Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 KAPITULO 17

Nˈokˈyajkajaajëmë mëbëjkën

Nˈokˈyajkajaajëmë mëbëjkën

“Yajmëjwiin yajkajaajë mëbëjkën, [“nayaˈitëdë”, NM] mët ja Diosë tsyojkën.” (JUUDɄS 20, 21.)

1, 2. ¿Ti tsojkëp parë tuˈugë jäˈäy yaak pyatët mä Diosë tyuunk? Okpëjtäˈäk tuˈugë ijxpajtën.

NIˈAMUKË ntsojkëmë oyˈäjt mëkˈäjtën, per parë tuˈugë jäˈäy yaak pyatët oy mëk, jëjpˈam kyay yˈuugët tsuj yajxon, ttunëdë ejersisyë ets nyaygyuentˈatëdët këdiibë pyäˈämbatët. Ets oy tsyiptaˈaky parë duˈun ttunët, nyijäˈäp ko yëˈë parë xëmë ttukˈoyˈatët. Per ta ja tuk peky wiˈix mbäät tuˈugë jäˈäy yeeky pyety.

2 Juudës ojts tmaytyaˈaky ko tˈanmääytyë ja Dios mëduumbë: Nayaˈitëdë xëmë mä ja Diosë tsyojkën, ta net ojts tnigajxy ko parë duˈun ttundët tsojkëp dyajmëjwiin dyajkajaajët ja myëbëjkën parë yaak pyatët mä Diosë tyuunk (Juudʉs 20, 21). Pääty ¿ti mbäät nduˈunëm parë myëjwiin kyajaajët ja mëbëjkën ets nayaˈijtëm mä Diosë tsyojkën? Min nˈokˈijxëm tëgëk peky.

NˈOKMËBËJKËM KO DIOSË YˈANAˈAMËN YËˈË PARË NDUKˈOYˈÄJTËM

3-5. 1) ¿Wiˈixë Satanas xyajwinmayäˈänëm mä Jyobaa yˈanaˈamën? 2) Oknimaytyäˈäk mët tuˈugë ijxpajtën wiˈix mbäät nˈijxëmë Jyobaa yˈanaˈamën ets wiˈix nëjx nayjäˈäjëm.

3 Tim jawyiin tsojkëp nˈijxëm ko Diosë yˈanaˈamën yëˈë parë ndukˈoyˈäjtëm, duˈuntsoo myëjwiin kyajaajëdë mëbëjkën. Mä tyäˈädë liibrë të kanäk peky nijäˈäjëmë Jyobaa yˈanaˈamën wiˈix mbäät njukyˈäjtëm. Per ¿wiˈix xyˈixyë tyäˈädë anaˈamën? Satanas tsyejpy ets nwinmäˈäyëm ko Jyobaa yˈanaˈamën mëk ets ko tsumy matsypyëm xyaˈijtëm. Ets kom duˈun ojts twinˈëënyë Adan mëdë Eebë,  pääty axtë tyambäät duˈunyëm xywyinˈëënäˈänëm (Génesis 3:1-6). ¿Waˈandaa xywyinˈëˈënëm? Kyaj pën nˈijxëm ko Jyobaa yˈanaˈamën yëˈë parë ndukˈoyˈäjtëm.

4 Nˈokpëjtakëm tuˈugë ijxpajtën: Mijts xytyukˈyoˈoy xytyuknaxy tuˈugë tsujpë lugäärë, per ta tuˈugë kemy xypyaaty diˈib jantsy këjxm ets täˈtspeky parë kyaj mnaxët. Mbäät mwinmay ko ja kemy myajtuˈudujkëp. Per ko jap mguˈixë ta xypyekyë kuentë ko tap tuˈugë kää nyaxy tyëkë, ta xyjaygyukë ko pääty të yajnagemy parë kyaj wiˈix ja kää mdunëdët. ¿Jadaa pën xytsyuˈutsäˈänëm extëmë tyäˈädë kää? Taa, pesë Biiblyë jyënaˈany: “Jikyˈattë miits tudaˈaky es wijy, mët ko yëˈë mëtsip, ja Mëjkuˈugopk, dëˈën jyëdity extëm ja kää myuˈuy mët ja yuu es tˈëxtäˈäy ti yˈokjëˈxëp” (1 Peedrʉ 5:8).

