Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Maytyaʼagyë 92: Jesús dyajpëdeʼegyë oʼkpëty

Maytyaʼagyë 92: Jesús dyajpëdeʼegyë oʼkpëty

TYÄʼÄDË kixyuʼunk mäjmajtskë jyëmëjt diʼib yam mʼijxypy. Yëʼë Jesús jam këʼëmëmäjtsëp, ets diʼib jam tënääytyëp yëʼë tyääk mëdë tyeety. ¿Mnijäʼäp tiko jam jotkujk jyantsy kyëxëʼëktë? Min nʼokʼijxëm.

Jesús dyajjukypyeky ja Jayrʉ nyëëx

Tyäʼädë kixyuʼungë tyeety ja txëʼäjty Jayrʉ, yëʼë tuʼugë jäʼäy diʼib mëj ijt. Tëgok ta ja nyëëx pyäʼämbejty, ets ta ojts myabajnbajnë. Kyaj nyekyʼagëdaky niʼigyë ojts myëjtaknë. Ta ja Jayrʉ mëdë nyëdoʼoxy jyantsy jotmaytyuktëjkëdë yëʼko ogäämbë nety ja nyëëx. Ets tukpäjkë nety tnëëxʼaty. Päätyë Jayrʉ tnitsoʼonyë Jesús, yëʼko të nety tmëdoyʼaty ko Jesús tyuumbyë mëjʼäjtënë.

Ko ja Jayrʉ tpatyë Jesús tamë nety mëdë may jyaʼay. Ta ttuknäjxy ja may jyaʼay ets ta nyaygyoxtënääytyakë Jesús wyinduujy ets ta tmënuʼkxtaky: Mëjtaʼagyëts jamë nnëëx pyekyëty, joʼomdë tunë mayʼäjtënë ets xyaʼagëdäʼägët. Jesús ta tkupejky.

Ta ojts tsyoondë ets ja may jyaʼay ta jyantsy nyaytyij jyantsy nyayokëdë. Ta tiʼinë Jesús ojts wyäʼkwëʼëmë ets dyajtëëjy: ¿Pënëts të xytyony? Jesús jyäʼäjë ko ja myëjää pyëtseemy ets ko të nety pën tyonyëty. Per ¿pën diʼib toonë? Yëʼë tuʼugë toxytyëjk diʼibë nety kujk pyäʼämʼijnë mäjmajtsk jëmëjt. Yëʼë tyoonë Jesusë wyit ets ta yʼagëdaky.

Tyäʼädë yëʼë diʼibë Jayrʉ jotkujkmooyë ko tʼijxyë Jesús pojënë jäʼäy dyaʼagëdaʼaky. Per ta net myiiny tuʼugë kugajpxy ets tʼanmääyë Jayrʉ: Të ja mnëëx yʼoʼknë, katë xynyekynyeʼemyë Jesús. Ko dëʼën tmëdooyë Jesús ta tʼanmääyë Jayrʉ: Katë mjotmayʼooky.

Ko jyäjttë mä Jayrʉ tyëjk tamë netyë jäʼäy jyantsy myay jyantsy tyäjtë ets jyantsy jyëʼëjy jyantsy yäʼäxtë. Perë Jesús ta jyënany: Katë mjëʼëjy myäʼäxtë tadë kixyuʼunk kyaj të yʼooky, määp jap. Per ja jäʼäy ta ttukxiktë Jesús jaʼko nyijäʼädëbë nety ko të yʼoʼknë.

Ta netë Jesús tyëjkë mä nety jap ja kixyuʼunk, mët ja kixyuʼungë tyääk tyeety ets mët nidëgëëgë yʼapostëlë. Ta net tkëʼëmëmäjtsë ja kixyuʼunk ets tʼanmääjy: ¡Pëdëʼëk! Net ja kixyuʼunk jyukypyejky extëm yam xyʼixy. ¡Ta pyëdeʼky! Pääty yamë tyäʼädë kixyuʼungë tyääk tyeety jantsy jotkujk nyayjawëdë.

Tyäʼädë kixyuʼunk kyaj yëʼëjëty diʼibë tim jawyiin Jesús yajpëdëʼk. Pën tim jawyiin yajpëdëʼk yëʼë tuʼugë kuʼooky jyaʼayë myäänk diʼibë nety tsënaapy Naín. Ok ta dyajpëdeʼkyë Lázarʉ ja myëgaʼaxë Mariiʉ etsë Martʉ. Ko Jesús tyëkët anaʼambë extëmë rey, ta dyajpëdëʼëgäʼäny mayʼitë jäʼäy diʼib të yʼoʼknë. ¿Këdii jotkujk nayjäʼäjëm ko dëʼën nijäʼäjëm?

Lukʉs 8:40-56; 7:11-17; Fwank 11:17-44.Yajtëʼëwën

 • ¿Pën tyeetyʼajtypyë tadë kixyuʼunk diʼib jap mä dibujë, ets tiko jyantsy jotmayʼoʼktë mëdë nyëdoʼoxy?
 • ¿Ti tyuunë Jayrʉ ko tpatyë Jesús?
 • ¿Ti tuun jäjtë ko netyë Jesús nyejxy mä Jayrʉ tyëjk, ets wiʼix tuʼääjy ja kugajpxy tʼanmääyë Jayrʉ?
 • ¿Tiko ja jäʼäyëty diʼibë nety jam mä Jayrʉ tyëjk ttukxiktë Jesús?
 • ¿Ti tyuunë Jesús ko tyëjkë mä nety jap ja kixyuʼunk, mët nidëgëëgë yʼapostëlë ets mët ja kixyuʼungë tyääk tyeety?
 • ¿Pënatyë netyë Jesús nandëʼën të dyajpëdeʼeky, ets ti tyäʼädë xytyukʼijxëm?

Yajtëʼëwën diʼib këʼëm mʼatsoojëmbitëp

 • Käjxë Lukʉs 8:40-56.

  ¿Tiko mbäät njënäʼänëm ko Jesús pyaʼayoo ets jyaygyujkë tidën ko ja toxytyëjk ojts tyonyëty diʼibë nety myëdäjtypyë windaxyë päʼäm? ¿Ets wiʼix mbäädë mëjäʼäytyëjk tniʼijxtuʼuttë Jesusë yʼijxpajtën? (Luk. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14.)

 • Käjxë Lukʉs 7:11-17.

  Ko nijäʼäjëm wiʼix ja Jesús nyayjäʼäjë ko tʼijxy ja kuʼooky jyaʼay diʼib tsënaapy Naín, ¿tiko mbäät jyotkujkmoʼoyëdë pënatyëty të yʼooktë jyiiky myëguʼuk? (Luk. 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Ebre. 4:15.)

 • Käjxë Fwank 11:17-44.

  ¿Wiʼixë Jesús dyaʼijxë ko koonëm tuʼugë jäʼäy jyëʼëjy yaʼaxy ko yʼoogyë jyiiky myëguʼuk? (Fwank 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4.)