Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 KAPITULO 16

Nˈokjëjpkudijëmë Mëjkuˈu ets tijaty mëët xywyinˈëënäˈänëm

Nˈokjëjpkudijëmë Mëjkuˈu ets tijaty mëët xywyinˈëënäˈänëm

“Mëk wëndanëdë ja Mëkuˈ jëts mnëwäˈätsëyëdët.” (SANTIAGO 4:7ØXN.)

1, 2. ¿Pënaty janäämëty jantsy xondaktëp ko tˈixtë jäˈäy nyëbety?

OY JEKY kujkë Jyobaa nmëduˈunëm o waanë, seguurë ko jantsy oy nayjäˈäjëm ko nˈijxëm jëjpˈam yˈuˈunyëdë pënaty nëbatandëp mä mëjpë tuˈukmujkën ets tyënääyëˈëktë parë tkupëktë ko të ja wyinmäˈäny tpëjtäˈäktë parë tmëdunäˈändë Dios. Ta netë këˈë jyantsy yajpotsy ets nˈijxëm wiˈix nääk axtë käˈädëbë wyinëë ko jantsy jotkujk nyayjawëdë. ¡Mëjwiin kajaa jotkujk nayjäˈäjëm ko nˈijxëm wiˈix tuk grupë jäˈäy tpuwäˈägëdë Jyobaa!

2 Ëtsäjtëm jeˈeyë tëgokëjxm nˈijxëmë nëbajtën, perë anklëstëjk janäämëty tˈixtë. ¿Nbawinmäˈäyëm nëˈënën jyamˈatyë “xondakën tsäjpotm” ko tˈixtë abëtsemy nyaxwinyëdë milˈamë jäˈäy tyëkëdë sëmään sëmään mä Diosë kyäjpn? (Lukʉs 15:7, 10.) Seguurë ko jantsy xondaktëbë anklëstëjk ko Diosë kyäjpn nyimëj nyimayë (Ageo 2:7).

MËJKUˈU DUˈUN “JYËDITY EXTËM JA KÄÄ MYUˈUY”

3. ¿Tiko Satanas “jyëdity extëm ja kää myuˈuy”, ets ti tsyejpy nduˈunëm?

3 Ta anklëstëjk diˈib kyaj xyondäˈäktë ko tˈixyë jäˈäy nyëbety. Satanas mëdë kyaˈoybyëty mëk jyantsy jyotˈambëktë ko tˈixtë milˈamë jäˈäy tmastuˈuttë tyäˈädë axëëkpë jukyˈäjtën. Pes ojts jyënaˈany ko naxwinyëdë jäˈäy kyaj tmëdundë Jyobaa mët ko tjantsy tsyoktë ets ko myastuˈuttëp pën yajmooytyëbë amay jotmayë mëkatypyë (Job 2:4, 5). Pääty ko tuˈugë jäˈäy tpëjtaˈagyë wyinmäˈäny tmëdunäˈänyë  Jyobaa, ta Satanas nyigëxeˈeky ko andakp ets duˈunxyëp extëm tuˈuk yaˈˈabojtseˈeky. Ets kom sëmään sëmään milˈamë Satanas yaˈˈabojtseˈeky, pääty niˈigyë jyantsy jotˈambeky ets “jyëdity extëm ja kää myuˈuy es tˈëxtäˈäy ti yˈokjëˈxëp” (1 Peedrʉ 5:8). Tyäˈädë Mëjkuˈu ninëˈën tkatseky ets nduˈunëm ti Dios tsyejpy, yëˈë tsyejpy nmastutëmë Jyobaa ets kyaj mëët oy nekyˈijtëm (Salmo 7:1, 2; 2 Timotee 3:12).

Ko jäˈäy nyaytyukëdëkëtyë Jyobaa ets nyëbety ta dyaˈixyëty ko Satanas andakp

4, 5. 1) Oknigäjx majtsk peky tiko kyaj mbäädë Satanas xymyëmadakëm. 2) ¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ti mbäät nduˈunëm parë kyaj Satanas xymyëmadakëm?

