Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 76: Jerusalén käjpn kyutëgoy

Maytyaʼagyë 76: Jerusalén käjpn kyutëgoy

TË NETY kujk nyaxy mäjk jëmëjt mä ja rey Nabukodonosoor ojts tmënejxy ja israelitë ëxpekyatypyë jam Babiloñʉ. ¡Ets ok ixë net! Tam tyoy ja Jerusalén käjpn ets ja israelitëty diʼib kyaj të yʼooktë tam yajmënëjxtë tsimytsyënaabyë Babiloñʉ.

Jamyats ko ja kugajpxyëty jyënandë ko dëʼën tyunäʼäny jyatäʼänyëty pën ja israelitëty kyaj tmatstuʼuttë axëkʼäjtënë. Per ja israelitëty kyaj tmëmëdoodë ja kugajpxyëty. Jaʼayëm yʼawdäjttë ja diosëty diʼib kyaj tyëyʼäjtënëty ets kyaj tʼawdäjttë Jyobaa. Pääty nitëjkëdë yajtukumëdowët. Nijäʼäjëm tëgekyë tyäʼädë, yëʼko Esekyeel tkujäʼäyë tijaty axëkʼäjtënë nety ja israelitëty tyuundëp.

¿Mnijäʼäp pën Esekyeelʼäjt? Yëʼë tuʼugë mixy diʼibë Nabukodonosoor nandëʼën myënëjx Babiloñʉ, ja tiempë mä ojts tmënejxyë Daniel mëdë myëtnaymyaayëbëty, ja Sadrak, Mesak etsë Abednego. Ja mäjk jëmëjtë nety yʼaktëgoyëty mä kyutëgoyaʼany ja Jerusalén käjpn.

Jamë netyë Esekyeel yajpääty Babiloñʉ ko Jyobaa tyukʼijxë ja axëkʼäjtënë diʼibë nety tyuundëbë israelitëty jam Jerusalén. Tyäʼädë yëʼë tuʼugë mëjʼäjtënë diʼibë Jyobaa tyuun. Yëʼko Esekyeel kyaj nety jam tsyëënë Jerusalén ko yajtukʼijxy tijatyë nety jam tuun jäjtëp mä Jyobaa tyëjk. ¡Ets mëk axëëgë dëʼën diʼib ja Esekyeel yʼijx!

Jyobaa ta tʼanmääyë Esekyeel: Ok ix tijaty axëkʼäjtënë jäʼäy tyuundëp määtsë ndëjk. Ok ix potsykyëjxy të tnijääytyuʼuttë tsäʼäny etsë wiingatypyë jëyujk animal. ¡Ets ok ixë israelitëty yëʼë jam yʼawdäjttëp! Esekyeel tëgekyë tʼijxtääjy ti tuun jäjtëp ta tkujäʼäyë.

Pyëtsëmdë Jerusalén extëmë tsimytsyënaabyë

Jyobaa ta dyajtëëyë Esekyeel pën yʼijxypyë israelitëtyë wyintsën ti nety jam tyuundëp ayuʼutsyë. Esekyeel yʼijx ko tam 70 yetyëjk tʼawdattë dios diʼib kyaj tyëyʼäjtënëty, ets jyënäʼändë: Jyobaa kyaj xyʼijxëm, të muum wiinktsoo nyejxy.

Ta netë Jyobaa ttukʼijxyë Esekyeel näägë toxytyëjk diʼib jam mä tuʼugë tëjkʼää. Tam yʼuʼunyëdë tʼawdattë ja dios diʼib xyëʼäjtypy Tamus. Esekyeel ta nandëʼën tʼijxy jam tëjkʼagëʼëy 25 yetyëjk, jamtsoo nyasʼixëdë mä xëë pyëtsemy. ¡Ets yëʼë jam nyiwindaktëp ets yʼawdäjttëbë xëë!

Jyobaa ta jyënany: Tyäʼädë jäʼäyëty kyajts xywyintsëʼëgëdë. ¡Kyaj jeʼeyë ttundë axëkʼäjtënë, nandëʼën myindë mätsë ndëjk ets yʼadëʼëtstë axëëk! Päätyë Jyobaa twandaky: Nyijawëyandëp wiʼixëts njotʼambeky ets kyajts nbaʼayowäʼändë ko nëjx kyutëgoytyë.

