Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 63: Tuʼugë rey diʼib kuwijy kuwinmäʼäny

Maytyaʼagyë 63: Tuʼugë rey diʼib kuwijy kuwinmäʼäny

SALOMONK mutsknëmë nety ko tyëjkë rey. Tsyojk mëkë Jyobaa ets pyanëjxë käjxwijënë diʼibë tyeety mooyë. Jyobaa tyukjotkëdakë Salomonk, ets pääty tuʼugë ux dyajtëëjy kumäʼäyoty: Salomonk, ¿ti mtsojkypy ets nmoʼoyët?

Salomonk ta yʼatsoojy: Jyobaa Dios, ëjts tim mutsknëmëts ets kyajts njaty wiʼixëts nʼanaʼamët. Pääty moogyëtsë wijyʼäjtënë etsëts yajxonë mgäjpn nʼanaʼamët.

Jyobaa yʼoymyëdoo ti Salomonk amdoojë. Pääty tʼanmääjy: Të xyʼamdoyë wijyʼäjtënë ets kyaj yëʼëjëtyë mëkjäʼäyʼäjtënë ets ni kyayëʼëjëty etsë mxëë mjukyʼäjtënë yonët, nmoʼoyaambyë wijyʼäjtënë extëm diʼib nipën dëʼën tkamëdatynyëm. Per nmoʼoyaampy nandëʼën diʼib kyaj të xyʼamdoy, nmoʼoyaambyë mëkjäʼäyʼäjtënë etsë mëjʼäjtënë.

Ko waanë tiempë nyajxy ta Salomonk nyimiinëdë nimajtskë toxytyëjk diʼib nety myëdäjttëp tuʼugë mëj jotmay. Ja jawyiimbë jyënany: Ëjts mëdë tyäʼädë toxytyëjk tuʼugyëts ntsëënëdë mä tuʼugë tëjk. Ëjts jawyiinëtsë nʼuʼunk nbaty, ets kyum majtsk xëë ta yëʼë nandëʼën yʼuʼunk tpaty. Per ta yëʼë ja yʼuʼunk yʼoʼky. Ets tamtsë nety nmäʼäy kots xytyukpukoʼkë yʼuʼunk ooky, ta ojts tmënejxyë nʼuʼungëts. Ets kots ojts njotwijy tats nʼijxy ja uʼunk ooky ets nʼëxkajpyëts ko kyajts jyaʼaty ja nʼuʼunk.

Ko dëʼën tmëdoojy ja tuʼukpë toxytyëjk ta jyënany: ¡Kyaj! ¡Yëʼë uʼungë juukypyë ëjtsë njaʼa etsë ookypyë yëʼë jyaʼa! Ta yʼatsoojy ja jawyiimbë toxytyëjk: ¡Kyaj yëʼë ookypyë yëʼë mʼuʼunkʼäjtypy etsë juukypyë ëjtsë nʼuʼunk! Ets dëʼënën ja toxytyëjkëty nyaygyajxytsyiʼkëdë. ¿Ti net tyuunë Salomonk?

Ta tʼamdoojy tuʼugë espäädë, ets ko yajmëmiiny, ta jyënany: Poʼtwäʼxë tadë uʼungë juukypyë ets moʼoytyë këjkujmë tadë toxytyëjk.

Per ja toxytyëjkë jawyiimbë diʼib jyantsy uʼunkʼäjtypy ta jyënany: ¡Kyaj! Tunë mayʼäjtënë katë xyaʼoogyë tadë uʼunk. ¡Nek moʼoy yëʼë! Per ja tuʼukpë toxytyëjk ta jyënany: Nipën kyayajmoʼoyët waʼan dyajpoʼtwaʼxy këjkujm.

Rey Salomonk dyaʼoyë ja jotmayë tsippë

Ta ja Salomonk jyënany: ¡Katë xyaʼoogyë tadë uʼunk! Moʼoyë tadë jawyiimbë toxytyëjk. Yëʼë dëʼën jyantsy uʼunkʼäjtypy. Salomonk jyënany dëʼën yëʼko ja uʼunktääk mëkë netyë yʼuʼunk ttsoky, pääty jyënany ko nek oy yajmoʼoyët ja tuʼukpë toxytyëjk nëgokë ja uʼunk kyaʼooky. Ko ja jäʼäy tnijäʼäjëdë wiʼix ja Salomonk dyaʼoʼoyë jotmay, ta jotkujk nyayjäʼäjëdë ko tmëdattë tuʼugë ryeyë kuwijy kuwinmäʼänybyë.

Nëʼën ja Salomonk ojts yʼaneʼemy Dios kyunuʼx ja kyäjpn, ijt windëë ja jeʼxy peky extëmë triigë, sebäädë, uubës etsë iigë. Ja jäʼäy oyatyë wyit nyijam tpëjtaktë ets oyatyë jyëën tyëjk tmëdäjttë. Ets mëjwiin kajaa tijaty jyamʼäjty.

1 Reyes 3:3-28; 4:29-34.Yajtëʼëwën

 • ¿Ti Jyobaa yajtëëjë Salomonk, ets wiʼixë Salomonk yʼatsoojy?
 • Jyobaa yʼoymyëdoo ti ja Salomonk amdoojë, ¿wiʼix tʼanmääjy ko tijaty yʼakmoʼoyaampy?
 • ¿Ti mëj jotmay ja majtskpë toxytyëjk tyumëtmaytyaktë Salomonk?
 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿wiʼix ja Salomonk dyaʼoʼoyë jotmay?
 • ¿Wiʼixë jäʼäy jyukyʼäjttë mä ja Salomonk ojts yʼaneʼemy, ets tiko?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë 1 Reyes 3:3-28.

  Extëm Salomonk jyënany mä 1 Reyes 3:7, ¿ti mbäät tjattë tadë yetyëjkëty diʼib të yajtuknipëktë tuunk mä Diosë kyäjpn? (Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6.)

  Extëm diʼibë Salomonk yʼamdoo mä 1 Reyes 3:9, ¿ti xytyukniʼijxëm mä ti mbäät nʼamdoʼojëmë Jyobaa? (1 Rey. 3:9, 11; Pro. 30:8, 9; 1 Fwank 5:14.)

  Extëm ja Salomonk dyaʼoʼoyë jyotmay ja majtskpë toxytyëjk, ¿ti mbäät nʼawijxëm mä yʼanaʼamäʼänyë Jesukristu̶ diʼib yajtijp Mëjpë Salomonk? (1 Rey. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4.)

 • Käjxë 1 Reyes 4:29-34.

  ¿Wiʼixë Jyobaa tʼatsoojëmbijtyë Salomonk ko yʼamdoojë tuʼugë jot korasoonë oybyë diʼib mbäät myëdoy? (1 Rey. 4:29.)

  Extëm ja jäʼäy ojts tninëjxtë ja Salomonk ets tmëdoʼitanëdë wyijyʼäjtënë, ¿ti net ëtsäjtëm mbäät nʼoktuʼunëm mëdë Biiblyë? (1 Rey. 4:29, 34; Fwank 17:3; 2 Tim. 3:16.)