4 Nwinguwäˈkëm tuˈugë mëtsip diˈib jantsy awäˈän, per kyaj mbäät ntsëˈkëm. ¿Tiko kyaj? Tuk peky, yëˈko Jyobaa ninäˈä tkanaˈixët etsë Satanas tmëmadäˈägët niˈamukë Dios mëduumbë. Ets axtë Satanas nyijäˈäp ko dyuˈunëty, pesë Jyobaa ojts tnaskäjxë ko “mayjyaˈay” nyaxäˈändë juuky mä  ja “mëj ayoˈon”, ets yajxon nijäˈäjëm ko seguurë yˈadëy ti Jyobaa nyaskäjxëp (Apocalipsis 7:9, 14NTM).

5 Ja tuk peky tiko kyaj ntsëˈkëmë tadë mëtsip, yëˈko kyaj mbäät xymyëmadakëm pën xëmë nˈijtëm mëdë Jyobaa. Extëmë kugajpxy Asarias tˈanmääy ja rey Asa: “Jyobaa itäämp mët miitsëty pën miitsëty mˈijttëp mët yëˈë” (2 Crónicas 15:2; 1 Korintʉ 10:13). Mä Biiblyë yajmaytyakp nimayë jäˈäy diˈib kyaj ojtsë Satanas myëmadäˈägëdë mët ko wingon yˈijttë mëdë Jyobaa (Ebreeʉsʉty 11:4-40). Nanduˈun ëtsäjtëm, pën xëmë wingon nˈijtëm mëdë Jyobaa nëjxëp nwinguwäˈkëmë tyäˈädë mëtsip ets nmëmadakëm. Pes duˈunë Biiblyë xyˈanmäˈäyëm: “Mëk wëndanëdë ja Mëkuˈ jëts mnëwäˈätsëyëdët” (Santiago 4:7ØXN).

“JAˈATS ADOM MËËT JA TSEP NYIKNÄJXYËM PËN KAYIKˈEJXP KAYIKTOMP”

6. ¿Wiˈixë Satanas tmëmadäˈägäˈäny niduˈuk niduˈugë Dios mëduumbë?

6 Extëm të nijäˈäjëm, Mëjkuˈu kyaj mbäät tmëmadaˈagyë Diosë kyäjpn, per mbäät tmëmadaˈaky pënaty naygyujäˈäytyëgooyëp. ¿Wiˈix? Ko wanaty wanaty xytyukmëjagamgakëmë Jyobaa. Min nˈokˈijxëm tëgëk peky wiˈix ttuny. Ko mëktaˈaky xynyibëdëˈkëm, ko tsyiptuny mët niduˈuk niduˈugë Dios mëduumbë ets ko tˈëxtäˈäyë winmäˈäny wiˈix xyajkäˈäjëm.

7. ¿Tiko tyamë Satanas niˈigyë tjantsy tyukjotˈambekyë Dios mëduumbë?

7 Mëktaˈaky xynyibëdëˈkëm. Apostëlë Fwank ojts jyënaˈany ko “may [...] pën ja Mëkuˈ të nyëwängëjxnëyëdë” (1 Juan 5:19ØXN). Tyäˈädë ää ayuk tsojkëp nbëjktëjkëm, pes jyënaˈany ko Mëjkuˈu të tniwäängexyë naxwinyëdë jäˈäy diˈib yajpatp jagam mëdë Dios, pääty niˈigyë tjantsy tyukjotˈambekyë Dios mëduumbë diˈib të kyëyajtstuˈudëdë (Miqueas 4:1; Fwank 15:19; Diˈibʉ Jatanʉp 12:12, 17). Ets komë Mëjkuˈu nyijäˈäp ko jawaanë tiempë  tˈakmëdaty, pääty niˈigyë jyantsy jotˈambeky ets mëktaˈaky xypyajëdijtëm. Ninäˈänëm duˈunë Satanas kyatuny extëm tyam, pes mëktaˈaky xytyukmastuˈudäˈänëmë Dios, pääty jyëjpˈamëty ets nyajˈyoˈoyëmë jot winmäˈäny “ti tiempë njukyˈäjtëm parë nijäˈäjëm ti mbäät nduˈunëm” (1 Crónicas 12:32).

