Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | MARKɄS 15, 16

Jesus yaˈˈadëëw tijaty ojts yajnaskäjpxë

Jesus yaˈˈadëëw tijaty ojts yajnaskäjpxë

Kujayë diˈibë tekstë mët nyaymyënëjkxyë diˈib ojts yajnaskäjpxë mä Jesus.

DIˈIB OJTS YAJNASKÄJPXË