Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | JEREMÍAS 1-4

“Nyajpäätyëts mët mijts parë nyaˈˈawäˈätspëtsëmäˈäny”

“Nyajpäätyëts mët mijts parë nyaˈˈawäˈätspëtsëmäˈäny”
TYËGATSY WIˈIX YAˈIXY

Jeremías waˈanë netyë jyëmëjt naa 25 ko Jyobaa wyinˈijxë parë tyunët kugajpxy. Yëˈë kyaj nety yˈity seguurë parë tnikëjxmˈatëdë tadë tuunk, perë Jyobaa anmääyë ko xëmë pyudëkëyaˈanyëty.

  1. 647

    Jeremías yajwinˈixy parë tyunët kugajpxy

  2. 607

    Kyutëgoyë Jerusalén käjpn

  3. 580

    Yajjääytyaˈay ja liibrë

Tukëˈëyë jëmëjt k.m.J.