8. ¿Tidënë apostëlë Pääblë ojts tmaytyäˈägäˈäny ko jyënany “mëët ja tsep nyiknäjxyëm pën kayikˈejxp kayiktomp”?

8 Mëjkuˈu tsiptuump mët niduˈuk niduˈugë Dios mëduumbë. Apostëlë Pääblë ojts tnijayë Dios mëduumbë ko yëˈë “mëët ja tsep nyiknäjxyëm pën kayikˈejxp kayiktomp, midi yiktseptump, ku ja tnigubäjkˈaty tukëˈëyë ja kyaˈoybyë” (Efesios 6:12ØXN). ¿Wiˈix mbäät njaygyujkëm ko jyënaˈany “mëët ja tsep nyiknäjxyëm”? Mä ayuk gryeegë tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko jäˈäy tsyiptuny wingëjxm jëjpkëjxm mëdë yˈää kyëˈë. Pääty ko apostëlë Pääblë duˈun jyënany yëˈë yˈandijpy ko niduˈuk niduˈuk ntsiptuˈunëm mëdë Mëjkuˈu. Oy ntsënäˈäyëm mä tuˈugë lugäär mä yajmëbekyë kaˈoybyë o kyaj, mbäät nmëdäjtëm winmäˈänyoty ko ja ojts ndëjkëm tsiptuumbë ja xëë mä ojts nëbajtëm, ets axtë tyambäät duˈunyëm ntsiptuˈunëm ets kyaj mbäät ngugakëmë tyäˈädë mëtsip. Päätyë Apostëlë Pääblë kanäk ok tˈanmääy ja Dios mëduumbë ets tmëmadäˈäktë ja Mëjkuˈu (Éfesʉ 6:11, 13, 14).

9. 1) ¿Tiko Satanas mëdë kyaˈoybyëty kanäk peky diˈib yajtuundëp parë xywyinˈëënäˈänëm? 2) ¿Tiko Mëjkuˈu dyajmäˈädäˈänyë jot winmäˈäny ets wiˈix mbäät njëjpkudijëm? (Ixë rekuäädrë “ ¡Naygyuentˈatëdë kediibë satanas mwinˈëënëdët!”) 3) ¿Ti ja tuk peky nijawëyäˈänëm diˈibë Mëjkuˈu mëët xyajkäˈäjäˈänëm?

9 Yˈëxtaabyë winmäˈäny wiˈix xyajkäˈäjäˈänëm. Pääblë ojts tˈanëëmë ja Dios mëduumbë: “Mbäät xymyëmadäˈäktë diˈib mëët ja Mëjkuˈugopk mwinˈëënäˈänëdë” (Éfesʉ 6:11). ¿Tiko jyënaˈany diˈib mëët “mwinˈëënäˈänëdë”? Yëˈko Mëjkuˈu mëdë kyaˈoybyëty kanäk peky diˈib yajtuundëp parë xywyinˈëënäˈänëm. Ets tam tiko duˈun ttundë, pes mbäät tuˈugë Dios mëduumbë tmëmadaˈaky tuˈugë  jotmay, per mbäät ko wiinkpë tyukminëdët kyaj tnekymyëmadäˈägët. Pääty yajxon tˈixy ttuny tijaty nduˈunëm, pes yëˈë nyijawëyandëp ti mbäät pojënë xyajtëgoˈoyëm. Per mbäät jotkujk nayjäˈäjëm, pesë Biiblyë xytyuknijäˈäjëm tijaty mëët xyajkäˈäjäˈänëm (2 Korintʉ 2:11). Mä tyäˈädë liibrë të kanäk peky nijäˈäjëm tijatyë kaˈoybyë mëët xyajtëgoyäˈänëm, extëm xytyukˈatsojkëmë meeny sentääbë, axëëkpë naymyayë etsë mä jäˈäy yˈit tsyëënëdë. Per min ja tuˈuk peky nˈokˈijxëm mä wiˈix dyajtun dyajkäjxtë jäˈäy mëdë kaˈoybyë.

YËˈË NATYË JYOBAA NMOˈOYËMË JËXK KO NDUˈUNËMË BRUJËˈÄJTK

10. 1) ¿Tijatyë jäˈäy tyuundëp mëdë kaˈoybyëtëjk o tsuu poj? 2) ¿Wiˈixë Jyobaa tˈixyë duˈumbë tuˈunën, ets wiˈix mbäät nˈijxëm?

10 Ko jäˈäy bryujëˈattë, kyuxëˈat kyutsuuˈattë, xyëwëj xyëmaaytyë, myaytyäˈäktë mëdë oˈkpë ets ttundë tijaty mëdë mëjˈäjtën, yëˈë mëët tyundë kaˈoybyë o tsuu poj. Ets wäˈäts nijäˈäjëm ko Jyobaa mëk “ëxëëk yëˈë duˈumbë tˈixy” (Deuteronomio 18:10-12MNM; Diˈibʉ Jatanʉp 21:8). Ëtsäjtëm tsojkëp nanduˈun njëjpkudijëm “ja axëëkpë”, ets ninäˈä kyaminët mä winmäˈäny parë nduˈunmujkëm mëdë kaˈoybyë (Romanʉs 12:9). Pes ko duˈun nˈadëtsëm yëˈë natyë nDeetyˈäjtëm nmastutëm ets nmoˈoyëmë jëxk.

11. Oknigäjx mët tuˈugë ijxpajtën wiˈixë Satanas nyayjawëdët ko xytyuktuˈunëmë brujëˈäjtk.

11 Ko jäˈäy tyuny kyajxy mëdë kaˈoybyë mëjwiin kajaa kyuboky, pes yëˈë natyë Jyobaa myoobyë jyëxk. Päätyë Mëjkuˈu tˈëxtäˈäyë winmäˈäny wiˈix xyajkäˈäjëm mä tyäˈädë poky. Pes tëgok tëgok tmëmadaˈagyë jäˈäy ta jyantsy nyayajmëjpëtsemyëty. Nˈokpëjtakëm tuˈugë ijxpajtën. Ko tuˈugë soldäädë tmastuˈudët ja jyaˈay diˈib mëët tsyiptuny ets tpuwäˈägët ja myëtsip, ta ja soldäädë wintsën diˈib të yajpuwäˈägë jyantsy xyondäˈägët, axtë pyotsëp ja kyëˈë ets ttukxiˈigët ja soldäädë wintsën diˈib të yajmastuˈuty.  Duˈun extëmë tyäˈädë soldäädë diˈib myastutypyë jyaˈay, nanduˈun jyatët ko tuˈugë Dios mëduumbë ttunëdë brujëˈäjtk ets kyëˈëm winmäˈäny tmastuˈudëdë Jyobaa ets tpatwäˈägëdë Satanasë yˈanaˈamën. ¡Nˈokpawinmäˈäyëm wiˈixë Satanas jantsy jotkujk nyayjawëdët ko tmëmadäˈägët tuˈugë Jyobaa jyaˈay! ¿Nyajxondäˈägäˈänëm duˈunë Satanas? Jantsy ninäˈä, pes kyaj Jyobaa nmoˈoyäˈänëmë jëxk.

SATANAS XYAJWINMAYÄˈÄNËM KO KYAJ TYËYˈÄJTËNËTY DIˈIB NMËBËJKËM

12. ¿Wiˈix mbäädë Satanas xyajwinmäˈäytyëgäjtsëm?

12 Satanas nyijäˈäp ko pën mëk nˈaxëkˈijxëmë brujëˈäjtk kyaj mbäät pojënë xyajkäˈäjëm, pääty xyajwinmääytyëgatsäˈänëm. ¿Wiˈix? Ko xyajwinmayäˈänëm “ko oybyë yëˈë duˈun axëëk etsë axëëkpë yëˈë duˈun oy” (Isaías 5:20). Pääty tuk peky diˈib të tˈixy ko tyukˈoybyëtseempy, yëˈë ko xyajwinmäˈäyëm ko kyaj tyëyˈäjtënëty diˈib nmëbëjkëm.

