Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | APOSTɄLɄTY 4, 5

Nyimaytyakˈadëtstë amëk jotmëk ja Diosë yˈayuk

Nyimaytyakˈadëtstë amëk jotmëk ja Diosë yˈayuk

4:5-13, 18-20, 23-31

¿Wiˈix ja apostëlëtëjk jyëmbijttë yaˈëxpëjkpë? ¿Ti pudëjkëdë parë myaytyaktë amëk jotmëk ets yˈijttë seguurë? Yëˈko “mëët jyëdijttë Jesús”, ja Oybyë Yaˈëxpëjkpë ets yëˈë tijaty tukniˈˈijxëdë (Apos. 4:13). Jesusë yˈijxpajtën mbäät xypyudëjkëm parë mas oyë jäˈäy nyaˈëxpëjkëm. Min nˈokˈijxëm tuk pëky majtsk pëky tijatyë Jesus xytyukniˈˈijxëm.

Tyäˈädë tekstë xytyukniˈˈijxëm tijaty. Tuknigaats diˈib mëët nyaymyënëjkxyëty.