Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Nˈoknitsiptuˈunëmë Jyobaa yˈanaˈamën mä tnigajpxy wiˈix njukyˈäjtëm

Nˈoknitsiptuˈunëmë Jyobaa yˈanaˈamën mä tnigajpxy wiˈix njukyˈäjtëm

Jyobaa Dios yëˈë diˈib yajnaxkëdakypyë anaˈamën wiˈix mbäät njukyˈäjtëm. Extëm nˈokpëjtakëm, yëˈë yajnaxkëdakë pëjk ukën parë xëmë jyukyˈattët tuˈugë yetyëjk mët tuˈugë toxytyëjk (Mat. 19:4-6, 9). Yajkubojkypy ko jäˈäy axëëk yˈit tsyëënëdë (1 Kor. 6:9, 10). Axtë yajkypyë käjpxwijënë mä wiˈix mbäät nnayxyojxëm ets nnayˈoytyuˈunëm, diˈib xyyajnigëxëˈkëm ko tëgatsy ëtsäjtëm mëdë jäˈäy diˈib kyaj Dios mëduny (Deut. 22:5; 1 Tim. 2:9, 10).

Tyam mayë jäˈäy kyaj tkupëktë Jyobaa yˈanaˈamën (Rom. 1:18-32). Yëˈëyë pyanëjkxtëp extëm jyembyëtsëmyë wit xox, extëm nyayˈoytyunëdë ets extëm jyaˈayˈattë. Tyukmëj tyukpatëdëp ko axëëk jyukyˈattë ets yˈëbat kyäjpxpattëp pënaty kyaj duˈun jyukyˈattë (1 Peed. 4:3, 4).

Ëtsäjtëm, tsojkëp nitsiptuˈunëm amëk jotmëk extëmë Jyobaa të tniˈanaˈamë njukyˈäjtëm (Rom. 12:9). ¿Wiˈix? Ko nˈëxtäˈäyëmë winmäˈäny wiˈix ndukmëtmaytyakëmë jäˈäy wintsëˈkën myëët ti Dios tyukjotkëdakypy, ets ko njukyˈäjtëm extëm tniˈanaˈamë. Extëm ko nˈijxëm wiˈix nnayˈoytyunäˈänëm ets wiˈix ja wit xox nduktëkëyäˈänëm, nˈoknayajtëˈëwëm: “¿Pënëtsë yˈanaˈamën nbanëjkxëp: yëˈë Jyobaa o naxwinyëdë jäˈäy? Extëmëts nyaˈixy, ¿këxëˈkpëts ko Dios mëduumbëts?”. O ko nˈixäˈänëmë telebisionk o tuˈugë pelikula, oy ko nnayajtëˈëwëm: “¿Tyukjotkëdakypyë Jyobaa diˈibëts yam nˈixaampy? ¿Pënë yˈanaˈamën pyanëjkxëdëp extëm jyukyˈattë? ¿Waˈantsëdaa ok xyˈaxëktunët tijatyëts ndukxondakypy mä ixy jawë?” (Sal. 101:3). ¿Wiˈix yˈaxëktunäˈänyëtyëtsë nfamilyë o wiink jäˈäy tijatyëts nwinˈijxypy? (1 Kor. 10:31-33).

¿Tiko jyëjpˈamëty nitsiptuˈunëmë Jyobaa yˈanaˈamën? Yëˈko Jesukristë tim tsojk tˈyajkutëgoyaˈanyë nax käjpn ets tukëˈëyë axëkˈäjtën, ets yëˈëyë tsokwëˈëmandëp pënaty myëmëdoowdëbë Dios (Ezeq. 9:4-7; 1 Fwank 2:15-17). Pääty, nˈoknitsiptuˈunëmë Jyobaa yˈanaˈamën, netë jäˈäy tmëjkumayëdë Jyobaa ko tˈixtët wiˈix njukyˈäjtëm (1 Peed. 2:11, 12).

¿Wiˈixëts nyajnigëxëˈëky njukyˈaty extëmëts nnayxyoxyëty etsëts nnayˈoytyunyëty?

KO NETY TË YAˈIJXTÄˈÄYË TYÄˈÄDË BIDEO HAZTE AMIGO DE JEHOVÁ: UN HOMBRE Y UNA MUJER, TA NET YAˈˈATSOOWËMBITËDË TYÄˈÄDË YAJTËˈËWËN:

  • ¿Tiko jyëjpˈamëty nmëmëdoˈowëmë Jyobaa yˈanaˈamën?

  • ¿Tiko mbäädë tääk teety ttukniˈˈixëdë yˈuˈunk yˈënäˈk ja Jyobaa yˈanaˈamën desde mutsknëm?

  • ¿Wiˈix mbäädë ënäˈktëjk etsë mëjjäˈäytyëjk tpudëkëdë jäˈäy parë ttukˈoyˈattëdë Diosë yˈoyjyaˈayˈäjtën?