13. Okpëjtäˈägë ijxpajtën wiˈixë Satanas kyaj ttseky nmëbëjkëm diˈib tëyˈäjtën.

13 Min nˈokˈijxëm tëgëëgë ijxpajtën wiˈixë Satanas tëëyëp ttuuny. Mä ja tsujpë lugäär duˈun jam ojts dyajtëyë Eebë: “¿Aa waˈan duˈun ja Dios të mˈënëˈëmxëtë, ko këdii xyjyëˈkxtëty ja ujts mëdiˈibë jäp ujts tsäˈämjëˈkxy kämjotm yäjpätpënë?”. Ko ja tiempë nyajxy, ta tëgok jyajty tsäjpotm mä ja anklëstëjk të tyuˈukmuktë, ets jam tˈanmääyë Jyobaa: “¿Ti nanëgoobëdaa Job ttsëˈëgë Dios?”. Ets ko Jesus kyëdaky yä naxwiiny mä naty dyajtsondäˈägäˈäny ja tyuunk, ta Satanas yˈanmääyë: “Pën mijtsë dëˈën ja Dios mˈuˈunkˈäjtëp, anëëmë tyäˈädë tsää es jyëmbitët tsäjkaaky”. Ko duˈunë Jesus tˈanmääy yëˈë tyukxik extëmë natyë Jyobaa të jyënaˈany naa tyëdujk sëmäänëp: “Tyäˈädëtsë dëˈën ja nˈuˈungëts diˈibëts njantsy tsyejpy, diˈibëts mëët njotkujkˈaty” (Génesis 3:1; Job 1:9; Matewʉ 3:17; 4:3).

14. 1) ¿Wiˈixë Mëjkuˈu ttseky ets nwinmäˈäyëm mä brujëˈäjtk? 2) ¿Ti diˈibë net nijawëyäˈänëm?

 14 Axtë tyambäät duˈunyëmë Satanas xyajwinmayäˈänëm pën jantsy tëyˈäjtën ko yˈaxëëgëtyë brujëˈäjtk. Ets jotmaymyëët njënäˈänëm ko näägë nmëguˈukˈäjtëm nayajtëëjëdëp pën jantsy axëëk tukëˈëyë tijatyë jäˈäy tyuundëp mä brujëˈäjtk. Mbäät duˈun wyinmaytyë: “¿Ti waˈandaa jyantsy...?” (2 Korintʉ 11:3). Per ¿wiˈix mbäät nbudëjkëmë nmëguˈukˈäjtëm parë kyaj duˈun wyinmayët? ¿Ets wiˈix mbäät naygyuentˈäjtëm parë kyaj Satanas xyajkäˈäjëm? Parë nijäˈäjëm, min nˈokˈijxëm wiˈixë Satanas dyajtëkë brujëˈäjtk mä ixy jawë ets mä ääy tsooy.

MËJKUˈU YˈIJXYPY TI NTSOJKËNYËˈÄJTËM ETS TI XYTYËGOYˈÄJTXËM

15. 1) ¿Wiˈixë jäˈäy wyinmaytyë mä brujëˈäjtk mä näägë it lugäär? 2) ¿Wiˈix näägë Dios mëduumbë të nyinaxëdë extëmë naxwinyëdë jäˈäy wyinmaytyë mä brujëˈäjtk?

