Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 5: Tsyondaʼaky ja jukyʼäjtënë mëkpë

Maytyaʼagyë 5: Tsyondaʼaky ja jukyʼäjtënë mëkpë

KO JA Adán mëdë Eevʉ ojts yajkajxpëtsëëmnëdë jam Eden, ta net mëjwiin kajaajë amay jotmay tmëdäjttë. Mëk tyuundë ets nyayajkääjy nyayaʼukëdë. Ets mä jyapäätyëty myuxët ja ääjy kepy diʼib yajkypyë jeʼxy peky, yëʼë mujxë apyny xitsoo yatsoo. Tyuun jyäjtë dëʼën mët ko ja Adán mëdë Eevʉ kyaj tmëmëdoodë Dios. Ets kom kyaj tmëmëdoodë ta kyaj mëët nyekynyaymyaayëdë.

Adán mëdë yʼuʼunk mëk tyuny yʼayoy

Per diʼibën mas ayoʼon, yëʼko ja Adán mëdë Eevʉ kuanë nety yʼooganëdë. Jamyats ko Dios yʼanmääyëdë ko ooktëp pën jyëʼxtëp ja ujts tëëmp. Pes ja xëë mä ojts tjëʼxtë, ja xëë myëjäʼäyëtsyondaktë axtë ko ojts yʼoʼknëdë. ¡Mëkë dëʼën tsyuuʼäjttë ko tkamëmëdoodë Dios!

Niʼamukë yʼuʼunk yʼënäʼk ja Adán mëdë Eevʉ jaanëm myaxuʼunkʼäjttë mä nety të yaʼëxkajxnëdë jam Eden. Pääty ja yʼuʼunk yʼënäʼk seguurë ko nety nandëʼënë myëjäʼäyëdët ets yʼooktët.

Koxyëbë Adán mëdë Eevʉ tmëmëdooyë Jyobaa, agujk jotkujkxyëp jyukyʼäjttë mëdë yʼuʼunk yʼënäʼk. Winë xëë winë tiempëxyëp jyukyʼäjttë ets agujk jotkujk yä Naxwiiny. Nipënxyëp kyapäʼämbejty kyamëjäʼäyë ets kyaʼoʼky.

Dios tsyojkypy etsë jäʼäy jyukyʼatët winë xëë winë tiempë ets agujk jotkujk, ets wyandakypy ko jäʼtäämbë tiempë mä dëʼën tyunäʼäny jyatäʼänyëty. Kyaj jeʼeyë Naxwinyëdë jyëmbitäʼäny tsuj, nandëʼën niʼamukë jäʼäy oy mëk yajpäädäʼändë. Ets nyaymyayäʼänëdë nixim niyam ets nandëʼën mëdë Dios.

Eevʉ mëdë yʼuʼunk yʼënäʼk

Perë Eevʉ kyaj nety mëdë Dios nyekynyaymyayëty. Pääty nimëjääjë yʼuʼunk yʼënäʼk dyajmaxuʼunkʼäjty, mëdë pëjk adoʼonën. Mët ko tkamëmëdooyë Jyobaa, mëjwiin kajaa tyukmiinë jäj jëmuʼumën, ¿këdiijë?

Adán mëdë Eevʉ tmëdäjttë mayë myäänk etsë nyëëx. Ko myaxuʼunkʼäjty ja tim jawyiimbë myäänk, txëëmooytyë Kaín. Ets ja myëmajtskpë myäänk txëëmooytyë Abel. ¿Mnijäʼäp ti tyuundë ko ojts yaʼknëdë?

Génesis 3:16-23; 4:1, 2; Diʼibʉ Jatanʉp 21:3, 4.Yajtëʼëwën

 • ¿Wiʼixë net ja Adán mëdë Eevʉ jyukyʼäjttë ko yajkajxpëtsëëmdë Eden?
 • ¿Wiʼixë net jyäjttë Adán mëdë Eevʉ, ets tiko?
 • ¿Tiko nety myëjäʼäyëyanëdë ets yʼooganëdë ja yʼuʼunk yʼënäʼkë Adán mëdë Eevʉ?
 • Koxyëbë Adán mëdë Eevʉ tmëmëdoodë Jyobaa, ¿wiʼix dyajnäjxtëxyëp jyukyʼäjtënë mëdë yʼuʼunk yʼënäʼk?
 • Ko kyamëdooyë Eevʉ, ¿wiʼixë netë ayoʼon jotmay tyukmiinë?
 • ¿Ti txëʼäjttë ja tim jawyiimbë yʼuʼungë Adán mëdë Eevʉ?
 • ¿Pënatyë tadë wiinkpë ënäʼkuʼunk diʼib jam mä tadë dibujë?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Génesis 3:16-23 etsë 4:1, 2.

  Ko ja Naxwinyëdë yajtuknikäjxpejtyë ayoʼon, ¿wiʼix yʼaxëktuunë Adán? (Gén. 3:17-19; Rom. 8:20, 22.)

  Tadë xëë Eevʉ yëʼë yʼandijpy “diʼib jukyʼäjtp”, ¿tiko yʼoyëty ko yëʼë dëʼën yajxëëmoojy? (Gén. 3:20.)

  Oyë nety të tyuundëgoytyë Adán mëdë Eevʉ, ¿wiʼixë Jyobaa dyaʼijxë yʼoyjyaʼayʼäjtënë mët yëʼëjëty? (Gén. 3:7, 21.)

 • Käjxë Diʼibʉ Jatanʉp 21:3, 4.

  ¿Tijaty mtsojkypy ets nëjx jyëjptëgoy diʼib tyam jaʼäjtp?