Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | LUKɄS 2, 3

Ënäˈktëjk, ¿jamën xyajkëktëkë ja mnaymyayë mëdë Jyobaa?

Ënäˈktëjk, ¿jamën xyajkëktëkë ja mnaymyayë mëdë Jyobaa?

Jesus yäjkë oybyë ijxpajtën desde mutsknëm, mët ko yëˈë xëmë tyuun diˈibë Jyobaa tyukjotkëdakypy ets wyingutsëˈkë ja tyääk teety.

Ënäˈktëjk, ¿wiˈix mbäädë Jesusë yˈijxpajtën xypyanëjkxë mä diˈib yä yajnigäjpxp?

  • 2:41, 42

    Ko xytyunëdë Diosë tyuunk.

  • 2:46, 47

    Ko xyˈëxpëkëdë Biiblyë ets niˈigyë xyˈixyˈatëdë Jyobaa.

  • 2:51, 52

    Ko xywyingutsëˈëgëdë mdääk mdeety.