˈukˈäjtëm mbäät jeˈeyë tpudëkëdë ets tmoˈoyë käjxwijën mëdë Biiblyë, pes kyaj tnijawëdë ti tuun jäjtëp mä ja jäˈäyë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën, yëˈëyë Jyobaa diˈib nyijäˈäp. Pën ja yetyëjk o ja toxytyëjk nëgoo tjantsy nyigajxy ko mëjwiin kajaa tmëdattë jotmay jeˈeyë parë tmastuˈudäˈäny ja jyamyëët, kyaj naty tmëjˈixyë Dios ets ni ja pëjk ukën. Jyobaa nan nyijäˈäp pën tuˈugë jäˈäy këˈëmë winmäˈäny tˈëxtäˈäy parë nyaywyäˈxäˈänyëty, pes mä yëˈë “kyaj ti yˈity ayuˈutsyë, tëgekyë yˈity ijx nideˈxy mä yëˈë diˈibë koonëm ndukkëdëkëyäˈänëm ja nguentëˈäjtëm” (Ebreeʉsʉty 4:13). Per mbäät tuˈugë Dios mëduumbë wyinmay ko tmastuˈudäˈäny ja jyamyëët mët ko axëëk jyäjt kyëbajnë, pën myastutypy, kyaj mbäät pën yˈëbääty kyäjxpäätyëty. Pes “nidëgekyë ëtsäjtëm nwinguwäˈägëyäˈänëm ja Dios, es yëˈë xypyayoˈoyëm” (Romanʉs 14:10-12).