Tuk grupë nmëguˈukˈäjtëm diˈib awäˈätspëtsëëmdë mä nety ja soldäädëtëjk mëk të yajtunëdë jap Alemania (1945).

TIJATY YAˈËXPËKÄÄMP ETS YAJTUKJAYËYÄÄMP Septiembrë 2019

Wiˈixë jäˈäy nmëtmaytyakëm

Wiˈixë jäˈäy ndukmëtmaytyakëm ko Dios xymyëmäˈäy xymyëdäjëm niduˈuk niduˈuk.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Saserdotë diˈib “winë xëë winë tiempë, dëˈën extëmë Melkisedek”

¿Tiko Melquisedec yëˈë mëët yaˈijxkijpxyë Jesus?

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

“Dëˈën jaˈa extëmë awax diˈibë yajnigëxeˈkypy wiˈix yˈity ja oyˈäjtën diˈibë miimpnëm”

¿Tijaty mëët nyaymyënëjkxyëty diˈib miimp mä tabernakulo ko Jesus ojts xyjyuuybyëtsëˈëmëm?

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

¿Tiko jyëjpˈamëty nmëdäjtëmë mëbëjkën?

¿Ti yˈandijpy mëbëjkën, ets tiko jyëjpˈamëty dyajnigëxëˈëktët ja Dios mëduumbëty?

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

¿Ti nduˈunëm ko jyäˈtët ja ambë poˈo?

¿Ti xypyudëkëyäˈänëm parë nmëmadakëm ja ambë poˈo diˈib yajnimaytyakp mä Jeremías 17:8?

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Ko nyajjëjwijtsëmbijtëm yëˈë xytyukˈijxëm ko Jyobaa xytsyojkëm

Jyobaa kanäk pëky xyëjwijtsëmbijtëm. Oy näˈäjëty yajmëkjawë per pën ngupëjkëm ta mas oy nDios mëduˈunëm.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

¿Wiˈix ogäˈän tsyondaˈaky diˈib mënëjkxp mä poky kaytyey ets ja oˈkën?

Axëëkpë jot winmäˈäny yajmiimpy ja axëëkpë tsojkën. ¿Wiˈix mbäät njëjpkudijëm parë kyaj xyyajkäˈäjëm mä ja poky etsë oˈkën?

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

“May witstë mä tëgekyë diˈibë dën oy”

Satanás yëˈë tsyojkypy etsë jot winmäˈäny tyuktukët mëdë axëkˈäjtën. ¿Wiˈix mbäät njëjpkudijëm diˈib xytyukˈyajtëgoyäˈänëm?