Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | EBREEɄSɄTY 11

¿Tiko jyëjpˈamëty nmëdäjtëmë mëbëjkën?

¿Tiko jyëjpˈamëty nmëdäjtëmë mëbëjkën?

11:1, 6, 33-38

Ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën, ¿wiˈix xypyudëjkëm ko nbatëmë duˈumbë jotmay?

  • Ko nyajtuknipëjkëm tuˈugë tuunk diˈibë tsip (Eb. 11:8-10).

  • Ko yˈooky tuˈugë jiiky mëguˈuk (Eb. 11:17-19).

  • Ko kuduunk dyajkuboky nˈawdäjtëmë Jyobaa (Eb. 11:23-26).