5 Duˈunë duˈun, Satanas axëëk ttuny pënaty myajtsypy. Päätyë Jyobaa xymyoˈoyëmë yˈanaˈamën diˈib xykyuwäˈänëm parë kyaj xywyinˈëˈënëm (Éfesʉ 6:11). Ko nwinmäˈäyëm ko Jyobaa xymyoˈoyëmë yˈanaˈamën mët ko xytsyojkëm, ta njaygyujkëm ko xykyuentˈatäˈänëm ets tsyejpy parë jotkujk njukyˈäjtëm. Päätyë Santiäˈägë ojts jyënaˈany: “Pën jäˈä Dios yˈayuuk tyëyˈäjtën kaˈp jaˈaytyëgoy jaˈa mëtyiibë myëdooybyën, [...] jootkujk jäˈä duumbë jaˈay yˈidëty” ko tkuytyunët (Santiago 1:25NTM).

6. ¿Wiˈix mbäät niˈigyë nmëbëjkëm ko Diosë yˈanaˈamën yëˈë parë ndukˈoyˈäjtëm? Oknigäjx tuˈuk majtskë anaˈamën diˈib nmëmëdoˈojëm.

6 Ko xëmë nguytyuˈunëmë Jyobaa yˈanaˈamën, ta niˈigyë nmëbëjkëm ko yëˈë parë ndukˈoyˈäjtëm. Tyäˈädë nan yëˈë yˈandijpy nmëmëdoˈojëm “ja Kristë yˈanaˈamën”, extëm jyënany: “Nëjx yaˈëxpëktë jäˈäyëty [...] es tukniˈˈixëdë tëgekyë diˈibëts ëj miits të ndukˈanaˈamdë” (Galasyʉ 6:2; Matewʉ 28:19, 20). Jatuˈugë anaˈamën diˈib nmëmëdoˈojëm, yëˈë ko naymyujkëm parë nˈawdäjtëmë Dios ets naymyëjämoˈoyëm nixim niyam (Ebreeʉsʉty 10:24, 25). Ets  jatuˈuk, yëˈë ko ijtp nmënuˈkxtakëmë Dios amumduˈukjot (Matewʉ 6:5-8; 1 Tesalónikʉ 5:17). Ko nmëmëdoˈojëmë tyäˈädë anaˈamën ta nˈijxëm ko kajaa ndukˈoyˈäjtëm, pes yajkypyë jotkujkˈäjtën diˈib nimää kyayajpääty. Pääty ko nbawinmäˈäyëm nëˈën kujk ndukˈoyˈäjtëmë Jyobaa yˈanaˈamën, ¿këdii niˈigyë dyajkëktëkë mëbëjkën?

7, 8. ¿Wiˈixë Jyobaa xyjotkujkmoˈoyëm pën njëjptsëˈkëm ko näˈä nmëdëgoˈoyëm?

7 Näˈäty mbäät pën wyinmay ko tsip tmëmëdowëdë Jyobaa yˈanaˈamën tuˈuk tuˈugë jëmëjt nyaxy, ets tjëjptsëˈëgë ko kyamadäˈägët. Pën duˈun näˈäty nwinmäˈäyëm nˈokjamyajtsëmë tyäˈädë ää ayuk: “Ëjts, Jyobaa, ëjtsën mijts xyDiosˈäjtp, ja diˈib mdukniˈˈijxëp parë këˈëm xytyukˈoyˈatët, ja diˈib mdukniˈˈijxëp diˈibë nëˈë tuˈu mbäät xyoˈoy. ¡Koxyëp xyˈokpëjktëkëtsë nˈanaˈamën! Taxyëbë mjotkujkˈäjtënë yˈity extëmë mëj nëë etsë mdëyˈäjtënë extëm ko mejny jyaˈtsminy jyaˈtsxepy” (Isaías 48:17, 18). ¿Mbawinmaapy wiˈixë tyäˈädë ää ayuk xyjotkujkmoˈoyëm?

