Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Jëjpkudijë diˈib mbäät myajtëgoyëty mä redes sociales

Jëjpkudijë diˈib mbäät myajtëgoyëty mä redes sociales

TIKO JYËJPˈAMËTY. Redes sociales mbäät nyajtuˈunëm oy, per nan kutsëˈëgë. Ta näägë Dios mëduumbë diˈib kyaj dyajtundë ets ta diˈib yajtuunëp parë nyaynyijayëdë mëdë jyiiky myëguˈuk o myëtnaymyaayëbëty. Perë Satanás xytyukˈyajtëgoyäˈänëmë redes sociales, ets tsyojkypy parë axëëk nyajnimaytyakëm ets nyajtëgoˈoyëm ja naymyayë mëdë Jyobaa. Mbäät xypyudëjkëmë Biiblyë kyäjpxwijën parë nˈijxëm tiko kyutsëˈëgëty ets wiˈix mbäät njëjpkudijëm extëm ttuunyë Jesus (Luk. 4:4, 8, 12).

DIˈIB KUTSËˈËGË

  • Ko kajaa tiempë nyajtuˈunëm. Ko kanääk oorë tiempë nyajtuˈunëm mä redes sociales ets mä Internet, mbäät xytyukˈyajtëgoˈoyëm ja tiempë diˈibëxyëp mbäät nyajtuˈunëm mä Diosë tyuunk.

    Käjpxwijën diˈib mä Biiblyë: (Efes. 5:15, 16, TNM; Filip. 1:10, TNM)

  • Ko nˈijxëm diˈib kyaj yˈoyëty. Ko nˈijxëm tijaty diˈib yaˈˈaxëˈkëbë jot winmäˈäny, mbäät xytyukˈatsojkëm parë nˈijxëmë pornografía o axtë mbäät nduundëgoˈoyëm mëdë wiinkpë. Ko ngäjpxëmë informasion diˈibë apostatas pyëjtaktëp mä Internet, mbäät xytyukmëjagamgakëmë Jyobaa.

    Käjpxwijën diˈib mä Biiblyë: (Mat. 5:28; Filip. 4:8)

  • Ko ngujäˈäyëm tijaty o nbëjtakëmë retratë diˈib kyaj yˈoyëty. Kom winˈëˈëmbë korasoon, mbäät tuˈugë jäˈäy wyinmay ko kyaj wyiˈixëty ko tkujayët tijaty mä redes sociales o dyajpatëdë retratë diˈib kyaj yˈoyëty. Ko duˈun ttunët, mbäät këˈëm nyayajnimäˈädëty o mbäädë wiinkpë ja myëbëjkën dyajxaˈamë.

    Käjpxwijën diˈib mä Biiblyë: (Rom. 14:13; Éfes. 4:29)

KO NETY TË YAˈIJXTÄˈÄYË BIDEO PËN MYAJTUUMBYË REDES SOCIALES, KËDII MNAYTYUKWINˈËËNYËTY, NIMAYTYÄˈÄK WIˈIX MBÄÄT XYJYËJKUDIJË TYÄˈÄDË JOTMAY: