Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | ROMANɄS 12-14

¿Ti yˈandijpy nyajnigëxëˈkëm ja tsojkënë extëmë Kristë?

¿Ti yˈandijpy nyajnigëxëˈkëm ja tsojkënë extëmë Kristë?

12:10, 17-21

Ko nyajnigëxëˈkëm ja tsojkën extëmë Kristë, kyaj jeˈeyë tˈandijy kyaj nduˈunëmbijtëm ko pën axëëk xytyuˈunëm. “Pën yëˈë mmëtsip yuˈoˈkëp, yajkay. Pën tëtsëp, yajnëˈuuk. Pën mdiimbyë tyäˈädë, yëˈë mmëtsip myëdatëp ja tsoytyuˈun mët ko axëëk të mdunyëty” (Rom. 12:20). Ko ajiiky amëguˈuk njäˈäyˈäjtëm mët ja jäˈäy diˈib axëëk të xytyuˈunëm, mbäät ok tmëkjawë wiˈix të xytyuˈunëm.

¿Të näˈä pën axëëk xyyajnayjyawëty ets kyaj të xypyëkyë kuentë? ¿Wiˈix mnayjyäˈäwë ko tsuj yajxon mˈatsoowëmbijtë?