Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 114: Jyëjptëgoy tëgekyë axëkʼäjtënë

Maytyaʼagyë 114: Jyëjptëgoy tëgekyë axëkʼäjtënë

¿TI YAM mʼijxypy? Yëʼë may tsyiptuumbë poop kuääjygyëjxy. Per ok ix mä tsyoondë. ¡Jam tsyoondë tsäjpotm ets pyëyëʼëktë yootsoty! ¿Ti jamdaa kuääjy tsäjpotm?

Jesús extëmë Rey jam tsäjpotm

Kyaj, tyäʼädë kuääyëty kyaj jyantsy kyuaayëty. Yëʼko kuääjy kyaj mbäät pyëyeʼeky yootsoty, ¿këdii? Perë Biiblyë myaytyakypyë kuääjy jam tsäjpotm. ¿Mnijäʼäp tiko?

Yëʼko tëëyëbë jäʼäy yëʼë yajtuundë kuääjy mä tsyiptuundë. Pääty ko Biiblyë tmaytyaʼaky näägë jäʼäy kyëdaʼaky tsäjpotm ak kuääjygyëjxy, yëʼë xytyukʼijxëm ko Dios tyunaampy tuʼugë tsip mëdë axëkjäʼäy diʼib yä Naxwiiny. ¿Mnijäʼäp ti txëʼatyë tadë tsip? Armajedón, ja mä kyutëgoyaʼany tëgekyë axëkʼäjtënë yä Naxwiiny.

Jesús yëʼë nyiwintsënʼataambyë tyäʼädë tsip mä Armajedón. Jamyats ko Jyobaa yëʼë wyinʼijxë Jesús ets tyunët rey mä yëʼë yʼanaʼamën. Päätyë Jesús tmënejxyë kyoronë. Etsë tadë yʼespäädë yëʼë yʼandijpy ko dyaʼoogäʼäny niʼamukë Diosë myëtsip. ¿Mbäät nmonyʼijx nmonyjäʼäjëm ko Dios dyajkutëgoyaʼany niʼamukë axëkjäʼäy?

Wenë ëxtäʼäyë maytyaʼagyë 10. ¿Ti mʼijxypy? Yëʼë ja mëj Ayoʼonduu mä kyutëgooyë axëkjäʼäy. ¿Pën yaʼAyoʼonduu? Jyobaa Dios. Ok ixë netë maytyaʼagyë 15. ¿Ti jam tuun jäjtëp? Yëʼë mä Jyobaa dyajkutëgooyë Sodomʉ ets Gomorrʉ mëdë jëënduu.

Ok ix mä maytyaʼagyë 33. Ix wiʼix jam jyatyë Ejiptʉ jäʼäyë kyuaajy etsë kyarrë diʼib mëët tsyiptuny. ¿Pën yajnëpaʼtstääjy? Yëʼë Jyobaa. Ttuuny dëʼën ets ja kyäjpn dyajtsoky. Ëxtäʼäyë maytyaʼagyë 36 etsë 76. Jap xyʼixäʼäny ko Jyobaa axtë nyaʼijx etsë kyäjpn kyutëgoyët mët ko axëëk yʼadëtstë.

Pääty kyaj mbäät nmonyʼijx nmonyjäʼäjëm ko Jyobaa tkaxäʼänyë tsyiptuumbëty ets dyajjëjptëgoyëdë axëkʼäjtënë yä Naxwiiny. ¿Ti net ok tunan jatanëp? Min nʼokʼijxëm.

Diʼibʉ Jatanʉp 16:16; 19:11-16.Yajtëʼëwën

 • ¿Tiko Biiblyë tmaytyaʼagyë kuääjy jam tsäjpotm?
 • ¿Ti txëʼatyë tyäʼädë Diosë tsyip, ets tiko ttunäʼäny?
 • Extëm kyëxeʼeky mä dibujë, ¿pën nyiwintsënʼataambyë tadë tsip, tiko tmënejxyë kyoronë, ets ti yʼandijpy ko tmënejxy tuʼugë espäädë?
 • Extëm të nʼijxëmë maytyaʼagyë 10, 15 etsë 33, ¿tiko kyaj mbäät nmonyʼijx nmonyjäʼäjëm ko Dios dyajkutëgoyaʼanyë axëkjäʼäy?
 • ¿Wiʼix xytyukʼijxëmë tadë maytyaʼagyë 36 etsë 76 ko Dios yajkutëgoyaambyë axëkjäʼäy oy jyajënäʼändë ko yʼawdatëdë?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Diʼibʉ Jatanʉp 19:11-16.

  ¿Wiʼix yajxonë Biiblyë xytyukʼijxëm ko diʼib tyukʼunyaabyë tadë poop kuääjy yëʼë Jesukristʉ? (Diʼibʉ Jat. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4.)

  Ko Jesús yajnigajxyë wyit neʼpyny neʼpyny, ¿wiʼix xytyukʼijxëm ko yëʼëyë madäʼägäämp mä ja tsip? (Diʼibʉ Jat. 14:18-20; 19:13; Isa. 63:1-6.)

  Ko Jesús kyëxeʼeky myiny poop kuääjygyëjxy, ¿pënatyëdaa tadë tsiptuumbë diʼib pamiinëdëp? (Diʼibʉ Jat. 2:26, 27; 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32.)