15 Taaˈäjtp näägë it lugäär mä jäˈäy kyaj wyinmaytyë pën mbäät yˈaxëktunëdë brujëˈäjtk o tijaty tyuundëp mëdë kaˈoybyëty. Yajpëtsëëmdëp mä pelikula, mä telebisionk, liibrë etsë bideojueegë mä jäˈäy tyun kyäjxtë mëdë kaˈoybyëty, wyinmaytyë ko jeˈeyë yaˈix yajawëdë ets ko kyaj yˈaxëktunëdët. Niˈigyë myëjwindëjkënë pes ta mayë jäˈäy diˈib aduˈuk pyaˈoˈktëënëdëbë duˈumbë ixy jawë. Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko kaˈoybyëty yajwinmääytyëbë jäˈäy ko kyaj yˈaxëktunëdët. ¿Të nyinaxëdë duˈumbë winmäˈäny näägë Dios mëduumbë? Tëë. Extëm tuˈugë Dios mëduumbë ojts jyënaˈany ko naty të tˈixy tuˈugë pelikula mä jäˈäy tyuny kyäjxtë mëdë kaˈoybyëty: “Jantsy tëëjëts nˈixyë tadë pelikula, per tëgatsy ko nˈijxëm ets tëgatsy ko nduˈunëm”. ¿Tiko kyujotmayëty duˈun nwinmäˈäyëm?

16. ¿Tiko kyujotmayëty ngäjxëmë liibrë o nˈijxëmë pelikula diˈib nyimaytyakypy wiˈixë jäˈäy tyun kyäjxtë mëdë kaˈoybyë?

16 Jantsy tëyˈäjtën, tëgatsy ko jeˈeyë nˈijxëm ets nan  tëgatsy ko nduˈunëm, perë tyäˈädë kyaj yëˈë tˈandijy ko kyaj kyujotmayëty. ¿Tiko? Yëˈko okwinmayë tyäˈädë: Diosë yˈayuk jyënaˈany ko Satanas mëdë kyaˈoybyëty kyaj tmëdattë madakën parë tnijawët ti nwinmäˈäyëm. * Per kom nyijawëyandëp ti nwinmäˈäyëm ets ti mbäät pojënë xyajtëgoˈoyëm, ta yajxon tˈixy ttuny tukëˈëyë tijaty nduˈunëm. Pääty ko tuˈugë Dios mëduumbë tˈoyˈixyë pelikula etsë liibrë diˈib myaytyakypy wiˈixë jäˈäy tyun kyäjxtë mëdë kaˈoybyë extëm xyëmaytyë o bryujëˈattë, yëˈë naty tyuknijäˈäbë kaˈoybyëty wiˈix wyinmay ets ti mbäät pojënë mëët yajkäˈäyëty. Duˈuntsoo mbäät niˈigyë myajtsˈoyëty mä mëët tsyiptuny axtë ko myëmadäˈägëdët. Ets nääk, mbäät jawyiin jeˈeyë tˈoyˈixy tijaty näjxp mä ixy jawë, ets ok ta net ttunët (Galasyʉ 6:7).

Mënuˈkxtäˈägë Jyobaa ko yuu päˈäm xymyëdatët

17. ¿Wiˈix mbäädë Satanas dyajkäˈäyë Dios mëduumbë ko pyäˈäm ity?

17 Satanas kyaj jeˈeyë xyajtëgoyäˈänëm mëdë ixy jawë diˈib ntsojkënyëˈäjtëm, nanduˈunën xyajkäˈäjäˈänëm mëdë ääy tsooy ko nbëjk nˈijxëm. ¿Wiˈixtsoo? Mbäät tuˈugë Dios mëduumbë axëëk nyayjawëty ko të jyanaxy mä kanäägë doktoor ets kyaj yˈagëdaˈaky (Markʉs 5:25, 26). ¿Ti netë Satanas mëdë kyaˈobyë mbäät ttundë ko tˈixtëdë duˈumbë jotmay? Yëˈëjëty nyijäˈädëp ko Diosë yˈayuk xyˈanmäˈäyëm: “Këdii xytyuunkˈattëty mä winë jäˈäy näsjäˈäwën, ëgë mä jäˈäy ti tˈägajpxyën ti tunanëp jätanëp” (Levítico 19: 26MNM). Pääty mbäät ja Mëjkuˈu tmëmadaˈaky ja pumäˈäy ets kyaj tmëmëdowëdë tyäˈädë anaˈamën ets tˈaxäjëdë tsooy diˈib myëdäjtypyë “axëëkpë mëjää” o diˈibë brujë yajtuundëp. Ko duˈunë Mëjkuˈu xyajkäˈäjëm kajaa nëjx  xyˈaxëktuˈunëm, pes kyaj mbäät yajxon nekyˈijtëm mëdë Jyobaa. ¿Wiˈix?