8 Mä tyäˈädë tekstë majtsk pekyë Jyobaa tnigajxy ndukˈoyˈatäˈänëm pën nmëmëdoˈojëmë yˈanaˈamën. Tim jawyiin, duˈun ja jotkujkˈäjtën yˈitët “extëmë mëj nëë”  diˈib timpëyëˈktëëp ets ninäˈä kyatëˈëtsy. Myëmajtsk ko ja tëyˈäjtën yˈitët “extëm ko mejny jyaˈtsminy jyaˈtsxepy”. ¿Tiko duˈun yaˈijxkijxyë? Wenë, pën nˈijxëm wiˈixë mejny jyaˈtsminy jyaˈtsxepy, ta nwinmäˈäyëm ko xëmë duˈun yˈity ets mbäät nyaxy kanäk mëgoˈpx jëmëjt ets duˈunyëm yˈitët. Pääty ko Jyobaa jyënaˈany duˈun yˈitët “ja mdëyˈäjtënë”, yëˈë yˈandijpy ko mbäät xëmë njukyˈäjtëm tëyˈäjtën mëët. Ets pën xëmë nmëmëdoˈojëmë Jyobaa, yëˈë ninäˈä tkanaˈixët ets nmëdëgoˈoyëm (Salmo 55:22). Extëmë tyäˈädë ää ayuk jyënaˈany niˈigyë dyajkëktëkë mëbëjkën mä Jyobaa ets ko yˈanaˈamën yëˈë parë ndukˈoyˈäjtëm.

NˈOKWIMBAJTËM MÄ DIOSË TYUUNK

9, 10. 1) ¿Tiko mbäädë Dios mëduumbë tpëjtaˈagyë wyinmäˈäny ets yajxon tnijawët ti Dios tsyejpy? 2) ¿Wiˈix tuˈugë Dios mëduumbë tpäätyë jotkujkˈäjtën ko tˈixy tijaty extëmë Jyobaa?

9 Myëmajtsk peky ti mbäät nduˈunëm parë myëjwiin kyajaajëdë mëbëjkën yëˈë extëm xyˈanmäˈäyëmë Ebreeʉsʉty 6:1: “Nyajtuˈuyoˈoyëm ja Diosë yˈayuk koonëm oy nijäˈäm diˈibë Dios tsyejpy”. Oy tyam niˈamukë pokyjyaˈay nyajpatëm mbäät nbëjtakëmë winmäˈäny parë yajxon nijäˈäjëm ti Dios tsyejpy. Pes ko duˈun nduˈunëm ta nbatëmë jotkujkˈäjtën. ¿Wiˈix?

10 Tuˈugë Dios mëduumbë diˈib yajxon ijtp mëdë Jyobaa duˈun tijaty tˈixy extëmë Jyobaa (Fwank 4:23). Apostëlë Pääblë ojts jyënaˈany: “Diˈibaty nayäjkëdëp mët ja diˈibë nyiniˈx kyëbäjk tsyejpy, yëˈë jeˈeyë wyinmääytyëp diˈibë nyiniˈx kyëbäjk tsyejpy; per diˈibë nayäjkëdëp mä espiritë santë, yëˈë jeˈeyë wyinmääytyëp diˈibë espiritë santë tsyejpy” (Romanʉs 8:5). Pënaty wyinmäˈänyˈäjttëp ti jaˈäjtp yä naxwiiny kyaj jyotkujkˈattë, pes jeˈeyë këˈëm tijaty nyaytyukmëtsokëdë ets tpaˈoˈktëwdë ti jaˈäjtp. Per diˈib yˈijxypy tijaty extëmë Jyobaa tˈixy pyatypyë jotkujkˈäjtën, pes duˈun jyukyˈaty extëmë Jyobaa ttseky tadë “Diosë jotkujkpë” (1 Timoteo 1:11NM). Tyunandëp ti Jyobaa tsyejpy ets  jotkujk nyayjawëdë oy tpäättë jotmay. ¿Tiko? Yëˈko nyijäˈädëp ko pën kyaj tmëdëgoytyë Jyobaa, ta dyajjotkujkˈattët ets dyaˈixëdët ko Satanas andakp (Proverbios 27:11; Santya̱ˈa̱gʉ 1:2, 3).

11, 12. 1) ¿Ti mbäät nduˈunëm parë nmëwinmäˈänybyatëmë Diosë jyaˈa extëmë Pääblë jyënany, ets mä ijtyë jäˈäy dyajtundë tyäˈädë ayuk “ttukmëyujy”? 2) Oknimaytyäˈäk wiˈix yungë niniˈx këbäjk ets axtë ti net mbäät ttuny.

