Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Myëmëgoxk peky: Mä ojts yajmënëjxtë tsimytsyënaabyë axtë mä ojts jatëgok yajnabotsyë Jerusalén käjpn

Myëmëgoxk peky: Mä ojts yajmënëjxtë tsimytsyënaabyë axtë mä ojts jatëgok yajnabotsyë Jerusalén käjpn

Ja tiempë nëʼën ja israelitëty jam yʼijttë Babiloñʉ, ojts kanäk ok dyaʼixëdë ko jyantsy myëdäjttëbë mëbëjkënë. Sadrak, Mesak mëdë Abednego ojts yajkujëduwëdë mä ja ornë mëk ambë, perë Dios ojts yajtsoʼogëdë. Ok të nety ja medos etsë persas tjaʼabekyë Babiloñʉ käjpn ko ja Daniel ojts yajkujëduwë kää jutoty, per ojts nandëʼënë Dios kyuniʼxyëty ko tkejxyë yʼanklës ets ja kää tʼamäjtstääjy.

Tim ok, ta ja Ciro ja rey diʼib Persia ojts dyaʼawäʼätspëtsemy ja israelitëty. Ta jyëmbijttë Jerusalén 70 jëmëjtë nety të nyaxy mä yajmënëjxtë tsimytsyënaabyë Babiloñʉ. Ets ko jyäjttë Jerusalén, diʼib tim jawyiin ojts tkojtë yëʼë Jyobaa tyëjk. Per ja myëtsipëty netyë ojts dyajtuʼuwëʼëmëdë ja tuunk. Pääty ja nety ja tiempë të nyaxy 22 jëmëjt mä të jyäʼttë Jerusalén ko tkojʼabajttë ja Diosë tyëjk.

Ok ta net nijawëyäʼänëm ko Esdras ojts nyejxy Jerusalén ets dyaʼoytyëkëyaʼanyë Diosë tyëjk. Ja nety kujk nyaxy 47 jëmëjt mä ja Jyobaa tyëjk yajkojʼabety jam Jerusalén. Ta nyajxy mäjktëgëk jëmëjt, ta ja Neʼemiyës ojts tpudëkë ja israelitëty ets tnabojtstë ja Jerusalén käjpn. Tyäʼädë MYËMËGOXK Peky ja nyajxyë tiempë 152 jëmëjt.

Esdras mët ja jäʼäyëty nyuʼkxtäʼäktë