Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 32: Ja mäjkpë ayoʼon

Maytyaʼagyë 32: Ja mäjkpë ayoʼon

OK IXË tyäʼädë dibujë. Yëʼë ja mäjkpë ayoʼon diʼibë Jyobaa kyajx Ejiptʉ. Myëduʼukpë yëʼë mä Arón twojpy ja nëë diʼib xyëʼäjtypy Nilo, ta jyëmbijty neʼpyny ets tëgekyë ja äjkx yʼoʼktääjy, ta ja nëë xyuʼkpejky.

Kanäägë ayoʼon tyukminëdë ja Ejiptʉ jäʼäy

Ok ta Jyobaa dyajpëtseemyë nootsy mä ja Nilo nëë. Ta ja nootsy tyëjkë jënoty tëgoty, tsimoty pokoty ets tyëjkë oy tyim määjëty. Ets ko ja nootsy yʼoʼktääjy, ta ja jäʼäy dyajnipajttë tukwindukaty, ta ja käjpn xyuʼkpejky.

Mä ja myëdëgëëkpë ayoʼon, yëʼë mä ja Arón twojpyë naxway mëdë tyäjk, ta ja naxway jyëmbijty jääm tsukts.

Tyäʼädë wiingatypyë ayoʼon diʼib ak miin kyaj nyekypyatëdë ja israelitëty. Ja myëmäjtaxkpë yëʼë mä myiinyë tsatsyë mëjatypyë, diʼib tyuktëjkëtyaayë Ejiptʉ jäʼäyë jyëën tyëjk. Ja myëmëgoxkpë ayoʼon, yëʼë mä pyäʼämbajtääjy tëgekyë ja Ejiptʉ jäʼäyë jyëyujk yʼanimal. Mayʼit jyantsy yʼoʼkyë jëyujk tsäjkää etsë tsyiip borreegë.

Mä ja myëdëdujkpë ayoʼon, Moisés mëdë Arón twëjëʼktë kuyjääm, ta ja jäʼäy etsë jëyujk animal pyatääyëdë axëk puʼuts.

Ok ta Moisés xyäjeʼky, ta Jyobaa tkejxyë tëtsnduu mëdë anaa jëtsuk. Ninäʼänëmë nety dëʼën kyatëtsnduʼuy Ejiptʉ.

Ja myëduktujkpë ayoʼon yëʼë mä Jyobaa tkejxyë may myuʼu jap Ejiptʉ. Ninäʼänëmë nety dëʼën kyajäʼtynyëmë may myuʼu, ta tjëʼxtääjy tëgekyë ja ääjy ujts diʼib ja tëtsnduu kyaj dyajwindëgoojy.

Ja myëdaxtujkpë yëʼë mä ojts kyootsë. Tëgëk xëë yʼijty koots, per mä ja israelitëty tsyënääytyë kyaj ojts kyootsë.

Mä ja myëmäjkpë ayoʼon, Dios tʼanmääjy ja israelitëty etsë tsyiip neʼpyny tkëxijkxët mä ja tëjkʼagäj. Ta net ja Diosë yʼanklës nyajxy mäjaty ja jëën tëjk, ets ko tʼijxy ja neʼpyny kyaj pën dyaʼoʼky. Per ko tkaʼijxy ja neʼpyny, ta dyaʼoʼky ja kaʼaxkopkʼuʼunk ets ja jëyujk animalë yʼuʼunk diʼib jawyiin kyeʼxypy.

Ko tyäʼädë myëmäjkpë ayoʼon nyajxy, taanëmë Faraón tkejxy ja israelitëty. Tyäʼädë israelitëty të nety dyajmujktääynyëdë tijaty, ta mä tadë ux ojts tsyoʼonëdë Ejiptʉ.

Éxodo, kapitulo 7-12.Yajtëʼëwën

 • Ok ixë tadë dibujë, ets nigäjx tëgëëgë tim jawyiimbë ayoʼon diʼibë Jyobaa kyajx Ejiptʉ.
 • ¿Patääyë israelitë ja mäjkpë ayoʼon diʼib Jyobaa kyajx Ejiptʉ? Ok nimaytyäʼäk.
 • ¿Ti ayoʼonë Jyobaa kyajx mä ja myëmäjtaxkpë, myëmëgoxkpë etsë myëdëdujkpë?
 • ¿Ti ayoʼonë Jyobaa kyajx mä ja myëjëxtujkpë, myëduktujkpë etsë myëdaxtujkpë?
 • ¿Ti Jyobaa tyukʼanaʼam ja israelitëty ttundët mä nety kyaminyëm ja myëmäjkpë ayoʼon?
 • ¿Ti ayoʼonë Jyobaa kyajx mä ja myëmäjkpë, ets ti net ok tuun jäjtë?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Éxodo 7:19-8:23.

  Ja xëwëj xëmaabyëty jeʼeyë tmëmadaktë tʼaduunaxtët majtskë ayoʼon diʼibë Jyobaa kyajx jap Ejiptʉ, ets ko tkanekymyëmadaktë ja wiingatypyë, ¿wiʼixë net kuanë ojts jyënanëdë? (Éxo. 8:18, 19; Luk. 11:15-20.)

  Mä ja myëmäjtaxkpë ayoʼon diʼibë Jyobaa kyajx, ¿wiʼix dyaʼijxë ko yëʼë myëdäjtypyë madakënë ets tkuwäʼänëdë kyäjpn? Ets ko dëʼën nijäʼäjëm, ¿wiʼixë net tyam mbäät nayjäʼäjëm ets nwinguwäʼkëm ja mëj ayoʼon diʼib miin këdakp? (Éxo. 8:22, 23; Diʼibʉ Jat. 7:13, 14; 2 Cró. 16:9.)

 • Käjxë Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25, etsë 10:13-15, 21-23.

  Mä ja mäjkpë ayoʼon diʼibë Jyobaa kyajx Ejiptʉ, ¿pënaty ojts nyaywyäʼxëdë majtsk grupë? ¿Ets ti tyäʼädë nandëʼën tyam xytyukʼijxëm? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  Wiʼix xypyudëjkëmë Éxodo 9:16 ets njaygyujkëm tidën ko Jyobaa tnasʼixë etsë Satanás jyukyʼäjtʼadëʼëtsët? (Rom. 9:21, 22, NM.)

 • Käjxë Éxodo 12:21-32.

  Mä ja Paskë, ¿ti tyuundë israelitëty ets nyitsoʼoktët? Ets dëʼën extëm ja Paskë yajnitsoky, ¿pënë nety yajnitsoʼogäämp ko ja tiempë tpäädët? (Éxo. 12:21-23; Fwank 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7.)