11 Parë nyaˈk nbajtëm mä Diosë tyuunk tsojkëp nduˈunëm ti Dios tsyejpy. Pes duˈun jatuˈugë bersikulo jyënaˈany: “Etsë tadë jeˈxyë tëˈëtspë yëˈë parë jäˈäy diˈib të yaˈknëdë, diˈib mët ko dyajtuny ja wyinmäˈäny ta ttukmëyujy parë tmëwinmäˈänybyaatyë oybyë etsë axëëkpë” (Hebreos 5:14NM). Yä Pääblë jyënaˈany ko parë yajmëwinmäˈänybyaaty ja Diosë jyaˈa, tsojkëp yajtukmëyujëdë winmäˈäny. Tyäˈädë ayuk yëˈë ijtyë jäˈäy yajtuundëp jam Gresyë ko tmaytyäˈäktë wiˈixë jäˈäyë nyiniˈx kyëbäjk ttukmëyujy ko ttundë ejersisyë. Min nˈokˈijxëm tidën yˈandijpy.

Mbäädë jäˈäy yungë nyiniˈx kyëbäjk mët ko ttukmëyujy

12 Ko nmaxuˈunkˈäjtëm kyaj njäjtëm nyajtuˈunëmë niniˈx këbäjk. Extëm nˈokpëjtakëm, tuˈugë maxuˈunk o leˈky kyaj tjaty dyajtunëdë yˈää kyëˈë, pes mbäät nyayˈeˈkxyëty ets tyëkët jëëy yaxpë. Per ta wanaty wanaty tjäjnë dyajtunët ja nyiniˈx kyëbäjk, tim jawyiin kyëwääjeˈeky, ta net yoˈoyeˈeky ets axtë net pyëyëˈkëdijnë. * ¿Per axtë nëˈënën tuˈugë jäˈäy dyajˈyungë nyiniˈx kyëbäjk? Näˈäty mbäät nˈijxëmë jäˈäy diˈib të dyajˈyungë nyiniˈx kyëbäjk nyaynyitiˈpxnaxyëty o yˈawdity pojoty. Seguurë ko kanäk oorë të dyajˈyungë parë duˈun dyajpëtsemy. Perë Biiblyë jyënaˈany ko “jeˈeyë waanë ttukˈoyˈaty ja niniˈx këbäjk ko nyajˈyungëm, per diˈibë sitëy waanë niˈigyë ndukˈoyˈäjtëm” yëˈë ko nmëwinmäˈänybyatëm  wiˈix “nˈawdäjtëm ja Dios es nmëduˈunëm” (1 Timotee 4:8).

13. ¿Wiˈix mbäät nmëwinmäˈänybyatëm diˈibë oy ets diˈibë axëëk?

13 Mä tyäˈädë liibrë kanäk peky të nijäˈäjëm ti mbäät xypyudëjkëm parë ndukmëyujëmë winmäˈäny ets nmëwinmäˈänybyatëm wiˈix xëmë Jyobaa nmëmëdoˈojëm. Ko ti ndunäˈänëm, nˈokmënuˈkxtakëmë Jyobaa parë nijäˈäjëm wiˈix mbäät nguytyuˈunëmë yˈanaˈamën. Nˈoknayajtëˈëjëm: ¿Wiˈix jyënaˈanyë Diosë yˈanaˈamën mä diˈibëts yam ndunaampy? ¿Wiˈixëts mbäät nguytyuny? ¿Yˈoyˈixëbë Jyobaa wiˈixëts tijaty ndunäˈäny? (Proverbios 3:5, 6; Santya̱ˈa̱gʉ 1:5). Pën xëmë nˈijxëm wiˈixë Diosë yˈanaˈamën jyënaˈany, ta ndukmëyujëm ja winmäˈäny ets nmëwinmäˈänybyatëm ja oybyë etsë axëëkpë. Duˈuntsoo nëjxëp xëmë nduˈunëm ti Dios tsyejpy.

