Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 106: Pyëtsëmdë pujxndëgoty

Maytyaʼagyë 106: Pyëtsëmdë pujxndëgoty

OK IXË tyäʼädë anklës diʼib yam yaʼawatsypyë tyäʼädë pujxndëjkʼää. Yëʼë jam yaʼawäʼätspëtseembyë tadë Jesusë yʼapostëlëty. Min nʼokʼijxëm tiko ojts yajpëtäʼäktë pujxndëgoty.

Tuʼugë anklës dyaʼawäʼätspëtsemy ja apostëlëty

Waanë nety kujkë tiempë nyaxy mä ja espiritë santë yajmoʼoytyë ja ëxpëjkpëty. Ko Peedrʉ mëdë Fwank ojts nyëjxtë tsuu mä ja Diosë tyëjk jam Jerusalén. Ta jam tʼijxtë tuʼugë yetyëjk diʼib maxuʼunkʼäjt tekymyäʼät. Jamë jäʼäy bom bom myënejxyëty etsë meeny sentääbë tʼamdowët. Ta ko Peedrʉ mëdë Fwank tyëjkëdë ta yaʼamdoodë meeny. ¿Ti tyuundë?

Ta ojts wyäʼkʼawëdë ets tʼijxtë. Ta Peedrʉ tʼanmääjy: Kyajts nmëdatyë meeny sentääbë per nmoʼoyëp tits nmëdäjtypy. ¡Xyëëgëjxmë Jesús, pëdëʼëk ets yoʼoyëʼëk! Ta Peedrʉ tkëʼëmëmäjtsë ja yetyëjk, ta tyënääygyujkë ets yoʼoybyejky. Ta tyäʼädë mëjʼäjtënë dëʼënyë jäʼäy dyajmonyʼijx dyajmonyjäʼäjë ets dyajxondaktë.

Peedrʉ ta tʼanmääjy ja jäʼäyëty: Yëʼë Diosë myëjää diʼib yajpëdëʼkë Jesús, yëʼë diʼib të ttunyë mëjʼäjtënë. Tamë nety dëʼënë Peedrʉ mëdë Fwank kyäjxtë ko myiindë ja diʼib nyiwintsënʼäjttëbë relijyonk. Ta jyotʼambëjktë yëʼko Peedrʉ mëdë Fwank tʼanëëmëdë jäʼäy ko Jesús të pyëdeʼeky. Pääty tmäjtstë ets tpëjtaktë pujxndëgoty.

Ja kum bom ta ja wintsëndëjk tyuʼukmujktë. Ta tmëjwoodë Peedrʉ mëdë Fwank ets ja yetyëjk diʼib nety të dyaʼagëdaʼaky. Ta dyajtëëdë: ¿Pën të moʼoyëdë mëkʼäjtënë ets xyaʼagëdäʼägëdë tyäʼädë tekymyäʼät?

Peedrʉ ta yʼatsoojy ko yëʼë mëdë Diosë myëjää diʼib yajpëdëʼkë Jesús. Ja saserdotëty kyaj tnijäʼäjëdë ti tyundëp, yëʼko kyaj mbäät jyënäʼändë ko kyaj ja tekymyäʼät të yʼagëdaʼaky. Pääty tʼanmääytyë apostëlëty ets kyaj tnekynyimaytyäʼäktëdë Jesús, ta ojts tnasmatsëdë.

Ta nyajxy kanäk xëë ets ja apostëlëty dëʼënyëm tnimaytyaktë Jesús ets dyaʼagëdaktë päʼäm jäʼäy. Ta ojts jyantsy yajmaytyakwaʼxy ko ttundë mëjʼäjtënë. Pääty axtë may jyaʼay diʼib kyaj tsyëënëdë Jerusalén tmëmiindë päʼäm jäʼäy ets ja apostëlëty dyaʼagëdäʼäktët. Päätykyëjxmën ja wintsëndëjk tʼaxëkʼijxtë ja apostëlëty ets ttsuumdë. Per ¿mnijäʼäp ti net tuun jäjtë?

Koots tuʼugë Diosë yʼanklës dyaʼawatsy ja pujxndëjkʼää, extëm yam xyʼixy. Ja anklës ta yʼanmääyëdë: Nëjxtë mä Diosë tyëjk ets mëtmaytyakʼadëʼëtstë jäʼäy. Ja kum bom ko ja wintsëndëjk tnigajxëdë ets yajmëmindët ja apostëlëty, kyaj pën tpattë. Ok ta tpattë mä ja Diosë tyëjk ets ta ojts tmënëjxtë mä nety ja wintsëndëjk të tyuʼukmuktë.

Ta ja wintsëndëjk yʼanmääyëdë: Të myaʼanëëmëdë ets kyaj xynyekynyimaytyäʼäktëdë Jesús. Per miitsëty të xyajtuktuktë Jerusalén käjpn mëdë mdukniʼijxënë. Ja apostëlëty ta yʼatsoodë: Yëʼëjëts nmëmëdowandëbë Dios extëmë anaʼambë ets kyaj yëʼëjëtyë naxwinyëdë jäʼäy. Ta ja apostëlëty dëʼënyëm ojts tʼëwäʼx tkäjxwäʼxtë ja “oybyë ää ayuk”. ¡Jantsy oyë ijxpajtënë tpëjtaktë!

Apostʉlʉty, kapitulo 3-5.Yajtëʼëwën

 • ¿Ti tuun jäjtë ko tëgokë Peedrʉ mëdë Fwank tyëjkëdë mä ja Diosë tyëjk?
 • ¿Ti ja tekymyäʼät yʼamdoojë Peedrʉ, ets ti Peedrʉ tukmëduunë diʼib mas tsyobääty?
 • ¿Tiko jyotʼambëjktë ja diʼib nyiwintsënʼäjttëbë relijyonk, ets wiʼix ttuundë Peedrʉ mëdë Fwank?
 • ¿Wiʼixë Peedrʉ tʼanmääyë ja wintsëndëjk, ets wiʼix yʼatsoojëdë?
 • ¿Tiko ja wintsëndëjk tʼaxëkʼijxtë apostëlëty, ets ti tuun jäjtë ko ja apostëlëty yajtsuumdë myëmajtsk ok?
 • ¿Wiʼix ja apostëlëty yʼatsoodë ko ojts yajmënëjxtë mä nety ja wintsëndëjk të nyaymyukëdë?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Apostʉlʉty 3:1-10.

  Oy ëtsäjtëm tyam ngayaʼagëdakëmë jäʼäy, ¿wiʼix xypyudëjkëm extëm jyënanyë Peedrʉ mä Apostʉlʉty 3:6 ets nmëjjäʼäjëmë tadë oybyë ää ayuk diʼib yajkäjxwäʼxp? (Fwank 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fili. 3:8.)

 • Käjxë Apostʉlʉty 4:1-31.

  Ko jäʼäy xytyukmëtsipʼäjtëm mä nʼëwäʼx ngäjxwäʼxëmë Diosë yʼAyuk, ¿wiʼix mbäät mbajoʼomëmë yʼijxpajtën ja nmëguʼukʼäjtëm diʼib jawyiin ojts tpanëjxtë Jesús? (Apos. 4:29, 31; Éfe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2.)

 • Käjxë Apostʉlʉty 5:17-42.

  Näägë jäʼäy diʼib kyaj Tyestiigëty dëʼën diʼib tëëyëp jukyʼäjttë ets diʼib tyam, ¿wiʼix dyaʼixëdë ko oy wyinmaytyë mä yaʼëwaʼxy yajkäjxwaʼxy tadë oybyë ää ayuk? (Apos. 5:34-39.)