Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 14: Abra̱a̱n yajwinmäʼänyʼixy pën myëdäjtypyë mëbëjkën

Maytyaʼagyë 14: Abra̱a̱n yajwinmäʼänyʼixy pën myëdäjtypyë mëbëjkën

¿MʼIJXYPY ti yam tyuunambyë Abra̱a̱n? Tamë tsujkn tmëdaty, ets dëʼën kyëxeʼeky extëmë yʼuʼunk dyaʼoogäʼäny. ¿Mnijäʼäp tiko? Min jawyiin nʼokʼijxëm wiʼixë Abra̱a̱n mëdë Saarʉ tpattë yʼuʼunk.

Abra̱a̱n dyakyë Isa̱a̱

Jamyats ko Dios yʼanmääyëdë ko tpäädäʼändë yʼuʼunk, ¿per wiʼixën tpäättëdë yʼuʼunk ets pënë Abra̱a̱n mëdë Saarʉ të netyë myëjäʼäyëndë? Wenë, oyë nety yëʼë të myëjäʼäyëndë, Abra̱a̱n myëbëjk ko Dios mbäät ttuny extëmë nety të yʼanëʼëmxëty. Pääty min nʼokʼijxëm ti net tuun jäjtë.

Ko jyëmëjtpejty, ta tpattë yʼuʼunk diʼib tyukxëʼäjttë Isa̱a̱. Abra̱a̱n ja netyë jyëmëjt 100 etsë Saarʉ 90. ¡Dëʼënë Dios tkuytyuunyë wyandakën!

Ko ja Isa̱a̱ ojts yaʼknë, ta Jyobaa twinmäʼänyʼixany ja Abra̱a̱n pën jantsy mëbëjkëbë nety. Ta ojts tmëgajxy: ¡Abra̱a̱n! Ta ja Abra̱a̱n yʼatsoojy: ¡Tyamtsa ëjts! Ta tʼanmääjy: Mëtsoonë Isa̱a̱, tadë mduʼukʼuʼunk, ets nëjx mä tadë kopk diʼib ndukʼixaampy. Jam xyaʼoogët ets xytyukwintsëʼëgëdëts.

¡Mëk jyotmaytyuktëjkë Abra̱a̱n ko dëʼën yaʼanmääjy, yëʼko mëkë netyë yʼuʼunk ttsoky! Jamyats ko Dios të nety tyukwandaʼagyëty ko ja yʼuʼunk yʼënäʼk yëʼë diʼibë nety tsëënëyandëp jam Kanán. ¿Per wiʼixë dëʼën jam ja yʼuʼunk yʼënäʼk tsyëënëdët ets pën oʼkp ja Isa̱a̱? Tyäʼädë yëʼë diʼib kyaj tjaygyujkë Abra̱a̱n, per oy tkajaygyujkë myëmëdoojë Dios.

Ko jyäjttë mä ja kopk ta Abra̱a̱n tkëtsiimy tkëwëʼënyë Isa̱a̱, ets dyajpejty mä nety jam të tniʼixë ets dyaʼoogäʼäny. Ta net tjuʼty ja tsyujkn. Tamë nety të ttuknixäjëʼknë, ko netyë ja Dios myëgäjxë mët yëʼëgyëjxm tuʼugë anklës ets yʼanmääyë: ¡Abra̱a̱n, Abra̱a̱n! Ta ja Abra̱a̱n yʼatsoojy: ¡Tyamtsa ëjts!

Ta ja Dios yʼanmääyë: Katë wiʼix xytyunyë mʼuʼunk, tyamtsë net të njantsy ixy ko xymyëbëjkpëts, yëʼko ix tëts xyjamoʼoyaʼanyëtsë mʼuʼunk, tadë mduʼukʼuʼunk.

¡Mëjwiin kajaajë Abra̱a̱n tjantsy myëdäjtyë mëbëjkënë mä Dios! Myëbëjk ko Jyobaa mbäät ttuny ti tyim tunaampy, ets mbäät axtë ja Isa̱a̱ dyajpëdeʼeky pën oʼkp. Perë Dios jeʼeyë nety twinmäʼänyʼixäʼänyë Abra̱a̱n pën jantsy mëbëjkëp. Pääty tʼanmääjy ko oy yëʼë tyukwintsëʼëgëdët tuʼugë borreegë diʼibë nety të dyajtäʼtspeky ujtsoty.

Génesis 21:1-7; 22:1-18.Yajtëʼëwën

 • ¿Ti Dios tyukwandakë Abra̱a̱n, ets wiʼix tkuytyuuny?
 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿wiʼixë Dios twinmäʼänyʼijxyë Abra̱a̱n pën myëdäjtypyë mëbëjkën?
 • ¿Tyuunë Abra̱a̱n ti Dios tukʼanaʼamë oy tkajaygyujkë tidën ko dëʼën yaʼanmääjy?
 • ¿Ti tuun jäjtë ko ja Abra̱a̱n tjuʼtyë tsyujkn ets dyaʼoogäʼänyë yʼuʼunk?
 • Nëʼënë Abra̱a̱n tmëdäjtyë mëbëjkën mä Dios?
 • ¿Ti Dios myooyë Abra̱a̱n ets tyukwintsëʼëgëdët, ets wiʼix tmoojy?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Génesis 21:1-7.

  Ko tyuktujkxëbejty mä ja Isa̱a̱ myaxuʼunkʼäjty, ¿tiko yajtsijky waanë mä ja yetyëjkʼäjtën? (Gén. 17:10-12; 21:4.)

 • Käjxë Génesis 22:1-18.

  ¿Wiʼix dyaʼijxë Isa̱a̱ ko myëmëdoojë tyeety? Ets extëm tyäʼädë tyuun jyäjtë, ¿pënë nety nandëʼën naygyëyakanëp extëmë Isa̱a̱ diʼibë jäʼäy tyukʼoyʼataampy ko ja tiempë tpäädët? (Gén. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fili. 2:8, 9.)