18. ¿Diˈibatyë tsooy jyëjpkudijëbë Dios mëduumbë, ets tiko?

18 Ja israelitëty diˈibë naty të dyajtundë axëëkpë mëjää, Jyobaa yˈanmääyëdë: “Ko miitsëty mxäjtëwdë parë mnuˈkxtäˈäktë, naywyingumäjtsëbëts parë kyaj nˈixtët. Oy nëˈën mjanuˈkxtäˈäktë, kyajts nmëdoogujkë mnuˈkxtakën” (Isaías 1:13, 15). Ëtsäjtëm kyaj duˈun njatäˈänëm extëm ja israelitëty. Kyaj nmëdëgoyäˈänëmë Jyobaa, pes ntsojkëm ets tmëdowëdë nuˈkxtakën parë xypyudëjkëm ets mas niˈigyë ko nmëdäjtëmë yuu päˈäm (Salmo 41:3). Pääty ¿ti mbäät nduˈunëm pën yaˈˈawäˈänëmë tsooy diˈib yajtuundëbë brujëtëjk? Kyaj mbäät ngupëjkëm (Matewʉ 6:13). * Netë Jyobaa ninäˈä xykyamastutëm (ixë rekuäädrë mä jyënaˈany: “ ¿Waˈandaa tmëdatyë axëëkpë mëjää?”).

¿OYËDAA KO NMAYTYAKWÄˈXËM TIJATY TYUUNDËBË KAˈOYBYË?

19. 1) ¿Wiˈix mayë jäˈäy të wyinˈëënëdë Mëjkuˈu? 2) ¿Diˈibë maytyaˈaky mbäät njëjpkudijëm?

19 Ta lugäär mä jäˈäy kyaj tmëjpëjtäˈäktë pën mbäät yˈaxëktunyëtyë Mëjkuˈujë myëjää, ets ta netë lugäär mä jäˈäy  të wyinˈëënëdë Mëjkuˈu ets tyukmëbëkëdë ko yëˈë niˈigyë kyumëjääjëty. Ets oy atsëˈëk ajawë yajjukyˈatëdë jyantsy myaytyäˈägandëp ets jyantsy myëdowandëp wiˈixë kaˈoybyë ttundë mëjˈäjtën. ¿Oyëdaa ko Dios mëduumbë nanduˈun tpagäjxët o tmëdoogukët tijatyë kaˈoybyëtëjk tyuundëp? Kyaj yˈoyëty, min nˈokˈijxëm majtsk peky tiko kyaj.

20. Oknimaytyäˈäk wiˈix mbäät tuˈugë jäˈäy dyajmëjpëtsemyë Satanas ets kyaj tpëkëdë kuentë.

20 Kyaj yˈoyëty nmaytyakëm tijaty mëjˈäjtënë tyuumbyë kaˈoybyë pes yëˈë natyë Satanasë myayˈäjtënë nduˈunëm. ¿Wiˈixtsoo? Diosë yˈAyuk myaytyakypy ko Satanas myëdäjtypyë madakën parë tijaty ttunët, per dyajtunyë myëjää parë ttuny “oytyim diˈibëty ja mëkˈäjtën, [...] andakëngyëjxm” (2 Tesalónikʉ 2:9, 10). Nipën duˈun tkajaty  wyinˈëënët extëmë Mëjkuˈu, ets yajxon tnijawë wiˈixë jäˈäyë wyinmäˈäny ttukuyäjtë diˈib yˈoyˈijxypyë brujëˈäjtk. Ets tyukmëbejkypyë jäˈäy ko të tjantsy ixy o tmëdoy diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ets mbäädë net yajmaytyaˈaky extëm jyawë të tyuny jyatyëty, ets ko tpagäjxtë jäˈäy ta niˈigyë tnipiw tnikondë ja maytyaˈaky. Pääty ko tuˈugë Dios mëduumbë tpagäjxët yëˈë naty mëët tyunyë Mëjkuˈu diˈib “ninäˈä kyakajxy mët ja tëyˈäjtën”. ¡Ets yëˈë naty yajmëjpëtseembyë Satanas! (Fwank 8:44; 2 Timotee 2:16.)

