Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Nˈoktuunmujkëm pën käjpxwäˈkxëm mä kanäägë ayuk yajkajpxy

Nˈoktuunmujkëm pën käjpxwäˈkxëm mä kanäägë ayuk yajkajpxy

Mä ja Pentekostes Xëëw mä jëmëjt 33, ja judiyëtëjk tmëdoowdë ja oybyë ayuk mä kyëˈëm ayukëty, diˈibë nety “tsoˈontëpën wiink naax wink kajpn”, oyë nety tjajaygyukëdë ebreo etsë grieegë. Per waˈanë Jyobaa duˈun ttuuny, mët ko niˈigyë jäˈäy tˈoymyëdowdë Diosë yˈayuk ko yajtukmëtmaytyäˈäktë mä kyëˈëm ayuk (Hech. 2:5, 8, TY). Taaˈäjtpë lugäär mä jyaˈˈatyë tuˈukmujkënë kanäk ayuk ets ak jam kyäjpxwäˈkxtë mä ja territooryë. ¿Ti mbäät ttundë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm parë niˈamukë jäˈäy tmëtmaytyäˈäktët ets kyaj nëgoobë dyajtundët ja jyot myëjääw o tˈatsiptët ja myëjënbäˈä myëdëjkpäˈä?

  • Ko nyayˈëw nyaygyäjpxëdët (Prov. 15:22). Pënaty yˈijxtëp wiˈix ngäjpxwäˈkxëm, oy ko nyayˈëw nyaygyäjpxëdët ets ttukniwitsëdët wiˈix kyäjpxwäˈkxäˈändë, duˈun extëm mbäät niˈamukë ttukˈoybyëtsëmdë. Yëˈë tuˈukmujkën diˈib wiink ayuk, mbäät kyaj ttsoktë ets näjxëm mäjatyë tëjk diˈib tyerritooryëˈäjttëp, pes waˈan kyaj kajaa tmëdattë tyerritooryë. Per pën kyaj janäämëty nyaxtë mët ko kajaa tyerritooryë, mbäät xyˈanmäˈäyëm parë nbudëjkëm o ndukˈawäˈänëm ko nbatëm tuˈugë jäˈäy diˈib tsyojkënyëˈajtypy (od-S paj. 93 parr. 37). O nan mbäädë naybyudëkë xyˈamdoˈowëm parë nˈëxtäˈäyëmë jäˈäy diˈib kyäjpxtëbë duˈumbë ayuk parë ok tninëjkxtët (km 7/12 paj. 5, rekuäädrë). Oy ko njamyajtsëm ko mä tuˈukpë tëjk, waˈan jap tsyëënëdë jäˈäy diˈib kyäjpxtëbë wiink ayuk. Ko nety të yajtukniwitsë wiˈix yˈabëtsëmët ja territooryë, tsojkëp nwingutsëˈkëmë ley diˈib kyuwaampy ja jäˈäyë xyëëw.

  • Nˈoktuunmujkëm (Éfes. 4:16). Oy ko nbanëjkxëm wiˈix xytyuˈumoˈoyëm ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yˈijxypy wiˈix ngäjpxwäˈkxëm. ¿Jamë jäˈäy xyyaˈëxpëky diˈib kyajpxyë wiink ayuk? Mbäät mas pojënë wyimbety pën mduknipëjkypy ets yaˈëxpëkëdë tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jyajtypyë tyäˈädë ayuk.

  • Nˈoknayjëjpˈijxëm (Prov. 15:28; 16:1). Pën mä mderritooryë mbatypy tuˈugë jäˈäy diˈib kyajpxypyë wiink ayuk, ëxtäˈäyë winmäˈäny wiˈix xytyukmëtmaytyäˈägëdë Diosë yˈayuk. Parë myajpäädët listë, winmay kontiempë diˈibaty ayuk yajkäjpxp mä mderritooryë ets yajjënakë Biiblyë etsë bideo mä duˈumbë ayuk. Nan mbäät xyyajtunyë JW Language parë xyjatët wiˈixë jäˈäy nyaygyäjpxpoˈkxëdë kanäk ayuk.