Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

“Mwingutsëˈëgëp yëˈë mdeety mdääk”

“Mwingutsëˈëgëp yëˈë mdeety mdääk”

Ko Jesus jyukyˈajty yä naxwiiny, ta tnikäjpxëmbijtyë tyäˈädë anaˈamën: “Mwingutsëˈëgëp yëˈë mdeety mdääk” (Éx. 20:12, MNM; Mat. 15:4). Jesus ojts duˈun jyënaˈany, mët ko yëˈë myëmëdoowë tyääk tyeety ko myutskˈäjty (Luk. 2:51). Ets ko ojts myëjjäˈäy myëˈˈënäˈkë, yˈijx tijatyë nety ja tyääk yajtëgoyˈajtypy mä nety yˈooganë (Fwank 19:26, 27).

Tyamë ënäˈktëjk, nanduˈun dyajnigëxëˈëktë ko wyingutsëˈkëdëbë tyääk tyeety ko tmëmëdowdë ets ko tmëtmaytyäˈäktë wintsëˈkën myëët. Tyäˈädë anaˈamën kyaj nyaxy, oy ja tääk teety të myëjjäˈäyënë, tsojkëp duˈunyëm nmëjˈijxëm ko nmëdoowˈijtëm wiˈix xykyäjpxwijëm (Prov. 23:22). Ja tuk pëky wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëm ko nwintsëˈkëm ja tääk tyeety, yëˈë ko nmëmäˈäy nmëdäjëm, nˈijxëm wiˈix nyayjyawëdë ets nmoˈoyëmë meeny sentääbë ko dyajtëgoyˈattët (1 Tim. 5:8). Oy mutsknëmëty o të mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkë, ko mdääk mdeety xymyëtmaytyäˈägët, duˈunë nety xyyajnigëxëˈëky ko mwintsëˈkëp.

KO NETY TË XYˈIJXTÄˈÄYË BIDEO WIˈIX XYMYËTMAYTYÄˈÄGËDË MDÄÄK MDEETY, TA XYˈATSOOWËMBITËDË TYÄˈÄDË YAJTËˈËWËN:

  • ¿Tiko näˈäty tsyiptaˈaky xymyëtmaytyäˈägëdë mdääk mdeety?

  • ¿Wiˈix mbäät xyyajnigëxëˈëky ko mwintsëˈkëbë mdääk mdeety ko xymyëtmaytyäˈägët?

  • ¿Tiko mbäät xytyunyë mëjääw parë xymyëtmaytyäˈägëdë mdääk mdeety? (Prov. 15:22).

    Ko xymyëtmaytyäˈägëdë mdääk mdeety mbäät mbudëkëty parë oy mjukyˈatët