Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

¿Ti mbäät nduˈunëm parë yajxon nˈëxpëjkëmë Biiblyë?

¿Ti mbäät nduˈunëm parë yajxon nˈëxpëjkëmë Biiblyë?

¿Xëmë Jyobaa xymyëdunäˈäny ko jotmay mdukjäˈtëdët extëmë Daniel? Daniel yajxon tˈëxpëjkyë Diosë yˈAyuk. Këkpäät ojts tpayoˈoy tijaty ojts yajnaskäjpxë (Dan. 9:2). Ko nanduˈun yajxon xyˈëxpëkëdë Biiblyë, ¿wiˈix mbudëkëyaˈanyëty parë xëmë Jyobaa xymyëdunët? Mbäät mbudëkëty parë niˈigyë xymyëbëkët ko Jyobaa kyuytyunaampy tijaty të twandaˈaky (Jos. 23:14). Nan mbudëkëyanëp parë mas niˈigyë xytsyokëdë Dios, ets xytyunët diˈib oy (Sal. 97:10). Per ¿wiˈix mˈëxpëjktsondäˈägët? Okˈix wiˈix yää yajnigajpxy.

  • ¿Tijaty mˈëxpëkëp? Mä të xytyukniwitsë mˈëxpëkäˈäny, nan tsojkëp xyˈëxpëkët tijaty naxäämp mä reunyonk. Mbäät niˈigyë mbudëkëty mä yajkajpxyë Biiblyë sëmään sëmään, pën mjuˈtypyë tiempë parë xypyayoˈoyët diˈib kyaj xyjaygyukë. Taa nmëguˈukˈäjtëm diˈib niˈigyë pyayoˈoyandëp tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Biiblyë, o ja jäˈäyˈäjtën diˈib yajkypyë Diosë myëjääw, nan ta diˈib nyijawëyandëp mäjaty ojts jyëdityë apostëlë Pablo o ja Diosë kyojy pyëjtaˈaky. Pën näˈäty mnayajtëëwëp tijaty diˈib mä Biiblyë, kujayë parë xypyayoˈoyët ko nety mˈëxpëky.

  • ¿Mä mbäät xypyayoˈoy? Mbäät xynyijawë ko xyˈixëdë bideo Tijaty mbäät nyajtuˈunëm parë këkpäät tijaty nbayoˈoyëm. Parë xyjatët xyyajtunët, payoˈoy diˈibë gobiernë yˈandijpy tuˈuk tuˈuk ja jëyujk diˈib yajmaytyakp mä Daniel kapitulo 7.

  • ¿Nuˈun ndiempë mbäät mˈëxpëky? Parë oy mˈitët mëdë Dios, tsojkëp bom bom mˈëxpëkët. Mbäät xyyajtsondaˈaky wanaty, ets ok, ta xyyajajknët. Ko xyˈëxpëkëdë Biiblyë, duˈunxyëp extëm xypyadäjˈyë oorë etsë platë, ko niˈigyë xypyaaty, ta mas këkpäät xypyadäjy (Prov. 2:3-6). Ko duˈun xytyunët, ta niˈigyë xyyajtsobäädäˈänyë Diosë yˈAyuk, ets xykyostumbrëpëkanë parë xëmë xyˈëxpëkëdë Biiblyë (1 Peed. 2:2).

¿TI YˈANDIJPY JA JËYUJK DIˈIB YAJMAYTYAKP MÄ DANIEL KAPITULO 7?

DIˈIB MBÄÄT XYˈAKPAYOˈOY:

¿Wiˈix yˈadëëyë Daniel 7:8, 24?

DIˈIB OK MBÄÄT XYPYAYOˈOY:

¿Ti yˈandijpy ja jëyujk diˈib yajmaytyakp mä Diˈibʉ Jatanʉp kapitulo 13?