14. Parë nyaˈk nbajtëm mä Diosë tyuunk, ¿ti tsojkëp nduˈunëm ets wiˈix kyaj yˈoyëty njäˈäyˈäjtëm?

14 Tsojkëp xëmë nduˈunëmë mëjää parë nyaˈk nbajtëm mä Diosë tyuunk, pesë apostëlë Pääblë ojts jyënaˈany: “Tadë jeˈxyë tëˈëtspë yëˈë parë jäˈäy diˈib të yaˈknëdë”. Nanduˈun jyaty mëdë Diosë jyaˈa, parë myëjwiin kyajaajët ja mëbëjkën tsojkëp xëmë nˈëxpëjkëm ets nijäˈäjëm ja tëyˈäjtën. Nan tsojkëp nˈijtëm wijy o nguytyuˈunëm diˈib të nijäˈäjëm. Jëjpˈam ets tyäˈädë nduˈunëm, pesë Biiblyë jyënaˈany ko yëˈë “wijyˈäjtënë yëˈë duˈun diˈib tim jëjpˈam”. Pääty nˈoktsojkëm niˈigyë Diosë yˈAyuk diˈib xytyukniˈˈijxëm (Proverbios 4:5-7; 1 Peedrʉ 2:2). Per oyxyëp nëˈën tijaty njanijäˈäjëm ets njawijyˈäjtëm, kyaj tiko mbäät  nayjäˈäjëm mëj këjxm. Pääty oy ko nguentˈäjtëmë jot korasoon parë kyaj nyaxkëdäˈägëdë mëjˈäjt këjxmˈäjtën o wiinkpë axëkˈäjtën. Pääblë ojts tkujayë: “Naywyinmäˈänyˈixëdë miitsëty këˈëm, es xyˈixtët pën mëbëjktëp ja Kristë” (2 Korintʉ 13:5).

15. ¿Tiko jyëjpˈamëty nmëdäjtëmë tsojkën parë xëmë oy nˈijtëm mëdë Jyobaa ets niˈigyë nwinbajtëm?

15 Parë tuˈugë jäˈäy yˈitët oy mëk tsojkëp kyay yˈuugët tsuj yajxon. Nanduˈun jyaty mëdë Diosë jyaˈa. ¿Ti tsojkëp nmëdäjtëm parë xëmë oy nˈijtëm mëdë Jyobaa ets niˈigyë nwinbajtëm? Yëˈë tsojkën. Jëjpˈam nyajmëjwindëjkëmë tsojkën mä Jyobaa ets mä nmëguˈukˈäjtëm tuˈuk tuˈugë xëë nyaxy. Pes pën kyaj nmëdäjtëmë tsojkën kyaj tsyobäädët ja ëxpëjkënë ets tijaty nduˈunëm, duˈun nëjx nyajpatëm “extëm tuˈugë tamboorën o tuˈugë platiyë diˈib jeˈeyë nëgoo nyeˈemy” (1 Korintʉ 13:1-3). Extëm nˈijxëm, jëjpˈam nmëdäjtëmë tsojkën parë yajxon nˈijtëm mëdë Jyobaa ets niˈigyë nwinbajtëm.

NˈOKJËJPˈIJXËM TIJATYË JYOBAA XYˈAWÄˈÄNËM

16. ¿Wiˈixë Mëjkuˈu ttseky nwinmäˈäyëm, ets ti diˈib xykyuwäˈänëm?

16 Min nˈokˈijxëmë myëdëgëk pekypyë ti mbäät nduˈunëm parë kyajaajëdë mëbëjkën. Parë jantsy oy njäˈäyˈäjtëm tsojkëp nguentˈäjtëmë winmäˈäny. Pesë Mëjkuˈu diˈib yä anaˈamp, yajxon tnijawë wiˈix dyajmäˈätyë jot winmäˈäny. Yëˈë tsyejpy ets nwinmäˈäyëm ko kyaj ti oy nduˈunëm, ko kyaj mbäät ti nmëbëjkëm ets ko kyaj mbäät ti nˈawijx njëjpˈijxëm (Éfesʉ 2:2). Kajaa kyujotmayëty ko duˈunë Dios mëduumbë wyinmayët, pes mbäät yajmäˈätyëty duˈun extëmë jëyujk dyajwindëgoyë kepy. Per mbäät jotkujk nayjäˈäjëm, pes diˈib xykyuwäˈänëm yëˈë ko nˈawijx njëjpˈijxëm ti Jyobaa të xytyukwandakëm.

17. ¿Ti mëdë Biiblyë tˈijxkijxyë tijaty nˈawijx njëjpˈijxëm, ets tiko jyëjpˈamëty?

