Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Jat wiˈix oy xytyunëdë Diosë tyuunk: Nˈokˈanmäˈäyëm ja diˈib nyaˈëxpëjkëm ko kyaj nˈokˈyaˈëxpëkäˈänënë pën kyaj wyimbety

Jat wiˈix oy xytyunëdë Diosë tyuunk: Nˈokˈanmäˈäyëm ja diˈib nyaˈëxpëjkëm ko kyaj nˈokˈyaˈëxpëkäˈänënë pën kyaj wyimbety

TIKO JYËJPˈAMËTY. Parë mbäädë jäˈäy nyitsoˈoktë, jëjpˈam ets tkäjpxtëdë Diosë xyëëw (Rom. 10:13, 14). Per kyaj niˈamukë diˈib nyaˈëxpëjkëm tmëmëdowäˈändë Diosë yˈanaˈamën. Pääty parë yajxon nyajtuˈunëmë ndiempëˈäjtëm mä nduˈunëm ja Diosë tyuunk, tsojkëp nˈijxëm pën ja jäˈäy jyantsy yajtëgatsaambyë jyukyˈäjtënë parë mbäädë Jyobaa kyupëkyëty. Pën nˈijxëm ko tam kujkë tiempë nyëjkxnë mä tuˈugë jäˈäy nyaˈëxpëjkëm ets kyaj wyimbety, oy ko njëjpkäjpxtutënë parë jam nyajtuˈunëmë tiempë mä pënatyë Jyobaa myëjwoopy mä nyax kyäjpn (Fwank 6:44). Ets pën ja näˈä ja nˈestudyëˈäjtëm dyajtëgatsy ja wyinmäˈäny ets jyënaˈany “ja yˈääw jyot ko [kyupëkaampy] ja tëyˈäjtën parë [jyukyˈatët] winë xëëw”, ta mëët jatëgok nˈëxpëjktsondakëm (Hech. 13:48, TNM).

WIˈIX MBÄÄT NDUˈUNËM

  • Anëëmë ko jantsy oy ko tnijawëyaˈany ja tëyˈäjtën (1 Tim. 2:4).

  • Tukjamyats ko jëjpˈam ets tkuytyunët diˈib yˈëxpëjkypy (Luk. 6:46-49).

  • Nimaytyäˈäktë mëët tsuj yajxon ja ijxpajtën diˈibë Jesus nyimaytyak mä ja nippë ets anëëmë waˈan këˈëm tˈokwinmay ti diˈib yajtuˈuˈadujkëp parë wyimbatët (Mat. 13:18-23).

  • Anëëmë tsuj yajxon tiko kyaj xyˈokˈyaˈëxpëkanë.

  • Anëëmë ko mmëgäjpxaampy ets ko mguˈixëyaampy näˈäganäˈäty ets ko mbäät jatëgok mëët mˈëxpëjktsondaˈaky pën kyuytyuumpy diˈib të tˈëxpëky.

KO NETY TË YAˈIJXTÄˈÄYË BIDEO, TA NET XYˈATSOOWËMBITËDË TYÄˈÄDË YAJTËˈËWËN:

  • Extëm të nˈijxëm, ¿ti nety ja jäˈäy yajtuˈuˈadujkëp parë kyaj wyimbatët?

  • ¿Ti tyuun ja nmëguˈukˈäjtëm parë tpudëjkë ja diˈibë yaˈëxpëjkypy ets tjaygyukët ko jëjpˈam dyajtëgatsëdë jyukyˈäjtën?

  • ¿Wiˈix ja nmëguˈukˈäjtëm tukjaygyujkë ja diˈib yaˈëxpëjkypy ko mbäät jatëgok ok mëët yˈëxpëky?