Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 22: Josee yajpëjtaʼaky pujxndëgoty

Maytyaʼagyë 22: Josee yajpëjtaʼaky pujxndëgoty

JOSEE 17 netyë jyëmëjt ko ojts yajmënejxy Ejiptʉ. Jap ta yajtukmëdeʼky tuʼugë jäʼäy diʼib xyëʼäjt Potifaar. Potifaar yëʼë nety myëduumpy ja rey diʼib Ejiptʉ, diʼib yajtijp Faraón.

Josee pujxndëgoty

Josee mëk tuumbëjäʼäy yʼijty mä ja wyintsën. Pääty ko tiempë nyajxy, ta ja wyintsën Potifaar tyuknipëjktääyë tëgekyë diʼib mä jyëën tyëjk. Per ¿tidën ko net jap yʼity pujxndëgoty? Yëʼë jap kyuʼijtëbë Potifaarë nyëdoʼoxy.

Ja Josee mëk tsuj yaʼkpejty, päätyë Potifaarë nyëdoʼoxy yʼanmääyë ets mëët nyaygyoʼogëdët. Perë Josee kyaj tkupejky, pes nyijäʼäp ko axëëk ko dëʼën yʼadëʼëtsët. Ta ja nyëdoʼoxyë Potifaar jyantsy jotʼambejky. Pääty ko ja nyaʼay jyajty, ta twinʼëʼëny ets tʼanmääjy: ¡Tadë Josee axëëgë wyinmäʼäny tëts xyʼanëëmë etsëts mëët naygyoʼogëdët! Potifaar myëbëjk extëm ja nyëdoʼoxy yʼanmääyë, ta tjantsy tyukjotʼambejkyë Josee, ta ojts tniʼanaʼamë ets yajpëtäʼägët pujxndëgoty.

Ja pujxndëjk kuentʼäjtpë netyë tʼijxyë Josee ko yëʼë tuʼugë mixy diʼib oyjyaʼay. Pääty ttuknipejky ets tkuentʼatët niʼamukë ja tsimy jyaʼay. Ok ta Faraón ttukjotʼambejky ja diʼibë nety mooyëbë tsäjkaaky ets ja diʼib mooyëbë binë, ta tpëjtaky pujxndëgoty, ta jap kyumäädë nimajtsk, per kyaj tnijäʼäjëdë wiʼix ja kyumäʼäy nyikejy. Ta ja kum bomë Josee yʼanmääyëdë: Tukmëtmaytyakëdëts wiʼix të mgumäʼädë. Ta Josee ojts dyajnikejy ja kumäʼäy mëdë Diosë nyaybyudëkë.

Josee tʼanmääjy ja binë yäjkpë: Ko tyëgëk xëbatët ta mbëtsëmäʼäny pujxndëgoty, ta dëʼënyëmë Faraón xymyëdunäʼäny, per ko mbëtsëmët nimaytyakëts mä Faraón, etsëts mbëtsëmët yä. Per ja diʼibë tsäjkaaky yajkypy ta tʼanmääjy: Ko tyëgëk xëbatët ta Faraón myoʼkpoʼtuʼudäʼänyëty.

Ko tyëgëk xëbejty ta tyuun jyäjtë extëmë Josee jyënany. Faraón dyoʼkpoʼtuty ja diʼib mooyëbë tsäjkaaky, ets ja diʼib mooyëbë binë dyajpëtseemy jap pujxndëgoty ta jatëgok ttuunk moojy. ¡Per jyaʼaytyëgooyë Josee! Kyaj tnimaytyaky mä Faraón, ta ja Josee ojts wyëʼëmnë jap pujxndëgoty.

Génesis 39:1-23; 40:1-23.Yajtëʼëwën

 • ¿Näägë netyë Josee jyëmëjt ko ojts yajmënejxy Ejiptʉ, ets ti tuun jäjtë ko jap yajmëjäjty?
 • ¿Tiko Josee yajpëjtaky pujxndëgoty?
 • ¿Ti yajtuknipëjk jap pujxndëgoty?
 • Ko nety jap yʼittë pujxndëgoty, ¿ti Josee tyukmëduun ja diʼibë Faraón mooyëbë binë, etsë ja diʼib mooyëbë tsäjkaaky?
 • ¿Ti tuun jäjtë ko binë yäjkpë pyëtseemy pujxndëgoty, per ti jyaʼaytyëgoojy ttunët?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Génesis 39:1-23.

  ¿Tiko Josee tkugeky ja Potifaarë nyëdoʼoxy, oyë nety mä kyaʼity kujayë ja Diosë yʼanaʼamënë mä dyajkubokyë ijt tsënaaky mëdë wiink yetyëjk o mëdë wiink toxytyëjk? (Gén. 2:24; 20:3; 39:9.)

 • Käjxë Génesis 40:1-23.

  Nimaytyäʼäk wiʼix kyumääjy ja diʼibë Faraón mooyëbë binë, ets wiʼixë Josee ojts dyajnikejy mëdë Jyobaa nyaybyudëkë (Gén. 40:9-13).

  ¿Wiʼix kyumääjy ja diʼibë Faraongë tsäjkaaky mooyëp, ets wiʼix ja kyumäʼäy ojts nyikejy? (Gén. 40:16-19.)

  ¿Wiʼix tyam tpanëjxtë yʼijxpajtënë Josee, tadë tuk grupë “tuumbë diʼibë kuwijy ets tyuumpy diʼibë wyintsën tsyojkypy”? (Gén. 40:8; Sal. 36:9; Fwank 17:17; Apos. 17:2, 3.)

  Extëm nʼijxëm ti tuun jäjtë mä Génesis 40:20, ¿wiʼixë net mbäädë Dios mëduumbëty tʼixtë mä jäʼäy nyaynyixëdunëdë ko xyëë jyëmëjt dyaʼabety? (Ecl. 7:1; Mar. 6:21-28.)