17 Mä Biiblyë jyënaˈany ko “extëmë soldäädë nyaygyipyëty  mëdë pujxngup nandëˈën nayaˈijtëm [...] ko nˈawijxëm ja nitsokënˈäjtëm”. Pes yëˈë diˈib xypyudëjkëm parë nwinguwäˈkëmë Satanas mëdë jyaˈay (1 Tesalónikʉ 5:8). Ko ijty tuˈugë soldäädë nyejxy tsiptuumbë ta tpëjtaˈagyë pyujxngup parë ja kyëbäjk tkuwäˈäny ets kyaj nëgoo tsyayutët, pes pën kyaj tmënejxy kyaj nyekyjëmbitët juuky. Duˈun extëmë tyäˈädë pujxngup tkuwäˈänyë këbäjk, nanduˈun ko nˈawijx njëjpˈijxëm tijatyë Jyobaa të twandaˈaky tkuwäˈänyë jot winmäˈäny.

18, 19. ¿Wiˈixë Jesus dyaˈijxë tidën yˈandijpy kyaj njäˈäytyëgoˈoyëm ti nˈawijx njëjpˈijxëm, ets wiˈix mbäät nbanëjxëmë yˈijxpajtën?

18 ¿Wiˈixë Jesus dyaˈijxë tidën yˈandijpy kyaj njäˈäytyëgoˈoyëm ti nˈawijx njëjpˈijxëm? Nˈokjamyajtsëm tijaty ayoˈon jotmay yajnäjx ko ojts yajmäjtsnë. Tuˈugë myëtnaymyaayëbë ojts tyoogyëty, ja tuˈuk jyënany may jyaˈay windum ko kyaj yˈixyˈatyëty etsë wiingatypyë nyikaktääyëdë. Ja myëgunax myëgugäjpn tyukjotˈambëjkëdë ets jyënandë parë yajtëytyunët ets ja soldäädëtëjk yaˈoogëdët. Mbäät njënäˈänëm ko mas mëkë jotmay diˈib yëˈë yajnäjx ets kyaj dyuˈunëty diˈib nbäädäˈänëm. Per ¿ti pudëjkë parë tmëmadäˈägët? Biiblyë jyënaˈany: “Kaˈp ja tsoytyuˈun oˈkëny kweentëtuuny, jaˈko nyejwëëpy najty ko jayëjp yˈokˈayowëty, mëˈit jaˈa jootkujkˈäjtëny y xondaakëny päädëty” ta nyaxweˈtsy tyeety pyëˈääy (Hebreos 12:2NTM). Extëm nˈijxëm Jesus yëˈë myëdäjt wyinmäˈänyoty ko ja xondakën tpäädäˈäny.

19 Per ¿ti xondakënë natyë Jesus pyäädaampy? Yëˈë nyijäˈäbë naty ko tmëmadäˈägët ja jotmay, ta dyajmëjpëtsëmëdë Jyobaa xyëë ets nyigëxëˈëgët ko Satanas jantsy andakp. ¡Nitii natyë Jesus duˈun tkaˈˈawixy yajxondäˈägëdët! Nan nyijäˈäbë naty ko tyeety mëjwiin kajaa kyumayaˈanyëty ets ko naybyäädanëdëp jatëgok. Jesus wyinmäˈänyotyë tyäˈädë tmëdäjty ets yëˈë diˈib pudëjkë parë tmëmadäˈägët ja ayoˈon diˈib yajnäjx. Ëtsäjtëm nan yëˈë mbäät  nmëdäjtëm winmäˈänyoty ja jotkujkˈäjtënë diˈibë Jyobaa xyˈawäˈänëm. Yëˈë të xytyuknipëjkëm parë nyajmëjpëtsëˈëmëmë xyëë ets nyajnigëxëˈkëm ko Satanas andakp. ¿Wiˈix mbäät nduˈunëm? Ko nbuwäˈkëmë Jyobaa extëmë yajkutujkpë ets nˈijtëm xëmë mä tsyojkën oy ti jotmay nbatëm.

20. ¿Ti mbäät xypyudëjkëm parë kyaj nwinmäˈäyëm extëmë naxwinyëdë jäˈäy?

