Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 19: Ja nimaybyë yʼuʼunk yʼënäʼkë Jakoob

Maytyaʼagyë 19: Ja nimaybyë yʼuʼunk yʼënäʼkë Jakoob
Jakoob mët ja yʼuʼunk yʼënäʼk

OK IXË tyäʼädë may uʼunk may ënäʼk. Yëʼë nimäjmajtskë myäängë Jakoob. Nan myëdäjt nandëʼënë nyëëx. ¿Mnijäʼäp tijaty txëʼäjtyë yʼuʼunk yʼënäʼkë Jakoob? Min nʼokʼijxëm.

Lea yëʼë yajmaxuʼunkʼäjtë Ruben, Simeonk, Leví, etsë Judaa. Ets ko ja Rakel kyaj ti ja yʼuʼunk tpaty ta jyotmaytyuktëjkë. Päätyë Rakel tmooyë Jakoob ja tyuumbë Bilaa etsë Bilaa yëʼë yajmaxuʼunkʼäjtë Dan mëdë Neftalii. Ta netë Lea tmooyë Jakoob ja tyuumbë Silpaa ets ja Silpaa yëʼë yajmaxuʼunkʼäjtë Gad mëdë Aser. Ok ta Lea tpaty ja nimajtskë myäänk Isakar mëdë Zabulon.

Ok taanëmë Rakel tpaty tuʼugë myäänk, diʼibë tyukxëʼäjt Josee. Ok nijawëyäʼänëmë jyukyʼäjtënë Josee ets wiʼix jyajty mëj. Tyäʼädë dëʼënë yʼuʼunk yʼënäʼkë Jakoob nimäjktuʼuk diʼib maxuʼunkʼäjt ko nety jam tsyëënë mä Labangë tyëjk.

Jakoob nan myëdäjt niganäägë nyëëx, perë Biiblyë jeʼeyë tmaytyaʼaky tuʼuk diʼib xyëʼäjt Dina.

Ta ja tiempë tpaty mä ja Jakoob ttukniwinmäʼäyë tmastuʼudäʼänyë Laban ets jyëmbitanë Kanán. Ta dyajnaymyujktääyë yʼuʼunk yʼënäʼk, ja tsyiip byorreegë, ja jyëyujk tsyäjkää, ets ta net tyuʼudëjkëdë.

Të netyë Jakoob mëdë yʼuʼunk yʼënäʼk tyëjkëndë mä nyaxë Kanán, ko ja Rakel tpaty ja tuʼugë yʼuʼunk. Per axëëk jyajty, pes oʼk mä nety jamë yʼuʼunk dyajmaxuʼunkʼaty. Per ja uʼunk kyaj wiʼix jyajty. Jakoob ja ttukxëʼäjty Bejamingʉ.

Minë net nʼokjamyajtsëm tijaty txëʼäjttë ja nimäjmajtskpë myäängë Jakoob, yëʼko yëʼë ojts myayëndë ets jyäjttë tuʼugë mëj käjpn diʼib yajxëëmoojy Israel. Tyäʼädë Israel gäjpn ja ojts wyaʼkxy mäjmajtsk peky, mäjk yajxëëmoojy dëʼën extëmë Jakoob nimäjkë myäänk txëʼäjttë ets majtsk dëʼën extëmë Josee myäänk. Isa̱a̱ jeky yʼakjukyʼajty ko niʼamukë tyäʼädë ënäʼk myaxuʼunkʼäjtääytyë, mbäät nʼokwinmäʼäyëm wiʼix jotkujk tyim nayjäʼäjë ko tʼijxy nimayë yʼokʼënäʼk. Per min nʼokʼijxëm wiʼix jyajtyë yʼok Dina.

Génesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.Yajtëʼëwën

 • ¿Tijaty txëʼäjttë ja nidëdujkpë myäängë Jakoob diʼib pyat mëdë Lea?
 • ¿Ti txëʼäjttë ja nimajtskpë myäängë Jakoob diʼib pyat mëdë Silpaa, ja Lea tyuumbë?
 • ¿Ti txëʼäjttë ja nimajtskpë myäängë Jakoob diʼib pyat mëdë Bilaa, ja Rakelë tyuumbë?
 • ¿Ti txëʼäjttë ja nimajtskpë myäängë Rakel, ets wiʼix jyajty mä nety dyajmaxuʼunkʼaty ja myëmajtskpë?
 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿ninäägë Jakoob myäänk tmëdäjty, ets ti ja mëj käjpn txëʼäjty ko ojts jyantsy myayëndë?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Génesis 29:32-35; 30:1-26, etsë 35:16-19.

  Extëm të ngäjxëmë Génesis, ¿wiʼixë ijty ja ënäʼkuʼungë xyëë tpëktë?

 • Käjxë Génesis 37:35.

  Biiblyë yëʼëyë myaytyakypyë Dina, ¿wiʼix nijäʼäjëm ko Jakoob kyaj jeʼeyë tuʼugë nyëëx tmëdäjty? (Gén. 37:34, 35.)