Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Myëdëdujk peky: Mä myaxuʼunkʼäjtyë Jesús axtë mä yʼoʼky

Myëdëdujk peky: Mä myaxuʼunkʼäjtyë Jesús axtë mä yʼoʼky

Ja anklës Gabryel ojts yajtuknigexy tuʼugë kiixy diʼib jantsy oyjyaʼay, txëʼäjty Mariiʉ. Gabryel ta tʼanmääyë Mariiʉ ko tpäädäʼäny tuʼugë uʼunk diʼib anaʼamäämp extëmë rey winë xëë winë tiempë. Tyäʼädë uʼunk yëʼë Jesús diʼib maxuʼunkʼäjt mä jëyujk tsäjkää yʼity, jap ja borreegë kuentʼäjtpë ojts kyuʼixëdë. Ok ta net ja jäʼäyëty diʼib tsoʼondëp mä xëë pyëtsemy tʼijxtë tuʼugë mëtsäʼä diʼib ojts myënëjxëdë mä Jesús. Nijawëyäʼänëm nandëʼën pën diʼib yajkëxëʼk ja mëtsäʼä, ets wiʼixë Jesús kyaj yʼoʼky ko ja jäʼäy tjaʼëxtääytyë winmäʼäny ets yʼoogët.

Ok nijawëyäʼänëm wiʼixë Jesús ojts tmëtkajxy tmëtmaytyaʼaky ja mëjäʼäytyëjk diʼib yaʼëxpëjktëp mä Diosë tyëjk, ko ja jyëmëjt tmëdäjty mäjmajtsk. Kyum 18 jëmëjt ta nyëbejty, ta net tyëjkë ëwäʼx käjxwäʼxpë ets ja jäʼäyëty ttukniʼijxë Diosë yʼAnaʼam Kyutujkënë, pes päätyë netyë Dios të kyexyëty yä Naxwiiny. Ta twinʼijxy nimäjmajtskë yetyëjk diʼib yʼapostëlëʼäjt ets diʼib pudëjkëdë mä ja tuunk.

Jesús ojts nandëʼën ttuny mayë mëjʼäjtënë. Yajkääjy yaʼuk milʼamë jäʼäy mët tuʼuk majtskë äjkxuʼunk etsë tsäjkaaky. Yaʼagëdakë pumäʼäy jyaʼay ets axtë yajpëdëʼkë oʼkpë. Ok ta net nijawëyäʼänëm tijatyë Jesús jäjt këbajtë ja xëë mä nety yʼooganë, ets wiʼix yʼoʼky. Tëgëk jëmëjt ja kujmë Jesús ojts yʼëwaʼxy kyäjxwaʼxy, pääty mä tyäʼädë MYËDËDUJK Peky ja nyajxyë tiempë naa 34 jëmëjt.

Jesús tyukniʼixë