21. ¿Tijaty mbäät ngäjx nmaytyakëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm?

21 Pën tuˈugë Dios mëduumbë të jyantsy axëktunyëtyë kaˈoybyë kyaj mbäädë myëguˈuktëjk ttukmëtmaytyaˈaky janääm jatsojk. ¿Tiko? Yëˈko jam mbäädë ijxënë nbëjtakëm mä Kristë ets kyaj jyamëty mä Mëjkuˈu, pesë Biiblyë xyˈanmäˈäyëm: “Nˈokpëjtakëm ja nˈijxënˈäjtëm mä Jesus” (Ebreeʉsʉty 12:2). Ko Jesus yˈijty yä naxwiiny yëˈë kyäjx myaytyak ja Diosë yˈAnaˈamën, kyaj ja xyëë tiempë dyajnäjxy parë ttukmëtmaytyaky ja yˈëxpëjkpëty tijatyë kaˈoybyë tyuundëp, oyë naty yajxon tjanijawë tijaty myëmadakypy ttunëdë Mëjkuˈu ets tijaty kyaj. Pääty oy ko nbanëjxëmë Jesusë yˈijxpajtën mëdë yˈapostëlëty ko ngäjx nmaytyakëm tijaty mbäät xypyudëjkëm extëm “ja mëjˈäjtën diˈibë Dios tyiimpy” (Apostʉlʉty 2:11; Lukʉs 8:1; Romanʉs 1:11, 12).

22. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë jyamˈatëdë “xondakën tsäjpotm”?

22 Extëm të nijäˈäjëm, Satanas mëktaˈaky xytyukmastuˈudäˈänëmë Jyobaa, ets tiiyëm yajtuumpy parë xyajkäˈäjäˈänëm, extëmë brujëˈäjtk. Per pën xëmë nˈaxëkˈijxëm diˈib axëëk ets yëˈëyë nduˈunëm diˈib oy, ta kyaj naˈijxëm etsë Mëjkuˈu xymyëmadakëm ets jam wiˈixtsoo xytyuktuˈunëmë brujëˈäjtk (Éfesʉ 4:27). ¡Mëjwiin kajaa jyamˈatäˈänyë “xondakën tsäjpotm” pën nayaˈijtëm mëk ets nmëmadakëm tijatyë Mëjkuˈu mëët xywyinˈëënäˈänëm axtë ko kyutëgoyët! (Éfesʉ 6:11.)

^ parr. 16 Satanas yajxëëmoˈoy, Mëtsip, Niwäämbajtpë, Winˈëˈëmbë, Diˈib Yajtëgoyäämp ets Andakpë, per ni diˈibë tyäˈädë xyëë tkanigajxy ko tmëdatyë madakën parë tkäjxëdë winmäˈäny o tnijawët ti nmëdäjtëm mä jot korasoon. Kyaj dyuˈunëty extëmë Jyobaa “diˈib tyukˈijxnäjxypyë korasoon” o extëmë Jesus diˈib yˈixyˈajtypy ja jäˈäyë jyot wyinmäˈäny (Proverbios 17:3; Diˈibʉ Jatanʉp 2:23).

^ parr. 18 Parë niˈigyë xynyijawët käjxë La Atalaya 15 de diciembre de 1994, pajina 19-22 mä jyënaˈany: “¿Una prueba de salud para usted?” etsë ¡Despertad! 8 de enero de 2001 mä jyënaˈany: “El punto de vista bíblico: ¿Importa qué tratamiento médico escogemos?”.