Jeʼeyë nety kujk nyaxy tëgëk jëmëjt, ko ja israelitëty kyaj tnekymyëmëdoodë Nabukodonosoor. Ta nyibëdëʼkëdë ets mëët tsyiptuundë. Ets kyum jëmëjt ja kujm ta babilonyëty tyëjkëdë Jerusalén ets tnoʼktääytyë ja käjpn. May ja jäʼäy ojts yʼooktë ets may ojts yajmënëjxtë tsimy tsyënaabyë Babiloñʉ.

¿Tiko Jyobaa tnasʼijxë ets ja israelitëty tyukminëdët ja mëj kutëgoʼoyën? Yëʼko kyaj tmëmëdoodë Jyobaa, ets nan kyaj ojts tmëmëdowdë yʼanaʼamënë. Tyäʼädë yëʼë xytyukʼijxëm ko tsojkëp xëmë nduʼunëm diʼibë Dios xytyukʼanaʼamëm.

Per kyaj niʼamukë ja israelitë nyëjxtääytyë Babiloñʉ, ojtsë Nabukodonosoor dyajweʼemy tuk grupë, ets yëʼë tyuknipëjkë Gedaliyës ets kyuentʼatëdët. Per ko waanë ja tiempë nyajxy, ta ja israelitëty dyaʼoʼktë ja Gedaliyës, ets ko dëʼën yʼadëtstë ta tsyëʼkëdë ko ja babilonyëty nyiminëdët ets yajkutëgoyëdët. Pääty ta ttukutëjkëdë ja Jeremiiʉs ets mëët kyaʼaktët, ta ojts nyëjxtäʼäytyë Ejiptʉ.

Dëʼën tyukwatsy ja israelitë yʼit lyugäär. Ets 70 jëmëjt dëʼën yʼijty. Kyaj pën nyekytsyënääjy. Perë Jyobaa ta twandaky ko dyajjëmbitäʼäny ja israelitëty mä ja nyax kyäjpn ko nyaxët 70 jëmëjt. Per minë net nʼokʼijxëm tijaty ja israelitëty jam jäjtëdë ko yʼijttë Babiloñʉ.

2 Reyes 25:1-26; Jeremías 29:10; Ezequiel 1:1-3; 8:1-18.Yajtëʼëwën

 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿wiʼix jam jyatyë Jerusalén käjpn etsë israelitëty?
 • ¿Pën Esekyeelʼäjt, ets tijatyë Jyobaa tukʼijxë?
 • Kom ja israelitëty kyaj twintsëʼkëdë Jyobaa, ¿ti netë Jyobaa wyandak?
 • ¿Ti tyuunë Nabukodonosoor ko ja israelitëty kyaj nyekymyëmëdoojë?
 • ¿Tiko Jyobaa tnasʼijxë ets ja israelitëty tyukminëdët ja mëj kutëgoʼoyën?
 • ¿Tiko ja israelitë yʼit lyugäär ojts wyeʼemy tukwäʼäts, ets nëʼën ndiempë dëʼën yʼijty?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë 2 Reyes 25:1-26.

  ¿Pën Sedekyiasʼäjt, ets wiʼix jyajty? ¿Ets wiʼix yʼadëëjy extëmë netyë Biiblyë të jyënaʼany? (2 Rey. 25:5-7; Eze. 12:13-15.)

  Ko ja israelitëty tʼawdäjttë wiink dios ets kyaj tmëmëdoodë Jyobaa, ¿pënë Jyobaa pyokyʼijx ko dëʼën yʼadëtstë? (2 Rey. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Cró. 36:14, 17.)

 • Käjxë Ezequiel 8:1-18.

  Extëm ja israelitëty diʼib myastuttë Jyobaa ets tʼawdäjttë xëë, ¿wiʼix tyam nandëʼën yʼadëʼëtstë tadë relijyonk diʼib jënandëp ko tpanëjxtë Kristʉ? (Eze. 8:16; Isa. 5:20, 21; Fwank 3:19-21; 2 Tim. 4:3.)