Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

28 äämbë mayë axtë 3 äämbë junië

MARKɄS 13, 14

28 äämbë mayë axtë 3 äämbë junië
 • Ëy sn 33 etsë nuˈkxtakën

 • Ääw ayuk diˈib mëët tsyondaˈaky (3 min. o waanë)

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

 • Këdii xytsyëˈëgë ja naxwinyëdë jäˈäy(10 min.)

  • Mar. 14:29, 31. Ja apostëlëty kyaj nety wyinmaytyë tmastuˈudäˈändë Jesus.

  • Mar. 14:50. Ko Jesus yajmäjtsy, ta ja yˈapostëlëty myastutëdë ets kyaktë.

  • Mar. 14:47, 54, 66-72. Pedro myëdäjtë jotmëkˈäjtën ko tnitsiptuunyë Jesus ets pyanëjkx naa jagam ëxkëˈëm, per ok, ta jyënaˈany tëgëkˈok, ko kyaj tˈixyˈaty (ia kap. 23 parr. 14; it-2-S paj. 624 paj. 2).

 • Nˈokˈëxtäˈäyëmë oorë platë diˈib ijtp yuˈutsy (8 min.)

  • Mar. 14:51, 52. ¿Pëndaa ja mixy diˈib kak “niwäˈäts ëxwäˈäts”? (w08-S 15/2 paj. 30 parr. 6).

  • Mar. 14:60-62. ¿Tidaa ko Jesus tˈatsoowëmbijty ja yajtëˈëwën diˈib tyuun ja saserdotë wintsën? (jy-S paj. 287 parr. 5).

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿ti të mdukniˈˈixëty mä Jyobaa?

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿tijaty të xypyaaty diˈib myajtsobatypy extëmë oorë platë?

 • Yajkajpxyë Biiblyë (4 min. o waanë) Mar. 14:43-59.

NˈOKˈYAˈËXPËJKËM OYË JÄˈÄY

 • Ko myëmajtskˈok nnijëmbijtëm (3 min. o waanë) Duˈun xytyunët extëm myiny mä “Wiˈixë jäˈäy nmëtmaytyakëm”. Wowë jäˈäy parë nyëjkxët mä nduˈukmujkëm.

 • Ko myëdëgëkˈok nnijëmbijtëm (3 min. o waanë) Winˈix tuˈugë tekstë ets awanë tuˈugë ëxpëjkpajn diˈib nyajtuˈunëm ko jäˈäy nyaˈëxpëjkëm.

 • Ko nyaˈëxpëjkëm mëdë Biiblyë (6 min. o waanë) bh kap. 17 parr. 17, 18.

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

 • Ëy sjj 73

 • Jyobaa mmoˈoyanëbë jotmëkˈäjtën(15 min.) Nimaytyäˈäk ets yajtëw. Pëjtäˈägë bideo.

 • Yaˈëxpëkyë Biiblyë mä nduˈukmujkëm (30 min.) jy-S kap. 22.

 • Nimaytyäˈäk tijaty të yaˈëxpëky ets tijaty naxäämp ja tuk sëmään (3 min.)

 • Ëy sjj 81 etsë nuˈkxtakën