Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 72: Dios tpudëkë Ezekiiʉs

Maytyaʼagyë 72: Dios tpudëkë Ezekiiʉs

¿MNIJÄʼÄP tiko tyäʼädë yetyëjk yam nyuʼkxtaʼaky? ¿Ets tiko tadë noky të tnaskonë mä Diosë tyëjk? Tyäʼädë yetyëjk txëʼäjty Ezekiiʉs, yëʼë reyʼäjt jam Israel mä ja majtsk grupë jäʼäy mëdë tyëëmp yʼääts. Per ta net tpaty mëjwiin kajaa amay jotmay. ¿Mnijäʼäp tiko?

Rey Ezekiiʉs nyuʼkxtaʼaky

Yëʼko ja tsiptuumbëty diʼib Asirië nyimiinëdë ets yajkutëgoyanëdë. Jyobaa të nety tnaʼixy ets kyutëgoytyët ja mäjk grupë jäʼäy mëdë tyëëmp yʼääts mët ko axëëk yʼadëʼëtstë.

Ja rey diʼib Asirië ojts ttuknigexyë noky ja rey Ezekiiʉs. Ets yëʼë tadë noky diʼib yamë Ezekiiʉs të tpëjtaʼaky mä Diosë tyëjk. Tyukxikypy japë Jyobaa, ets nandëʼën jap yaʼanëëmë rey Ezekiiʉs ets nyaygyëyakëdët. Päätyë Ezekiiʉs tmënuʼkxtakyë Jyobaa: Ay Jyobaa, yaʼawäʼätspëtsëëmgëdëts mä tadë rey diʼib Asirië. Net niʼamukë nax käjpn tnijawët ko mijts tukpäjk mDios. ¿Myëdoodaa Diosë tyäʼädë nuʼkxtakën?

Ezekiiʉs oy ojts yʼaneʼemy. Kyaj axëëk yʼadëtsy extëm diʼib reyʼäjttë mä ja nimäjk grupë jäʼäy mëdë tyëëmp yʼääts, nan kyaj dyëʼënʼäjty extëmë tyeety Akas diʼib axëëk reyʼäjt. Ezekiiʉs myëmëdoo yajxonë Jyobaa yʼanaʼamënë. Pääty ko nyuʼkxtaktääjy ta ja kugajpxy Isaiiʉ yʼanmääyë wiʼixë netyë Jyobaa të jyënaʼany: Yëʼë rey diʼib Asirië kyaj tyëkëyaʼany Jerusalén, ets ni tuʼugë tsyiptuumbë mgamëwingonäʼänëdë. Ets nituʼuk kyamëjtujpatäʼäny kyamëjtiʼpxpatäʼäny mä tyäʼädë käjpn.

Ok ixë tyäʼädë dibujë diʼib yä abatkëʼëy. ¿Mnijäʼäp pënatyë tadë tsiptuumbë diʼib të yʼoʼktäʼäytyë? Yëʼë ja tsiptuumbëty diʼib Asirië. Jyobaa yëʼë kyajx tuʼugë anklës, etsë tyäʼädë anklës yëʼë yaʼoʼk mä tuʼugë ux 185,000 asiriëty. Ko dëʼën tʼijxy ja rey diʼib Asirië ta ojts jyëmbijnë.

Yʼoktäʼäytyë Asirië tsyiptuumbëty

Dëʼën kyaj kyutëgooytyë ja jäʼäyëty diʼibë netyë Ezekiiʉs yʼaneʼempy. Per tuk tiempë jeʼeyë jyotkujkʼäjttë. Pes ko ojts yʼoʼknë ja rey Ezekiiʉs, ta tyëjkë rey ja myäänk Manasés. Tyäʼädë Manasés mëdë myäänk Amon diʼib nandëʼën reyʼäjt, axëëk yʼadëtstë. Pääty tëgekyë naxwinyëdë tyuktujktääjy mëdë axëkʼäjtënë. Ta ko ja rey Amon ojts yaʼoogëdë tyuumbëty, ta net tyëjkë rey ja myäänk Josiiʉs mä ja majtsk grupë jäʼäy.

2 Reyes 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Yajtëʼëwën

 • ¿Pënë tadë yetyëjk diʼib mä dibujë, ets tiko tpaty mëjwiin kajaa amay jotmay?
 • ¿Ti nokyë Ezekiiʉs pyëjtak mä ja Diosë tyëjk, ets ti yʼamdoojë Dios?
 • ¿Wiʼix ojts yʼaneʼemyë Ezekiiʉs, ets wiʼixë Jyobaa yʼanmääyë mët yëʼëgyëjxmë kyugajpxy Isaiiʉ?
 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿wiʼixë Jyobaa yʼanklës ttuuny ja tsiptuumbëty diʼib Asirië?
 • Ja majtsk grupë jäʼäy mëdë tyëëmp yʼääts jeʼeyë jyotkujkʼäjttë tuk tiempë, ¿ti net tuun jäjtë ko ojts yʼoʼknë ja rey Ezekiiʉs?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë 2 Reyes 18:1-36.

  ¿Wiʼixë Rabsakee tʼanmääyë israelitëty ets ja myëbëjkënë dyajtëgoytyët? (2 Rey. 18:19, 21; Éxo. 5:2; Sal. 64:3.)

  ¿Wiʼix tyamë Jyobaajë tyestiigëty tpanëjxëdë yʼijxpajtënë Ezekiiʉs ko twinguwäʼäk tjëjpkuwäʼägëdë jäʼäy diʼib mëtsipʼäjtëdëp? (2 Rey. 18:36; Sal. 39:1; Pro. 26:4; 2 Tim. 2:24.)

 • Käjxë 2 Reyes 19:1-37.

  Ko tyamë Diosë kyäjpn yʼamaybyaaty jyotmaybyaaty, ¿wiʼix tpanëjxëdë yʼijxpajtënë Ezekiiʉs? (2 Rey. 19:1, 2; Pro. 3:5, 6; Ebre. 10:24, 25; Sant. 5:14, 15.)

  Ok nigäjx wiʼix tëgëk okë Senakerip yajmëmadaky. Ets extëmë Biiblyë jyënaʼany, ¿pën nandëʼën diʼib dëʼën jatäämp? (2 Rey. 19:32, 35, 37; Diʼibʉ Jat. 20:2, 3.)

 • Käjxë 2 Reyes 21:1-6, 16.

  ¿Tiko mbäät njënäʼänëm ko Manasés yëʼë dëʼën diʼib mas axëëk ojts yʼaneʼemy nëʼën niʼamukë rey diʼib anaʼam Jerusalén? (2 Cró. 33:4-6, 9.)