Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 35: Jyobaa dyakyë yʼanaʼamënë

Maytyaʼagyë 35: Jyobaa dyakyë yʼanaʼamënë

NAA myajtsk poʼojëbë netyë israelitë pyëtsëmdë Ejiptʉ, ko jyäjttë mä tuʼugë kopk diʼib xyëʼäjtypy Sinaʼii o diʼib nandëʼën yajtijp Oreb. Yä mä Moisés ojts tʼixy ja ujts yeeny ko ja Dios ojts myëgajxyëty. Ta yä ja israelitëty ojts nyaynyikojëdë ets jam tuk tiempë yʼijttë.

Moisés ta pyatëjkë kopkëjxy ets ta ja israelitëty ojts wyëʼëmdë. Jamë Moisés yʼanmääyë Jyobaa ko yëʼë tsyojkypy etsë israelitëty myëmëdowëdët ets tkäjpnʼatët aduʼuk. Ta ko ja Moisés jyënajky ta tʼanmääjy ja israelitëty wiʼixë netyë Jyobaa të jyënaʼany. Ta ja israelitëty jyënandë ko myëmëdowandëbë Jyobaa ets ko oy yëʼë kyäjpnʼatëdët.

¿Mnijäʼäp ti netë Jyobaa tyuun? Yëʼë yajpëtsëëmë jok jam kopk kutum ets tjantsy yajnojktakyë anaa jëtsuk. Ta net tʼanmääjy ja kyäjpn: Ëjtsë dëʼën Jyobaa diʼib mDiosʼäjttëp ets të mjuudëdë jap Ejiptʉ. Ta net tmooyë tyäʼädë anaʼamënë: Ëjtsë dëʼën jeʼeyë xyʼawdattëp kyaj xyʼawdatëdë wiink dios.

Majtsk pedasë ja tsää

Ta tʼakmoojy ja taxtujkë anaʼamënë o mandamientë. Ja israelitëty mëk jyantsy tsyëʼkëdë ta tʼanmääytyë ja Moisés: Nek tim maytyäʼäk mijts mëdë Dios, yëʼko tsëʼkëdëpts nʼooktët kotsë Dios xymyëgäjxtët.

Ok ta Jyobaa tʼanmääyë Moisés: Pat ja yam kopkëjxy. Yëʼë nmoʼoyaampy majtsk pedasë tsää mäts të ngëxjäʼäy diʼibëts ntsojkypy etsë israelitë ttundët. Ta ja Moisés pyejty jatëgok jam kopkëjxy. Ta jam yʼijty 40 xyëë 40 ux.

Moisés may ojts tjantsy axäjë Diosë yʼanaʼamënë diʼib myoʼoytyëp ja israelitëty. Ta tkujäʼäyëtyaajy. Ta nandëʼënë Dios tmoojy majtsk pedasë tsää mä nety të tkëxjäʼäy ja mäjkpë anaʼamënë, diʼibë nety të tʼokmëdoobë ja israelitëty. Tyäʼädë anaʼamënë ja txëʼaty Mäjkë Mandamientë.

Moisés mä ja kopk diʼib xyëʼäjtypy Sinaʼii

Tyäʼädë Mäjkpë Mandamientë jëjpʼam ets ja israelitëty tmëmëdowdët, per nandëʼën ja wiingatypyë anaʼamën diʼib ja Dios mooyëdë. Extëm tuʼuk jyënaʼany: Mtsokëbë mDios Jyobaa mët tëgekyë mjot mgorasoon, mët tëgekyë mjot mwinmäʼäny ets mët tëgekyë mjot mëjää. Ets ja tuʼuk jyënaʼany: Mtsokëbë mëguʼuk extëm mijts mnaytsyokyëty. Jesukristʉ Diosë yʼUʼunk, jyënany ko tyäʼädë majtskpë anaʼamënë diʼibë Dios myoojy ja kyäjpn, yëʼë diʼib mas jëjpʼam. Ok tijaty njantsy nyijawëyäʼänëm mä Jesukristʉ ets mä wiʼix tyukniʼijxë.

Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18; Matewʉ 22:36-40.Yajtëʼëwën

 • Ko netyë israelitë të pyëtsëmdë naa myajtsk poʼojëp, ¿mä ojts nyaynyikojëdë?
 • ¿Ti tsyojkë Jyobaa ets ttundët ja israelitëty, ets wiʼix ja israelitëty jyënandë?
 • ¿Tiko Jyobaa tmooyë Moisés majtsk pedasë ja tsää?
 • Abeky mä ja Mäjkpë Mandamientë, ¿diʼibatyë anaʼamënë ak yajmooytyë israelitëty?
 • ¿Diʼibë majtskë anaʼamënë nyigäjxë Jesukristʉ ko niʼigyë jyëjpʼamëty?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18, etsë 31:18.

  Extëm jyënaʼanyë Éxodo 19:8, ¿tijaty tyuumbyë jäʼäy ko nyaytyukëdëkëtyë Jyobaa? (Mat. 16:24; 1 Peed. 4:1-3.)

 • Käjxë Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18, etsë Matewʉ 22:36-40.

  ¿Wiʼix dyaʼixëdë Dios mëduumbëty ko tsyojktëbë Dios etsë myëguʼuktëjk? (Mar. 6:34; Apos. 4:20; Rom. 15:2.)