Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 26: Job kyaj tmëdëgooyë Dios

Maytyaʼagyë 26: Job kyaj tmëdëgooyë Dios

¿MBAʼAYOOBYË tyäʼädë pumäʼäy jyaʼay? Ja txëʼäjty Job, etsë tadë toxytyëjk yëʼë nyëdoʼoxyʼäjt. ¿Mnijäʼäp wiʼix jam tʼanëëmë Job? Mëgäjxtëgoyë Dios ets mʼoʼknët. Min nʼokʼijxëm tiko dëʼën tʼamääjy ets tidën ko dëʼënë Job yʼayoojy.

Job nyipuʼutsy

Job yëʼë tuʼugë jäʼäy diʼib kyaj tmëdëgooyë Jyobaa, xëmë tmëmëdoojy. Jam tsyënääjy Us, tamyë tmëwingonëtyë Kanán. Jyobaa mëk tjantsy tsyojkyë Job, per tamë nety tuʼugë jäʼäy diʼib axëkʼijxëp. ¿Mnijäʼäp pën?

Yëʼë Satanás tadë Mʉjkuʼugópk. Jamyats ko tyäʼädë anklës yëʼë diʼib yʼaxëkʼijxypyë Jyobaa. Yëʼë diʼib yajtuundëgooyë Adán mëdë Eevʉ, ets wyinmääjy ko mbäät niʼamukë jäʼäy ttukmastuʼutyë Jyobaa. Per ¿tyukpëtsëëmëdaa wyinmäʼäny? Kyaj. Pes mijts kanääk kujk xynyijawë jäʼäy diʼib ninäʼä tkamastuttë Dios. ¿Mjamyejtsypy tijaty txëʼäjttë?

Ko ja Jakoob ets ja Josee ojts yʼoʼknëdë jap Ejiptʉ, Job yëʼë diʼibë net xëmë myëduunë Jyobaa. Jyobaa yëʼë nety tyukʼixaambyë Satanás ko yëʼë kyaj tmëmadaktäʼäyëdë jäʼäy ets axëëk dyaʼadëʼëtsët, pääty tʼanmääjy: Të xyʼixyë Job. Ok ix wiʼixëts yëʼë xëmëts xymyëmëdoy.

Ta Satanás yʼatsoojë: Aa per pääty mëmëdoyëty yëʼko mijts xykyuniʼxy ets mëjwiin kajaa tijaty xyjantsy xymyoʼoy. Per ko xypyëjkëtyaʼayët ta mastuʼudäʼänyëty.

Päätyë Jyobaa yʼanmääyë: Nëjx pëjkëtyaʼay tëgekyë diʼib myëdäjtypy, ets tun wiʼix xytyim tunäʼäny. Ets nʼokʼijxëm aber pën xymyastutpëts. Jeʼeyë ko exkëm myaʼook.

Diʼib tim jawyiinë Satanás tyuun yëʼë etsë Job ja jyëyujk tsyäjkää etsë kyameyë yajwijtskaktäʼäyët. Ets ja byorreegë yʼoʼktäʼäyët. Ta net dyajmiinyë mëk poj diʼib ja nimäjkpë yʼuʼunk yʼënäʼk yaʼoʼktääyë. Ok, ta dyajpäʼämbejtyë Job, mëk jyantsy yʼayoojy. Päätyë nyëdoʼoxy yʼanmääyë: Mëgäjxtëgoyë Dios ets mʼoʼknët. Perë Job kyaj tmëgäjxtëgooyë Dios. Nandëʼën nyimiinë nidëgëëgë jäʼäy diʼibë nety kyaj yʼoymyëtnaymyaayëbëty, ets yʼanmääyëdë ko axëëgë nety yëʼë të jyukyʼaty. Perë Job ninäʼä tkamëdëgooyë Dios.

Jyobaa jotkujk jyantsy nyayjäʼäjë ko Job kyaj myastutë, pääty ok ta ojts tkuniʼxy extëm xyʼixy mä tyäʼädë dibujë. Job ta ojts yʼagëdaknë ets ta jatëgok tmëdäjty nimäjkë yʼuʼunk yʼënäʼk, ets majtsk dëʼënën ojts myayë ja jyëyujk tsyäjkää, ja byorreegë ets ja kyameyë.

Mëdunaampy xëmë Jyobaa extëmë Job? Pën mëduumpy xëmë ets kyaj xymyëdëgoy, nëjxëp nandëʼën mguniʼxyëty. Nëjxëp mjukyʼaty winë xëë winë tiempë ko netyë tyäʼädë Naxwinyëdë të jyëmbity jantsy tsuj extëm ja it lugäär diʼib xyëʼäjt Eden.

Job 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Job mëdë fyamilyë


Yajtëʼëwën

 • ¿Pën Jobʼäjt?
 • ¿Wiʼixë Satanás wyinmääjy? ¿Tyukpëtsëëmëdaa wyinmäʼäny?
 • ¿Ti nyasʼijxë Jyobaa ets ttunëdë Satanás, ets tiko?
 • Ok ix mä dibujë, ¿tiko Job yʼanmääyë nyëdoʼoxy mëgäjxtëgoyë Dios ets mʼoʼknët?
 • Extëm mbäät xyʼixy mä myëmajtskpë dibujë, ¿wiʼixë Jyobaa ojts tkuniʼxyë Job, ets tiko?
 • Pën ëtsäjtëm xëmë Jyobaa nmëduʼunëm extëmë Job, ¿ti kunuʼxënë Jyobaa xymyoʼoyäʼänëm?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Job 1:1-22.

  ¿Wiʼix tyamë Dios mëduumbëty mbäät tniʼijxtuʼuttë yʼijxpajtënë Job? (Job 1:1; Fili. 2:15; 2 Peed. 3:14.)

 • Käjxë Job 2:1-13.

  Ko Satanás tmooyë amay jotmayë Job, ¿wiʼixë Job jyënany ets wiʼix jyënanyë nyëdoʼoxy? (Job 2:9, 10; Pro. 19:3; Miq. 7:7; Mal. 3:14.)

 • Käjxë Job 42:10-17.

  ¿Wiʼixë Dios ojts mas niʼigyë tkuniʼxyë Job etsë Jesús ko ninäʼä ojts kyamastuʼudëdë? (Job 42:12; Fili. 2:9-11.)

  ¿Wiʼix xymyëjamoʼoyëm ko nijäʼäjëm ko Job ojtsë Jyobaa kyuniʼxyëty ko kyaj tmastuty? (Job 42:10, 12; Ebre. 6:10; Sant. 1:2-4, 12; 5:11.)