Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

“Pääblë [...] jyotkujkë es tjäˈäygyëdaky ja Dios”

“Pääblë [...] jyotkujkë es tjäˈäygyëdaky ja Dios”

Ko ja Dios mëduumbëty diˈib Roma tnijäˈäwëdë ko ta yajmëminyë Pablo, ta tsyoˈondë niganääk parë ojts tjëjpäädëˈëktë, ets ja ojts tyuˈuyoˈoytyë naa 64 kilometrë. ¿Wiˈixë Pablo nyayjyäˈäwë ko dyajnigëxëˈktë duˈumbë tsojkën? Ko tˈijxy ja myëguˈuktëjk, ta ojts “jyotkujkë es tjäˈäygyëdaky ja Dios” (Apos. 28:15). Pablo yëˈë nety xëmë jyotkujkmoopy ja myëguˈuktëjk mäjaty ja tuˈukmujkën, per tyam yëˈë nety yajtëgoyˈajtypy yajjotkujkmoˈoyët, pes tsumy matsyë nety yajpääty (2 Kor. 13:10).

Mä ndiempëˈäjtëm, yëˈë sirkuitë xykyuˈijxëm parë xymyëjääwmoˈoyëm. Ets näˈäty nan anuˈkxëdëp, määy täjtëp o ëxtëkëwäˈktëp. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë nmëjääwmoˈoyëm ja sirkuitë mëdë kyudëjk ets mëët “nnayyaˈijt nnayyajxoˈonëm” ko xykyuˈijxëm? (Rom. 1:11, 12).

  • Ko nbëtsëˈëmëm käjpxwäˈkxpë. Sirkuitë jantsy jotkujk nyayjyawëty ko njuˈtëmë tiempë parë nbëtsëˈëmëm käjpxwäˈkxpë mä tadë sëmään mä xykyuˈijxëm (1 Tes. 1:2, 3; 2:20). Oyxyëp ko ndukniwinmäˈäyëm nduˈunëm prekursoor ausilyaar mä tadë poˈo. Duˈuntsoo ndukniwijtsëm parë mëët nbëtsëˈëmëm käjpxwäˈkxpë o mët ja kyudëjk, o xyjamyëdäjtëm mä nyaˈëxpëjkëmë jäˈäy. Kyaj mbäät nwinmäˈäyëm ko näämnëm ndëjkëm käjpxwäˈkxpë o ko kyaj njäjtëm, pesë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm jantsy pëtsëmandëp käjpxwäˈkxpë mët niˈamukë nmëguˈukˈäjtëm.

  • Ko nˈoyjyaˈaytyakëm. ¿Mbäät nyajjäjtakëm o nwoˈowëm kaabyë? Ko duˈun nduˈunëm, ta nyajnigëxëˈkëm ko ntsojkëm. Yëˈëjëty kyaj tˈawixtë ets nmoˈoyëm tii diˈib jantsy yajniduungëp (Luk. 10:38-42).

  • Ko nmëdoowˈijtëm ja käjpxwijën diˈib yajkypy ets nbaduˈunëm. Yëˈë sirkuitë xypyudëjkëm tsuj yajxon parë mas oy nmëduˈunëmë Jyobaa. Ets näˈäty mbäät nidëyë xymyoˈoyëm tuˈugë käjpxwijën (1 Kor. 5:1-5). Pën nmëdoˈowëm ets kajpxykyupëjkëm, ta nëjkx ttukxondäˈäktë ja tyuunk (Eb. 13:17).

  • Ko nmoˈoyëm ja dyoskujuyëm. Anëëmë ja sirkuitë mëdë kyudëjk ko mëjwiin kajaa të mmëjääwmoˈoyëty mët ja yˈääw yˈayuk. Mbäät këˈëm xytyimˈanëëmë o mbäät xykyujayë mä tuˈugë nekyuˈunk (Kol. 3:15).