20 Jyobaa mëjwiin kajaa ttsojkënyëˈaty xykyumayäˈänëm mët ko xëmë nmëmëdoˈojëm (Isaías 30:18; Malaquías 3:10). Yëˈë jantsy jotkujk nyayjawëty ko tmoˈoy pënaty mëduunëp ja oyˈäjtënë diˈibë jyot kyorasoon tsyejpy (Salmo 37:4). Pääty nˈokmëdäjtëm winmäˈänyoty tijaty nˈawijx njëjpˈijxëm, ets ninäˈä ngawinmäˈäyëm axëëk extëmë naxwinyëdë jäˈäy wyinmaytyë diˈib mbäät xyajmäˈtëm ets diˈib mbäät xyajtuˈudëgoˈoyëm. Ets pën nˈijxëm ko tapë duˈumbë winmäˈäny xynyinäjxëm, nˈokˈamdoˈojëmë Jyobaa parë xymyoˈoyëmë “yˈagujkˈäjt jyotkujkˈäjtën, diˈibë waanë niˈigyë myëjëty” ets yëˈë kyuwäˈänëp ja jot winmäˈäny etsë jot korasoon (Filipʉs 4:6, 7).

21, 22. 1) ¿Ti yˈawijx jyëjpˈijxtëbë “tëgoy myayjyaˈay”? 2) ¿Ti diˈib mas mˈawijxy mjëjpˈijxypy ets jyäˈtët, ets ti net mbäät xytyuny?

21 ¡Jantsy oy jantsy tsuj diˈib nˈawijx njëjpˈijxëm! Pën  nyajpatëm mëdë “tëgoy myayjyaˈay” diˈib tsoˈogandëp yä naxwiiny, nˈokwinmäˈäyëm tijaty oyˈäjtënë nˈawijxëm (Diˈibʉ Jatanʉp 7:9, 14). Mbäät tsyiptaˈaky nbawinmäˈäyëm wiˈix jantsy jotkujk nayjawëyäˈänëm ko Satanas mëdë kyaˈoybyëty kyaj nyekyjaˈˈatët, pes tyam niˈamukë Satanas xyˈaxëktuˈunëm. Ko naty të nˈawäˈätspëtsëˈëmënë mä Satanas, ta agujk jotkujk nëjx ndunäˈänëm parë nyajëmbijtëmë tyäˈädë naxwinyëdë jantsy tsuj ko natyë Kristë yˈaneˈemy jam tsäjpotm mëdë 144,000. ¡Nan ntsojkënyëˈäjtëm jyäˈtët ja tiempë mä jyëjptëgoyëdë yuu päˈäm, naybyatëm mëdë jiiky mëguˈuk diˈib të yˈoˈknëdë ets ndukxondakëmë jukyˈäjtën extëmë Dios ojts ttuknibëjtäägë! Ets ko naty ja tiempë ttukjäjnë parë njëmbijtënë wäˈäts jäˈäy, ta nëjx nyajmoˈoyëm jatuˈugë kumäˈäyën “ja awäˈätstuuyˈäjtën es ja kunuˈxën diˈibë pyäättëp ja Diosë yˈuˈungëty” (Romanʉs 8:21).

22 Jyobaa tsyejpy ets mëjwiin kajaa xytyukˈoyˈatëdë tyäˈädë awäˈätstuuyˈäjtën extëm kyaj xytyimpawinmay. Parë xypyäädët, tsojkëp jawyiin mëdoowët. Pes ¿këdii mëjwiin kajaa xytyukˈoyˈatäˈäny ko xytyunëdë mëjää parë xymyëmëdowëdë Jyobaa tuˈuk tuˈugë xëë nyaxy? Pääty, ¡yajmëjwiin yajkajaajë niˈigyë mëbëjkën parë winë xëë winë tiempë mnayaˈitëdët mä ja Diosë tsyojkën!

^ parr. 12 Pënaty yˈëxpëjktëp wiˈixë niniˈx këbäjk yajpääty jyënäˈändë ko nmëdäjtëmë jäˈäwën diˈib tyuknijäˈäbë niniˈx wiˈix tyunët ets mäjaty yajpääty. Mët yëˈëgyëjxmë tyäˈädë jäˈäwën mbäät nduˈunëm tijaty, extëm nbojtsëmë këˈë wimbiˈits. Per ko tyäˈädë jäˈäwënë myaˈaty, mbäät kyaj nˈoktënäˈäyënë, nˈokˈyoˈoyënë o mbäät kyaj tëyë nˈokˈunyaˈayënë.